Τέλη κυκλοφορίας, Προθεσμίες

Μέχρι και τις 5 Ιανουαρίου τα τέλη κυκλοφορίας του 2018

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι παρατάθηκε έως και την 5.1.2018 η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2018 καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία.