φορολογική δήλωση 2013, παιδιά, προστατευόμενα μέλη

Οι νέοι που θα υποβάλουν υποχρεωτικά δήλωση κινδυνεύουν να φορολογηθούν αν έχουν περιουσιακά στοιχεία

Πώς θα δηλωθούν φέτος τα παιδιά και πώς θα αποφύγουν τα τεκμήρια οι άνω των 18 χωρίς εισόδημα

Τελευταία χρονιά κατά την οποία ισχύουν τα πρόσθετα αφορολόγητα όρια για τα προστατευόμενα τέκνα είναι η φετινή. Αλλά είναι και η πρώτη κατά την οποία όσοι έχουν κλείσει τα 18 και δεν είναι προστατευόμενα μέλη πρέπει να υποβάλουν φορολογική δήλωση, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν από την τσιμπίδα των τεκμηρίων.

Όσοι είστε γονείς ανηλίκων τέκνων ή έχετε ενήλικα προστατευόμενα τέκνα θα πρέπει να αναγράψετε τα στοιχεία τους στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλετε αυτές τις μέρες για το έτος 2012, προκειμένου να κατοχυρώσετε τα πρόσθετα αυτά αφορολόγητα ποσά και να γλιτώσετε από την καταβολή υπέρογκων φόρων.

Το money-money.gr σάς παρουσιάζει αναλυτικά το τι ακριβώς προβλέπει η φορολογική νομοθεσία και τι χρειάζεται να κάνετε κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων, για να εκμεταλλευτείτε τις σημαντικές μειώσεις φόρων που προκύπτουν από τα πρόσθετα αφορολόγητα όρια των τέκνων.

Δείτε με μια ματιά τι πρέπει να γίνει με τα παιδιά αν είναι:

* Ανήλικα: Πρέπει να αναγραφούν τα στοιχεία τους (όνομα, έτος γέννησης και ΑΜΚΑ) στον πίνακα 9 στη σελ. 4 της δήλωσης. Το αφορολόγητο θα υπολογισθεί αυτόματα.
* Άνω των 18 ετών και είναι προστατευόμενα μέλη (φοιτητές, στρατιώτες, άνεργοι κ.ά): Πρέπει να αναγραφούν τα στοιχεία τους στον πίνακα 9 στη σελ. 4. Τα παιδιά πρέπει να λάβουν Α.Φ.Μ. και να δηλωθούν στη φορολογική δήλωση του προστάτη της οικογενείας με ΑΜΚΑ και ΑΦΜ.
* Άνω των 18 ετών και δεν είναι προστατευόμενα μέλη, ακόμα κι αν δεν έχουν δικό τους εισόδημα: Πρέπει να υποβάλλουν δική τους φορολογική δήλωση.

Φόρος λόγω τεκμηρίων ακόμα και χωρίς εισόδημα

Προσέξτε: Εάν τα παιδιά κάνουν δική τους φορολογική δήλωση και δεν έχουν εισόδημα, αλλά διαθέτουν δικό τους σπίτι ή αυτοκίνητο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο θα "φορτωθούν" με τεκμήρια διαβίωσης και θα φορολογηθούν για το τεκμαρτό εισόδημα.

Εάν τα τεκμήρια των παιδιών καλυφθούν με χρηματικές δωρεές από τον προστάτη της οικογένειας, θα πρέπει αυτός να δικαιολογήσει με δικά του εισοδήματα τις δωρεές, οι οποίες θα θεωρηθούν γι' αυτόν ως τεκμήρια.

Δικαιολογητικά για τη δήλωση των παιδιών δεν χρειάζονται παρά μόνο για τις περιπτώσεις παιδιών που γεννήθηκαν μέσα στο 2012. Για τα νεογέννητα αυτά παιδιά απαιτείται απλώς ένα πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο ο φορολογούμενος γονέας δεν χρειάζεται να το συνυποβάλει με τη δήλωση αλλά πρέπει να το διαφυλάξει στο σπίτι του.

Ποια θεωρούνται "προστατευόμενα τέκνα"

Πρέπει να γνωρίζετε ότι, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, «προστατευόμενα τέκνα» θεωρούνται:
α) Τα ανήλικα άγαμα τέκνα.
β) Τα ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και εκείνα τα οποία παρακολουθούν δημόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης στο εσωτερικό.
Ειδικά για τα τέκνα του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και για τα τέκνα που δεν σπουδάζουν, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θεωρούνται προστατευόμενα μέλη παρατείνεται μέχρι και δύο έτη, εφόσον κατά τα έτη αυτά είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
γ) Τα άγαμα τέκνα τα οποία δεν υπάγονται στην προηγούμενη περίπτωση, εφόσον υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
δ) Τα τέκνα που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω.

Τα αφορολόγητα

Αν έχετε, λοιπόν, προστατευόμενα τέκνα, τότε το βασικό αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ, το οποίο – ούτως ή άλλως – δικαιούστε, προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα τέκνα σας και κατά 3.000 ευρώ για το τρίτο και κάθε ένα από τα επόμενα. Συγκεκριμένα:

- Αν έχετε ένα προστατευόμενο τέκνο δικαιούστε συνολικό αφορολόγητο όριο 7.000 ευρώ (5.000 ευρώ το βασικό αφορολόγητο + 2.000 ευρώ πρόσθετο αφορολόγητο για το 1ο παιδί σας).

- Αν έχετε δύο τέκνα δικαιούστε συνολικό αφορολόγητο 9.000 ευρώ (5.000 ευρώ το βασικό αφορολόγητο + 2.000 ευρώ πρόσθετο αφορολόγητο για το 1ο παιδί σας + 2.000 ευρώ πρόσθετο αφορολόγητο για το 2ο παιδί σας).

- Αν έχετε τρία προστατευόμενα τέκνα δικαιούστε συνολικό αφορολόγητο 12.000 ευρώ (5.000 ευρώ το βασικό αφορολόγητο + 2.000 ευρώ πρόσθετο αφορολόγητο για το 1ο παιδί σας + 2.000 ευρώ πρόσθετο αφορολόγητο για το 2ο παιδί σας + 3.000 ευρώ πρόσθετο αφορολόγητο για το 3ο παιδί σας).

- Αν έχετε τέσσερα προστατευόμενα τέκνα δικαιούστε συνολικό αφορολόγητο 15.000 ευρώ (5.000 ευρώ το βασικό αφορολόγητο + 2.000 ευρώ πρόσθετο αφορολόγητο για το 1ο παιδί σας + 2.000 ευρώ πρόσθετο αφορολόγητο για το 2ο παιδί σας + 3.000 ευρώ πρόσθετο αφορολόγητο για το 3ο παιδί σας + 3.000 ευρώ πρόσθετο αφορολόγητο για το 4ο παιδί σας).

- Αν έχετε πέντε προστατευόμενα τέκνα δικαιούστε συνολικό αφορολόγητο 18.000 ευρώ (5.000 ευρώ το βασικό αφορολόγητο + 2.000 ευρώ πρόσθετο αφορολόγητο για το 1ο παιδί σας + 2.000 ευρώ πρόσθετο αφορολόγητο για το 2ο παιδί σας + 3.000 ευρώ πρόσθετο αφορολόγητο για το 3ο παιδί σας + 3.000 ευρώ πρόσθετο αφορολόγητο για το 4ο παιδί σας + 3.000 ευρώ πρόσθετο αφορολόγητο για το 5ο παιδί σας).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για προστατευόμενα τέκνα:
 
Για τη δήλωση των παιδιών που γεννήθηκαν μέσα στο 2012 και γράφονται για πρώτη φορά στον πίνακα 9 ο φορολογούμενος απαιτείται να έχει ως αποδεικτικό στοιχείο τη σχετική ληξιαρχική πράξη γέννησης ή βεβαίωση.
Για τα προστατευόμενα ενήλικα παιδιά που σπουδάζουν απαιτείται βεβαίωση της σχολής. Στις βεβαιώσεις των αναγνωρισμένων σχολών εσωτερικού πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός της άδειας που χορήγησε το υπουργείο Παιδείας και το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε η άδεια αυτή.
Για τα άγαμα ενήλικα τέκνα που είναι άνεργα, απαιτείται βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του.

Για τα στρατευμένα παιδιά, απαιτείται σχετική βεβαίωση της στρατιωτικής υπηρεσίας.

Πού πρέπει να γράψετε τα στοιχεία

Για να κατοχυρώσετε τα πρόσθετα αφορολόγητα όρια των τέκνων σας,  πρέπει απλά να αναγράψετε τα στοιχεία τους στον πίνακα 9, στην 4η σελίδα της φορολογικής δήλωσης, την οποία θα υποβάλλετε φέτος ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί ήδη από το υπουργείο Οικονομικών στις ιστοσελίδες www.gsis.grκαι www.taxisnet.gr.

Για κάθε ανήλικο τέκνο, πρέπει να δηλώσετε υποχρεωτικά το όνομα, το έτος γέννησης και τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), τον οποίο ήδη εδώ και πολύ καιρό όλοι έχετε λάβει για κάθε μέλος της οικογενείας σας.

Α.Φ.Μ. για όλους τους 18άρηδες και άνω

Για κάθε ενήλικο προστατευόμενο τέκνο σας, δηλαδή για κάθε παιδί σας που έχει κλείσει τα 18 έτη ηλικίας, πρέπει φέτος να δηλώσετε υποχρεωτικά καί τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

Αυτό σημαίνει ότι αν ο γιος ή η κόρη σας έχει κλείσει την ηλικία των 18 ετών και δεν έχει Α.Φ.Μ. θα  πρέπει να προσέλθει άμεσα στην αρμόδια Εφορία για να λάβει Α.Φ.Μ. και μετά να συμπληρώσετε τη δήλωση!

4) Με τη συμπλήρωση των στοιχείων των παιδιών σας στον πίνακα 9 της 4ης σελίδας της ηλεκτρονικής δήλωσής σας θα συμπληρωθεί αυτόματα από το σύστημα ΤΑΧΙSNET και ο αριθμός των προστατευομένων τέκνων σας στον κωδικό 003 ή 004 του πίνακα 3 στην πρώτη σελίδα της δήλωσής σας.