αφορολόγητο, ηλεκτρονικό χρήμα

Δεν μετράνε οι χάρτινες αποδείξεις

Μόνο με κάρτα και με το χαρτί της τράπεζας θα υπολογίζονται οι δαπάνες για το αφορολόγητο

Μόνο οι μηνιαίες αναλύσεις με την κίνηση των χρεωστικών και πιστωτικών καρτών που στέλουν οι τράπεζες στους πελάτες τους θα λαμβάνονται υπ΄όψιν για να υπολογίζονται οι δαπάνες που «χτίζουν» το αφορολόγητο και όχι οι χάρτινες αποδείξεις.
Επομένως οι φορολογούμενοι δεν έχουν πλέον κανένα λόγο να κρατάνε τις χάρτινες αποδείξεις, εκτός κι αν πρόκειται για υπερήλικες (άνω των 7ο ετών) οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιούν τις χάρτινες αποδείξεις.
Όταν δύο σύζυγοι έχουν κοινό λογαριασμό, αλλά μόνο ο ένας δικαιούται αφορολόγητο, τότε ο δικαιούχος του αφορολόγητου θα μπορεί να επικαλείται το σύνολο των δαπανών του λογαριασμού.
Όλοι οι φορολογούμενοι για να επωφεληθούν από την έκπτωση του αφορολόγητου θα πρέπει να καλύψουν με δαπάνες μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ένα συγκεκριμένο ποσοστό σε σχέση με το εισόδημα.
Τα προκαθορισμένα ποσά δαπανών με πλαστικό χρήμα ή/και e-banking είναι τα εξής:
10% του ετησίου εισοδήματος, για εισόδημα ως 10.000 ευρώ,
15% του κλιμακίου εισοδήματος από 10.001 έως και 30.000 ευρώ και
20% για το υπερβάλλον των 30.000 ευρώ εισόδημα
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται σχεδόν όλα τα έξοδα για αγορές αγαθών και υπηρεσίες.
Σημειωτέον ότι αυτά ισχύουν για τα εισοδήματα του 2017 που θα δηλωθούν το 2018.
Για τα εισοδήματα του 2016 που δηλώνουμε στις φετινές δηλώσεις δεν χρειάζονται αποδείξεις, αφού το αφορολόγητο ισχύει για όλους ανεξάρτητα από τις δαπάνες (ο σχετικός κωδικός υπάρχει στη φορολογική δήλωση, αλλά δεν είναι ενεργός).