φορολογική δήλωση 2017, προθεσμίες

Μέχρι τις 17 Ιουλίου παρατάθηκε η προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις

Μέχρι τις 17 Ιουλίου μπορούν να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις τους τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, μετά την παράταση που έδωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Η παράταση αυτή, όμως, δεν αλλάζει τις ημερομηνίες πληρωμής του φόρου εισοδήματος που θα προκύψει από τις δηλώσεις.

Ο φόρος θα πρέπει να πληρωθεί σε τρεις δημινιαίες δόσεις, στο τέλος Ιουλίου, στο τέλος Σεπτεμβρίου και στο τέλος Νοεμβρίου.