εισφορές, ελεύθεροι επαγγελματίες

Μέχρι τέλος Ιανουαρίου η προθεσμία

Ποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει να πληρώσουν αναδρομικές εισφορές

Διπλές εισφορές θα κληθούν να πληρώσουν μέχρι τέλος του Ιανουαρίου δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, μηχανικοί, γιατροί και αγρότες.

Η πληρωμή αφορά καταβολή εισφορών από προηγούμενα έτη που εκκρεμούσαν. 

Η αρχική προθεσμία έληγε τέλη του περασμένου Νοεμβρίου, αλλά έχει δοθεί δίμηνη παράταση.

Η καταβολή των εισφορών αφορά στις εξής περιπτώσεις:

*Πρώην ΤΑΝ του ΕΤΑΑ: Δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές. Θα πληρώσουν εισφορές του 2016 τις οποίες με το παλιό σύστημα πλήρωναν ετησίων.

*Πρώην ΤΣΜΕΔΕ και πρώην ΤΣΑΥ, του ΕΤΑΑ: Μηχανικοί και γιατροί, για τις εισφορές του δεύτερου εξαμήνου του 2016.

*Πρώην ΟΓΑ: Πρόκειται για αγρότες, οι οποίοι οφείλουν τις εισφορές του β' εξαμήνου του 2016.