κόκκινα δάνεια, εξωδικαστικός μηχανισμός, ρύθμιση οφειλών, κούρεμα οφειλών, προσαυξήσεις, πανωτόκια, διαγραφή προσαυξήσεων

Κούρεμα στα πανωτόκια και 120 δόσεις για δάνεια μέχρι 50.000 ευρώ με τον εξωδικαστικό

Ρυθμίσεις εξπρές για κόκκινα δάνεια μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ ετοιμάζονται να κάνουν οι τράπεζες στο πλαίσιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού, που θα ξεκινήσει στις 3 Αυγούστου 2017.
Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής οι τράπεζες έχουν αποφασίσει να προτείνουν μια ενιαία ρύθμιση, προκειμένου οι διαδικασίες να προχωρούν γρήγορα χωρίς να χρειάζεται ειδική μελέτη, συζήτηση και διαπραγμάτευση για κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι οι φάκελοι θα είναι εκατοντάδες χιλιάδες και δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν.
Έτσι, από τη στιγμή που οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτησή τους στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα ανοίξει στις 3 Αυγούστου, οι τράπεζες θα προτείνουν μια ενιαία ρύθμιση πακέτο με τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Εξόφληση του δανείου σε μέχρι 120 δόσεις, με χαμηλό επιτόκιο.
  • Διαγραφή των εξωλογιστικών τόκων, δηλαδή των λεγομένων «πανωτοκίων».

Οι τράπεζες μάλιστα ζητούν από τους δημόσιους πιστωτές, δηλαδή την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) η οποία πλέον διαχειρίζεται όλα τα έσοδα της φορολογίας, καθώς και τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) να κάνουν και αυτοί «αυτόματα» την ίδια ρύθμιση, έτσι ώστε οι οφειλές να ρυθμίζονται αμέσως και να μην τρενάρει κάθε υπόθεση επί μήνες από την πλευρά τους προκειμένου να διεκπειραιωθεί.

Και τούτο διότι στον εξωδικαστικό συμβιβασμό υπάγονται όλες οι οφειλές των επιχειρήσεων (δάνεια, φόροι, ασφαλιστικές εισφορές, αλλά και χρέη από ακάλυπτες επιταγές ή εταιρείες που έχουν κλείσει) εφόσον έχουν δημιουργηθεί μέχρι 31-12-2016 και προϋπόθεση για να ισχύσει η ρύθμιση είναι να την αποδεχθούν οι πιστωτές που συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 60% των οφειλών.

Στον εξωδικαστικό μπορούν να υπαχθούν μόνο εταιρείες που θεωρούνται βιώσιμες, δηλαδή είχαν σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες 3 χρήσεις θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ,εάν ο οφειλέτης τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα ή θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση, εάν ο οφειλέτης τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.
Η λογική δηλαδή είναι ότι η οφειλέτρια εταιρεία θα είναι σε θέση να επιβιώσει από τη στιγμή που θα της ρυθμιστούν τα χρέη.
Εάν οι οφειλές είναι πάνω από 50.000 ευρώ και μέχρι τα 2. εκατ. ευρώ, τότε θα υπολογίζεται με ειδικά προγράμματα και με βάση τους χρηματοοικονομικούς δείκτες η δυνατότητα μηνιαίων πληρωμών που έχει η εταιρεία και αναλόγως θα προσαρμόζεται η πρόταση ρύθμισης. Στη συνέχεια μια επιτροπή των πιστωτών θα εξετάζει την υπόθεση και κυρίως εάν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία τα οποία μπορούν να μειώσουν την οφειλή. Με βάση τα δεδομένα αυτά θα καθορίζεται η ρύθμιση η οποία θα μπορεί να περιλαμβάνει κούρεμα, επιμήκυνση ή συνδυασμό και των δύο.
Στις περιπτώσεις που η εταιρεία οφείλει πάνω από 2 εκατ. ευρώ, θα γίνεται μελέτη βιωσιμότητας από εξειδικευμένο σύμβουλο ή εταιρεία με βάση την οποία θα συζητείται μεταξύ των πιστωτών το αίτημα ρύθμισης.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν αίτηση ρύθμισης σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία θα τεθεί σε λειτουργία από τις 3 Αυγούστου 2017.
Στην πλατφόρμα θα καταχωρούνται όλα τα οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία των ενδιαφερομένων, ενώ οι περισσότερες οφειλές θα αντληθούν αυτόματα από την ΑΑΔΕ, τον ΕΦΚΑ και από τις τράπεζες, οπότε οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τα ελέγξουν και να τα συμπληρώσουν εάν χρειάζεται.