ΕΝΦΙΑ, Πίνακες, παραδείγματα

Δείτε το νέο ΕΝΦΙΑ με παραδείγματα στην Αττική και άλλες περιοχές της χώρας

Σημαντικά αυξημένα ποσά Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) θα κληθούν να πληρώσουν φέτος πάνω από 600.000 φυσικά πρόσωπα που κατείχαν την 1η-1-2016 ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ καθώς επίσης και περισσότερες από 250.000 εταιρίες και λοιπά νομικά πρόσωπα (εμποροβιομηχανικές επιχειρήσεις, ασφαλιστικές εταιρίες, τράπεζες, εταιρίες παροχής υπηρεσιών, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, δικηγορικά γραφεία κ.λπ.) για όλα τα ακίνητα τα οποία είχαν την 1η-1-2016, ακόμη και για τα κτίρια και τα οικόπεδα στα οποία βρίσκονται οι εγκαταστάσεις τους, τα γραφεία τους ή τα καταστήματά τους.

Στον αντίποδα, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α του έτους 2016 θα παραμείνει αμετάβλητος για τη συντριπτική πλειονότητα των φορολογουμένων με ιδιοκτησίες συνολικής αντικειμενικής αξίας χαμηλότερης των 200.000 ευρώ, ενώ θα μειωθεί έως και 25% για το 15%-20% των φορολογουμένων που κατέχουν μόνο μία ή δύο το πολύ κατοικίες.

Δείτε εδώ αναλυτικούς πίνακες με τον ΕΝΦΙΑ ανάλογα με την αξία της ακίνητης περιουσίας

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε παραδείγματα για ακίνητα διαφόρων ειδών στην Αττική και τις  υπόλοιπες περιοχές της χώρας.

Υπολογίστε εδώ τον ΕΝΦΙΑ για το δικό σας ακίνητο

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΕΝΦΙΑ που καταβλήθηκε για το 2015

(= Βασικός φόρος ανά τ.μ. Χ Επιφάνεια σε τ.μ. Χ

Συντελεστής Παλαιότητας Χ Συντελεστής Ορόφου ή Μονοκατοικίας Χ Συντελεστής πρόσοψης)

ΕΝΦΙΑ που θα καταβληθεί για το 2016

(= Βασικός φόρος ανά τ.μ. Χ Επιφάνεια σε τ.μ. Χ

Συντελεστής Παλαιότητας Χ Συντελεστής Ορόφου ή Μονοκατοικίας Χ Συντελεστής πρόσοψης)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΕΝΦΙΑ ΜΕΤΑΞΥ 2016 ΚΑΙ 2015

ΣΕ

ΠΟΣΟ

ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

Χαλάνδρι: Διαμέρισμα 100 τ.μ., 1ου ορόφου, παλαιότητας 10 ετών το 2015 και 11 ετών των 2016 με πρόσοψη σε 1 δρόμο, σε περιοχή, όπου η τιμή ζώνης ανερχόταν σε 1.400 ευρώ ανά τ.μ. την 1η-1-2015 και μειώθηκε σε 1.200 ευρώ ανά τ.μ. την 1η-1-2016

3,7 ευρώ Χ 100 τ.μ. Χ 1,15 Χ 1 Χ 1,01 = 429,75 ευρώ

3,7 ευρώ Χ 100 τ.μ. Χ 1,15 X 1 Χ 1,01 = 429,75 ευρώ

0 ευρώ

0%

Αγία Παρασκευή: Διαμέρισμα 80 τ.μ., 3ου ορόφου, παλαιότητας 7 ετών το 2015 και 8 ετών το 2016 με προσόψεις σε 2 δρόμους, σε περιοχή όπου η τιμή ζώνης ανερχόταν σε 1.400 ευρώ ανά τ.μ. την 1η-1-2015 και μειώθηκε σε 1.200 ευρώ ανά τ.μ. την 1η-1-2016

3,7 ευρώ Χ 80 τ.μ. Χ 1,20 Χ 1,01 Χ 1,02 = 365,93 ευρώ

3,7 ευρώ Χ 80 τ.μ. Χ 1,20 Χ 1,01 Χ 1,02 = 365,93 ευρώ

0 ευρώ

0%

Νέα Σμύρνη: Διαμέρισμα 60 τ.μ., 2ου ορόφου, παλαιότητας 18 ετών το 2015 και 19 ετών το 2016 με πρόσοψη σε 1 δρόμο, σε περιοχή όπου η τιμή ζώνης ανερχόταν σε 2.450 ευρώ ανά τ.μ. την 1η-1-2015 και μειώθηκε σε 2.000 ευρώ ανά τ.μ. την 1η-1-2016

6 ευρώ Χ 60 τ.μ. Χ 1,10 Χ 1,01 Χ 1,01 = 403,96 ευρώ

4,5 ευρώ Χ 60 τ.μ. Χ 1,10 Χ 1,01 Χ 1,01 = 302,97 ευρώ

- 100,99 ευρώ

- 25,00%

Χολαργός: Διαμέρισμα 50 τ.μ., 5ου ορόφου, παλαιότητας 22 ετών το 2015 και 23 ετών το 2016, με προσόψεις σε 2 δρόμους, σε περιοχή όπου η τιμή ζώνης ανερχόταν σε 1.400 ευρώ ανά τ.μ. την 1η-1-2015 και μειώθηκε σε 1.200 ευρώ ανά τ.μ. την 1η-1-2016

3,7 ευρώ Χ 50 τ.μ. Χ 1,05 Χ 1,02 Χ 1,02 = 202,10 ευρώ

3,7 ευρώ Χ 50 τ.μ. Χ 1,05 Χ 1,02 Χ 1,02 = 202,10 ευρώ

0 ευρώ

0%

Μαρούσι: Διαμέρισμα 120 τ.μ., 1ου ορόφου, παλαιότητας 27 ετών το 2015 και 28 ετών το 2016, με πρόσοψη σε 1 δρόμο, σε περιοχή όπου η τιμή ζώνης ανερχόταν σε 1.450 ευρώ ανά τ.μ. την 1η-1-2015 και μειώθηκε σε 1.250 ευρώ ανά τ.μ. την 1η-1-2016

3,7 ευρώ Χ 120 τ.μ. Χ 1 Χ 1 Χ 1,01 = 448,44 ευρώ

3,7 ευρώ Χ 120 τ.μ. Χ 1 Χ 1 Χ 1,01 = 448,44 ευρώ

0 ευρώ

0%

Δάφνη: Διαμέρισμα 70 τ.μ., 2ου ορόφου, παλαιότητας 16 ετών το 2015 και 17 ετών το 2016, με προσόψεις σε 2 δρόμους, σε περιοχή όπου η τιμή ζώνης ανερχόταν σε 1.100 ευρώ ανά τ.μ. την 1η-1-2015 και μειώθηκε σε 950 ευρώ ανά τ.μ. την 1η-1-2016

3,7 ευρώ Χ 70 τ.μ. Χ 1,10 Χ 1,01 Χ 1,02 = 293,50 ευρώ

2,9 ευρώ Χ 70 τ.μ. Χ 1,10 Χ 1,01 Χ 1,02 = 230,04 ευρώ

- 63,46 ευρώ

- 21,62%

Πετρούπολη: Διαμέρισμα 100 τ.μ., 1ου ορόφου, παλαιότητας 6 ετών το 2015 και 7 ετών το 2016 με πρόσοψη σε 1 δρόμο, σε περιοχή όπου η τιμή ζώνης ανερχόταν σε 1.300 ευρώ ανά τ.μ. την 1η-1-2015 και μειώθηκε σε 1.100 ευρώ ανά τ.μ. την 1η-1-2016

3,7 ευρώ Χ 100 τ.μ. Χ 1,20 Χ 1 Χ 1,01 = 448,44 ευρώ

3,7 ευρώ Χ 100 τ.μ. Χ 1,20 Χ 1 Χ 1,01 = 448,44 ευρώ

0 ευρώ

0%

Περιστέρι: Διαμέρισμα 90 τ.μ., 4ου ορόφου, παλαιότητας 13 ετών το 2015 και 14 ετών το 2016, με προσόψεις σε 2 δρόμους, σε περιοχή όπου η τιμή ζώνης ανερχόταν σε 800 ευρώ ανά τ.μ. την 1η-1-2015 και μειώθηκε σε 750 ευρώ την 1η-1-2016

2,9 ευρώ Χ 90 τ.μ. Χ 1,15 Χ 1,02 Χ 1,02 = 312,28 ευρώ

2,8 ευρώ Χ 90 τ.μ. Χ 1,15  Χ 1,02 Χ1,02 = 301,51 ευρώ

-10,77 ευρώ

- 3,45%

Αιγάλεω: Διαμέρισμα 85 τ.μ., 3ου ορόφου, παλαιότητας 19 ετών το 2015 και 20 ετών το 2016, με πρόσοψη σε 1 δρόμο, σε περιοχή όπου η τιμή ζώνης ανερχόταν σε 850 ευρώ ανά τ.μ. την 1η-1-2015 και μειώθηκε σε 800 ευρώ ανά τ.μ. την 1η-1-2016

2,9 ευρώ Χ 85 τ.μ. Χ 1,10 Χ 1,01 Χ 1,01 = 276,60 ευρώ

2,9 ευρώ Χ 85 τ.μ. Χ 1,05 Χ 1,01 Χ1,01 = 264,03 ευρώ

-12,57 ευρώ

- 4,54%

Ν. Ηράκλειο: Διαμέρισμα 110 τ.μ., 4ου ορόφου, παλαιότητας 7 ετών το 2015 και 8 ετών το 2016, με προσόψεις σε 2 δρόμους, σε περιοχή όπου η τιμή ζώνης ανερχόταν σε 1.900 ευρώ ανά τ.μ. την 1η-1-2015 και μειώθηκε σε 1.550 ευρώ ανά τ.μ. την 1η-1-2016

4,5 ευρώ Χ 110 τ.μ. Χ 1,20 Χ 1,02 Χ 1,02 = 618,00 ευρώ

4,5 ευρώ Χ 110 τ.μ. Χ 1,20 Χ 1,02 Χ 1,02 = 618,00 ευρώ

0 ευρώ

0%

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ

ΕΝΦΙΑ που καταβλήθηκε για το 2015

(= Βασικός φόρος ανά τ.μ. Χ Επιφάνεια σε τ.μ. Χ

Συντελεστής Παλαιότητας Χ Συντελεστής Ορόφου ή Μονοκατοικίας Χ Συντελεστής πρόσοψης)

ΕΝΦΙΑ που θα καταβληθεί για το 2016

(= Βασικός φόρος ανά τ.μ. Χ Επιφάνεια σε τ.μ. Χ

Συντελεστής Παλαιότητας Χ Συντελεστής Ορόφου ή Μονοκατοικίας Χ Συντελεστής πρόσοψης)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΕΝΦΙΑ ΜΕΤΑΞΥ 2016 ΚΑΙ 2015

ΣΕ

ΠΟΣΟ

ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

Πυλαία Θεσσαλονίκης: Διαμέρισμα 50 τ.μ., 3ου ορόφου, παλαιότητας 20 ετών το 2015 και 21 ετών το 2016, με προσόψεις σε 2 δρόμους, σε περιοχή όπου η τιμή ζώνης ανερχόταν σε 1.100 ευρώ ανά τ.μ. την 1η-1-2015 και μειώθηκε σε 950 ευρώ την 1η-1-2016

3,7 ευρώ Χ 50 τ.μ. Χ 1,05 Χ 1,01 Χ 1,02 = 200,12 ευρώ

2,9 ευρώ Χ 50 τ.μ. Χ 1,05 Χ 1,01 Χ 1,02 = 156,85 ευρώ

 - 43,27 ευρώ

- 21,62%

Καλαμαριά: Διαμέρισμα 100 τ.μ., 1ου ορόφου, παλαιότητας 32 ετών το 2015 και 33 ετών το 2016, με πρόσοψη σε 1 δρόμο, σε περιοχή όπου η τιμή ζώνης ανερχόταν σε 1.400 ευρώ ανά τ.μ. την 1η-1-2015 και μειώθηκε σε 1.200 ευρώ ανά τ.μ. την 1η-1-2016

3,7 ευρώ Χ 100 τ.μ. Χ 1 Χ 1 Χ 1,01 = 373,70 ευρώ

3,7 ευρώ Χ 100 τ.μ. Χ 1 Χ 1 Χ 1,01 = 373,70 ευρώ

0 ευρώ

0%

Πάτρα: Διαμέρισμα 140 τ.μ., 5ου ορόφου, παλαιότητας 5 ετών το 2015 και 6 ετών το 2016 με πρόσοψη σε 1 δρόμο, σε περιοχή όπου η τιμή ζώνης ανερχόταν σε 2.500 ευρώ ανά τ.μ. την 1η-1-2015 και μειώθηκε σε 2.050 ευρώ την 1η-1-2016

6 ευρώ Χ 140 τ.μ. Χ 1,2 Χ 1,02 Χ 1,01 = 1.038,44 ευρώ

6 ευρώ Χ 140 τ.μ. Χ 1,2 Χ 1,02 Χ 1,01 = 1.038,44 ευρώ

0 ευρώ

0%

Λάρισα: Μονοκατοικία 180 τ.μ., παλαιότητας 21 ετών το 2015 και 22 ετών το 2016, με προσόψεις σε 2 δρόμους, σε περιοχή όπου η τιμή ζώνης ανερχόταν σε 1.750 ευρώ ανά τ.μ. την 1η-1-2015 και μειώθηκε σε 1.450 ευρώ ανά τ.μ. την 1η-1-2016

4,5 ευρώ Χ 180 τ.μ. Χ 1,05 Χ 1,02 Χ 1,02 = 884,86 ευρώ

3,7 ευρώ Χ 180 τ.μ. Χ 1,05 Χ 1,02 Χ 1,02 = 727,55 ευρώ

- 157,31 ευρώ

-17,77%