ακίνητα, ΕΝΦΙΑ, κτίσματα, αγροτεμάχια, συμπληρωματικός φόρος ακινήτων

Υπολογίστε το φόρο ακινήτων για κτίσματα, αγροτεμάχια και τον συμπληρωματικό φόρο

Έρχεται ο ΕΝΦΙΑ - Δείτε πόσο θα πληρώσετε φέτος - Τι θα γράφει το εκκαθαριστικό σας

Μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουν αναρτηθεί στους λογαριασμούς που έχουν στο σύστημα TAXISNET 6.000.000 φυσικά πρόσωπα και περίπου 250.000 εταιρίες και λοιπά νομικά πρόσωπα τα εκκαθαριστικά σημειώματα με τα ποσά του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) που πρέπει να καταβάλουν για το 2016.

Τo εκκαθαριστικό μπορείτε να τo βρείτε μπαίνοντας στο λογαριασμό σας στο Taxisnet και επιλέγοντας την εφαρμογή «Περιουσιολόγιο».

Μπορείτε να υπολογίσετε ακριβώς τον ΕΝΦΙΑ που αναλογεί στα ακίνητά σας, με τους ηλεκτρονικούς οδηγούς του money-money.gr:

Υπολογίστε εδώ το φόρο για το δικό σας αγροτεμάχιο

Υπολογίστε εδώ το φόρο για τα κτίσματα

Υπολογίστε εδώ το συμπληρωματικό φόρο ακινήτων

Με τα εκκαθαριστικά αυτά πάνω από 600.000 φυσικά πρόσωπα που κατείχαν την 1η-1-2016 ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ, καθώς επίσης και όλες οι εταιρίες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα (εμποροβιομηχανικές επιχειρήσεις, ασφαλιστικές εταιρίες, τράπεζες, εταιρίες παροχής υπηρεσιών, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, δικηγορικά γραφεία κ.λπ.) που κατέχουν ακίνητα θα κληθούν να πληρώσουν σημαντικά αυξημένα ποσά ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. του 2016 πρέπει να εξοφληθεί σε 5 μηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2016 και η 5η έως το τέλος Ιανουαρίου 2017.