εξωδικαστικός μηχανισμός, εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, κούρεμα οφειλών

Δείτε τι οφειλές μπορούν να διαγραφούν και τι θα πληρώνετε για τη ρύθμιση

Υπολογίστε το κούρεμα με τον εξωδικαστικό - Ηλεκτρονικός οδηγός

 

Yπολογίστε πόσο μπορείτε να κουρέψετε τις οφειλές σας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, με τον ηλεκτρονικό οδηγό του money-money.gr στο κάτω μέρος της σελίδας.


Όλες τις οφειλές με μια δόση ρυθμίζει η διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού, η οποία δίνει στους πιστωτές μεγάλη ευελιξία για τις λύσεις που μπορούν να δεχθούν.

Μπορεί να γίνει κούρεμα οφειλής και διευθέτηση σε βάθος χρόνου ή και τα δύο μαζί, και ο μόνος περιορισμός που υπάρχει είναι για τις οφειλές προς το Δημόσιο, που μπορούν να κουρευτούν (εκτός από τις βασικές οφειλές παρακρατούμενων φόρων και ΦΠΑ) αλλά δεν μπορούν να εξοφληθούν σε περισσότερες από 120 δόσεις.

Στον παρακάτω πίνακα βλέπετε ένα παράδειγμα για το πώς μπορούν να διευθετηθούν οι οφειλές ενός αυτοαπασχολούμενου.


Υπολογίστε το κούρεμα για τα δικά σας δεδομένα κάνοντας κλικ εδώ

 

Η βασική λογική του εξωδικαστικού, ακολουθεί τα εξής  βήματα:

 

  1. Θα υπολογίζεται η δυνατότητα αποπληρωμής ανάλογα με  τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων (EBITDA) για τα επόμενα τρία χρόνια, με βάση τη μελέτη βιωσιμότητας ή την πρόβλεψη της εταιρείας.

  2. Το σύνολο των κερδών θα είναι διαθέσιμο για αποπληρωμή των παλαιών οφειλών (αυτές που δημιουργήθηκαν μέχρι 31-12-2016), αφού πρώτα αφαιρεθούν από τα κέρδη οι δαπάνες για πληρωμή νέων οφειλών (φόροι κ.λπ.) και υπολογιστούν οι ανάγκες σε ρευστότητα της επιχείρησης.

  3. Στις περιπτώσεις αυτοαπασχολούμενων, πριν υπολογιστεί το διαθέσιμο ποσό για αποπληρωμή των παλαιών οφειλών, θα αφαιρούνται οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης.

  4. Εάν η δυνατότητα αποπληρωμής που προκύπτει από τα κέρδη ή το εισόδημα δεν αρκεί για να εξοφληθούν οι οφειλές, τότε θα αξιοποιούνται τα περιουσιακά στοιχεία για να μειώνεται το ύψος της οφειλής.

  5. Εάν οι δόσεις αποπληρωμής και πάλι δεν επαρκούν για την εξόφληση των οφειλών, τότε αυτές θα διαγράφονται αναλόγως.

 

Υπολογίστε το κούρεμα για τη δική σας περίπτωση κάνοντας κλικ εδώ

 Οδηγίες: Πώς θα υποβάλετε την αίτηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή του εξωδικαστικού μηχανισμού

Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση για το κούρεμα και τις 120 δόσεις στις οφειλές 20.000 - 50.000 ευρώ

Δείτε τι χρειάζεται για να μπείτε στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Πότε και πώς κουρεύονται οι οφειλές με τον εξωδικαστικό μηχανισμό

Πώς θα γίνει το κούρεμα και οι 120 δόσεις για οφειλές 20.000-50.000 ευρώ


Υπολογίστε το κούρεμα οφειλών με τον εξωδικαστικό

Πώς θα υπολογίσετε το κούρεμα

Συμπληρώστε τα στοιχεία στα πράσινα κελιά του ηλεκτρονικού οδηγού για να δείτε μια ενδεικτική εικόνα των δεδομένων που προκύπτουν.

Στο Βήμα 1, συμπληρώστε το ποσό που θα είναι διαθέσιμο για την αποπληρωμή των οφειλών, το οποίο προκύπτει εάν από τα καθαρά κέρδη αφαιρέσετε την αναγκαία ρευστότητα της επιχείρησης, τις πληρωμές φόρων κ.λπ., χωρίς όμως να υπολογίσετε τις δαπάνες για αποπληρωμή των παλαιών οφειλών (μέχρι 31-12-2016) οι οποίες θα διακανονιστούν μέσω του εξωδικαστικού.