παρτ-ταιμ, ένσημα

Δικαιώματα μισθωτών με μερική ή εκ περιτροπής εργασία - Τι λέει η εγκύκλιος του ΙΚΑ

Παρτ-Τάιμ: Πότε δικαιούστε ένσημα 25 ημερών για μερική απασχόληση

Ενσημα 25 ημερών δικαιούνται από το ΙΚΑ ακόμη και όσοι εργάζονται με καθεστώς παρτ-τάιμ απασχόλησης εφόσον πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις.

Η νομοθεσία του ΙΚΑ προβλέπει ότι κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις οι μερικώς και με εκ περιτροπής εργασία μισθωτοί, δικαιούνται περισσότερα ένσημα από αυτά που αναλογούν στις ημέρες της πραγματικής τους εργασίας μέσα στο μήνα.

Το «money-money.gr», δημοσιεύει έναν οδηγό για το πώς θα κερδίσετε περισσότερα ένσημα ακόμη και αν δουλεύετε με μειωμένο ωράριο, ή για λιγότερες μέρες το μήνα.

Οι υπηρεσίες του ΙΚΑ είναι υποχρεωμένες (με βάση και την εγκύκλιο 95 του 1992) να υπολογίζουν σωστά τα ένσημα που αναλογούν σε όσους έχουν μερική απασχόληση, ή εργασία για λίγες μέρες το μήνα, ή δουλεύουν με μειωμένο ωράριο. Δεν το κάνουν όμως σε πολλές περιπτώσεις, παραβιάζοντας τα όσα αναφέρει η νομοθεσία.

Δείτε εδώ αναλυτικά το Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας σχετικά με το θέμα

Ιδού λοιπόν τι ισχύει:

  • Μερική απασχόληση με μισθό (4 ώρες τη μέρα, κάθε μέρα). Δικαιούνται ένσημα 25 ημερών.
  • Εκ περιτροπής εργασία (μερικές μέρες την εβδομάδα). Αν είναι με μισθό, και καθεστώς πενθημέρου, δικαιούνται 1 επιπλέον μέρα ασφάλισης για εργασία 3 ημερών και άνω την εβδομάδα. Δηλαδή εργαζόμενος για 3 ημέρες την εβδομάδα, δικαιούται ένσημα για 4. Για εργασία 4 ημερών δικαιούται ένσημα για 5 ημέρες. Δηλαδή στο πενθήμερο ένας εργαζόμενος που δουλεύει 12 μέρες το μήνα δικαιούται ένσημα για 16, και με 4 μέρες εργασία την εβδομάδα, δικαιούται ένσημα για 20 μέρες. Προσοχή: Όταν απασχολείται η βρίσκεται στη διάθεση του εργοδότη όλες τις μέρες του μήνα, δικαιούται ένσημα 25 ημερών.  Ενας μισθωτός δηλαδή που είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή για εργασία και ο εργοδότης τον απασχολεί πότε 5 μέρες το μήνα, και πότε 2 ή 3 μέρες, με πλήρες ωράριο μερικής απασχόλησης (4 ώρες) τότε στην περίπτωση αυτή δικαιούται πλήρη ασφάλιση, ακριβώς γιατί είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμος προς εργασία. Αν όμως η σύμβαση τροποποιηθεί και λέει ποιες ακριβώς ημέρες θα εργαστεί τότε παίρνει τα ένσημα όσων ημερών εργάζεται αν είναι για 1 ή 2 μέρες και για την 3η μέρα και άνω κερδίζει 1 ένσημο επιπλέον.
  • Εργασία με μειωμένο ωράριο όλες τις εργάσιμες μέρες του μήνα και ημερήσιο μισθό ίσο ή μεγαλύτερο των 11,09 ευρώ: Αν ο μισθός είναι ίσος, ή μεγαλύτερος από το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 1ης ασφαλιστικής κλάσης ΙΚΑ, που είναι 11,09 ευρώ, τότε ο εργαζόμενος παίρνει ένσημα για 25 μέρες με εξαήμερο και  21-22 ένσημα το μήνα όταν εργάζεται με πενθήμερο. Παράδειγμα: εργασία για 3 ώρες τη μέρα. Αν ο ημερήσιος μισθός είναι 11,09 ευρώ και άνω ο εργαζόμενος δικαιούται 21-22 ένσημα το μήνα, αν έχει πενθήμερο και 25 ένσημα αν έχει εξαήμερο. Αν έχει μειωμένο ωράριο και δεν εργάζεται όλες τις μέρες του μήνα, τότε παίρνει τα ένσημα για τις μέρες που πραγματικά απασχολείται.
  • Εργασία με μειωμένο ωράριο όλες τις μέρες και ημερήσιο μισθό μικρότερο από 11,09 ευρώ: Δικαιούται τόσα ένσημα, όσα βγαίνουν από τη διαίρεση του μισθού με το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 1ης κλάσης. Παράδειγμα: εργασία 3 ώρες τη μέρα με μηνιάτικο 180 ευρώ, ένσημα για 16 μέρες (180/11,09=16). Εργασία για 4 ώρες με μηνιάτικο 250 ευρώ, ένσημα για 22 μέρες.
  • Εργασία για λίγες μέρες το μήνα. Αν ο μισθός είναι ίσος ή μεγαλύτερος των 11,09 ευρώ τη μέρα, δηλαδή ίσος ή μεγαλύτερος των 277 ευρώ το μήνα, δίνονται τα ένσημα για όσες ημέρες παρασχέθηκε εργασία. Παράδειγμα: εργασία 3 μέρες την εβδομάδα με μισθό 280 ευρώ, ένσημα για 12 μέρες το μήνα. Αν ο μισθός είναι μικρότερος από τα 277 ευρώ, τότε δίνονται τόσα ένσημα όσα βγάζει η διαίρεση του μισθού με το ημερομίσθιο των 11,09 ευρώ. Παράδειγμα: Σε εργασία για 3 μέρες την εβδομάδα, (12 συνολικά στο μήνα) με μηνιάτικο 230 ευρώ, αντιστοιχούν ένσημα για 21 μέρες το μήναν (230/11,07=20,7). Σε εργασία για 2 μέρες την εβδομάδα, δηλαδή 8 μέρες το μήνα, με μισθό 200 ευρώ, αντιστοιχούν και ο εργαζόμενος δικαιούται, ένσημα για 18 ημέρες.

 Αυτά λέει η νομοθεσία.