εξωδικαστικός μηχανισμός, κούρεμα οφειλών, εφορία, ασφαλιστικά ταμεία

Απλοποιημένη διαδικασία fast track για όσους την αποδεχθούν

Πώς θα γίνει το κούρεμα και οι 120 δόσεις στις οφειλές από 20.000 έως 50.000 ευρώ

Κούρεμα στις προσαυξήσεις των οφειλών από 20.000 έως 50.000 ευρώ προς τις τράπεζες, την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία και 120 δόσεις θα γίνεται σχεδόν αυτομάτως με μια διαδικασία Fastr track που θα εφαρμοστεί με τον εξωδικαστικό μηχανισμό.
Τη λύση αυτή θα προτείνουν μαζικά οι τράπεζες σε όσους υπάγονται στην κατηγορία αυτή, ενώ το ίδιο θα κάνει και το Δημόσιο, σε μια προσπάθεια να αποσυμφορηθεί η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού.
Οι οφειλέτες της κατηγορίες αυτής θα λαμβάνουν την πρόταση σχεδόν αυτομάτως, από τη στιγμή που θα καταχωρίσουν την αίτησή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού.

Υπολογίστε πόσο μπορείτε να κουρέψετε τις οφειλές σας με τον εξωδικαστικό μηχανισμό

Δείτε τι χρειάζεται για να μπείτε στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Πότε και πώς κουρεύονται οι οφειλές με τον εξωδικαστικό μηχανισμό

Πώς θα γίνει το κούρεμα και οι 120 δόσεις για οφειλές 20.000-50.000 ευρώ


Εφόσον αποδέχονται τη ρύθμιση αυτή θα ισχύει αυτομάτως, ενώ εάν κρίνουν ότι δεν τους συμφέρει, θα μπορούν να προχωρήσουν με την κανονική διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού, υποβάλλοντας δική τους πρόταση αναδιάρθρωσης, η οποία για να ισχύσει θα πρέπει να γίνει αποδεκτή από τους πιστωτές που έχουν τουλάχιστον το 60% των απαιτήσεων.

Ελεύθεροι επαγγελματίες

Τις 120 δόσεις αλλά μόνο για τις οφειλές προς την εφορία και τα Ταμεία, θα μπορούν να διεκδικήσουν με τους ίδιους όρους και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, παρότι δεν μπορούν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό.
Εφόσον ρυθμίζουν με τον τρόπο αυτό τις οφειλές τους με το Δημόσιο, οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει στη συνέχεια να ρυθμίζουν τα δάνειά τους με διαπραγμάτευση με τις τράπεζες, με βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας.
Δηλαδή οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα διακανονίζουν τις οφειλές τους προς την Εφορία και τα Ταμεία, με βάση τα όσα προβλέπει ο εξωδικαστικός μηχανισμός, αλλά απευθείας με τις υπηρεσίες και όχι μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Οι μεγάλοι αδικημένοι είναι τα φυσικά πρόσωπα (μισθωτοί, συνταξιούχοι) οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα στις 120 δόσεις για τις οφειλές προς την εφορία ή τα Ταμεία (δικαιούνται μέχρι 12 δόσεις ή 24 για έκτακτες οφειλές όπως από κληρονομιά) και για τα δάνεια υπάγονται κι αυτοί στον κώδικα δεοντολογίας.

Οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους που θα ζητούν αναδιάρθρωση για τις οφειλές προς εφορία και ταμεία, προκειμένου να υπολογιστεί το διαθέσιμο εισόδημα για τον υπολογισμό των δόσεων θα λαμβάνονται υπ' όψιν οι λεγόμενες εύλογες δαπάνες διαβίωσης, οι οποίες κυμαίνονται περίπου στις 20.000 ευρώ ετησίως για μια οικογένεια με δύο παιδιά.