Το εργαλείο του money-money.gr ανανεώθηκε

Υπολογίστε μόνοι σας πόσα θα πληρώνετε στη ΔΕΗ

Επιβαρύνσεις από 5% έως 19% φέρνουν τα νέα τιμολόγια

Ενεργοποιήθηκαν τα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ. Εκτός από την τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας, έρχονται αλλαγές και σε άλλες παραμέτρους που επηρεάζουν το τελικό ποσό που θα κληθούμε να πληρώνουμε αναδρομικά από 1/1/2013. Με το εργαλείο του money-money.gr μπορείτε να υπολογίσετε με ακρίβεια την...λυπητερή

Οι 10 αλλαγές που έγιναν στα τιμολόγια είναιοι εξής:

Η χρέωση της κιλοβατώρας για όσους καταναλώνουν έως και 800 κιλοβατώρες το τετράμηνο, αυξάνεται από τα 0,05625 ευρώ στα 0,7793 ευρώ δηλαδή ανατιμάται κατά…38,5%

  1. Η χρέωση της κιλοβατώρας για όσους καταναλώνουν από 800  έως 1000 κιλοβατώρες το τετράμηνο, αυξάνεται από τα 0,0785 ευρώ στα 0,0946 ευρώ δηλαδή ανατιμάται κατά…20,5%
  2. Η χρέωση της κιλοβατώρας για όσους καταναλώνουν από 1000  έως 1200 κιλοβατώρες το τετράμηνο, αυξάνεται από τα 0,0815 ευρώ στα 0,0946 ευρώ δηλαδή ανατιμάται κατά…16,07%
  3. Η χρέωση της κιλοβατώρας για όσους καταναλώνουν από 1201  έως 1600 κιλοβατώρες το τετράμηνο, αυξάνεται από τα 0,0815 ευρώ στα 0,0946 ευρώ δηλαδή ανατιμάται κατά…16,07%
  4. Η χρέωση της κιλοβατώρας για όσους καταναλώνουν από 1601  έως 2000 κιλοβατώρες το τετράμηνο, αυξάνεται από τα 0,0815 ευρώ στα 0,0946 ευρώ δηλαδή ανατιμάται κατά…16,07%
  5. Η χρέωση της κιλοβατώρας για όσους καταναλώνουν από 2000 κιλοβατώρες το τετράμηνο και πάνω, αυξάνεται από τα 0,09155 ευρώ στα 0,10252 ευρώ δηλαδή ανατιμάται κατά 14,9%
  6. Το πάγιο για όσους έχουν τριφασικό ρεύμα, μειώνεται κατά 50% δηλαδή από τα 9,2 στα 4,8 ευρώ εφόσον βέβαια η συνολική κατανάλωση, υπερβαίνει τις 800 κιλοβατώρες. Για όσους καταναλώνουν λιγότερες από 800 κιλοβατώρες το πάγιο παραμένει αμετάβλητο. Αμετάβλητο παραμένει το πάγιο και για όσους έχουν μονοφασική παροχή
  7. Η χρέωση ανά κιλοβατώρα για όσους έχουν ενεργοποιήσει το νυχτερινό τιμολόγιο, αυξάνεται από τα 0,054 ευρώ ανά κιλοβατώρα στα 0,0661 ευρώ ανά κιλοβατώρα δηλαδή αυξάνεται κατά 22,4%
  8. Το πάγιο για το νυχτερινό τιμολόγιο, μειώνεται από τα 4 ευρώ, στα δύο ευρώ
  9. Στις λεγόμενες «λοιπές χρεώσεις» οι οποίες όμως επίσης προσαυξάνουν το συνολικό λογαριασμό, υπάρχουν ανατιμήσεις. Για παράδειγμα, η τιμή ισχύος ανεβαίνει από τα 0,16 στα 0,17 ευρώ. Μειώνεται η τιμή της Kwh για τον υπολογισμό των λοιπών χρεώσεων από τα 0,0605 στα 0,00541 ευρώ ανά Kwh ενώ η χρέωση ισχύος ανατιμάται από τα 0,59 ευρώ στα 0,63 ευρώ.

Το τι σημαίνουν όλα αυτά στην πράξη, μπορείτε να το διαπιστώσετε, χρησιμοποιώντας το εργαλείο


Υπολογίστε τον λογαριασμό της ΔΕΗ