ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενίσχυση της ρευστότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων από την Τράπεζα Πειραιώς και τo ΕΤΕΑΝ

Πόροι συνολικού ύψους 192 εκατ. ευρώ θα διοχετευθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος ΤΕΠΙΧ - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση, με συγχρηματόδοτηση από το ΕΤΕΑΝ και την Τράπεζα Πειραιώς.

Αιτήσεις συμμετοχής έως και τις 26 Φεβρουαρίου 2018 στιο πρόγραμμα «ΟΠΑΠ forward»

Στήριξη σε 21 νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα προσφέρει φέτος ο ΟΠΑΠ

Πολύπλευρη στήριξη, από στραγηγική καθοδήγηση, σεμινάρια και πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, μέχρι δικτύωση σε διεθνείς αγορές θα προσφέρει ο ΟΠΑΠ σε 21 μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα επιλεγούν για συμμετοχή στο πρόγραμμα «ΟΠΑΠ forward».

Στήριξη στα Παιδικά Χωριά SOS, στο Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας και το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας

Τα Ευχοστολίδια του ΟΠΑΠ έκαναν πραγματικότητα 5.112 χριστουγεννιάτικες παιδικές ευχές