Οδηγός για φορολογούμενους με μεικτά εισοδήματα από μισθούς και ατομικές επιχειρήσεις

Πώς την «πατάνε» όσοι έχουν εισόδημα και από μισθό και από «μπλοκάκι» - Κερδισμένοι και χαμένοι

Αλλάζει ο φόρος για όσους δηλώνουν ταυτόχρονα εισοδήματα και από μισθωτές υπηρεσίες και από «μπλοκάκι» με το νέο σύστημα που θα ισχύσει για τα εισοδήματα του 2016. Όσοι έχουν μικρά και μικρομεσαία εισοδήματα και από τις δύο πηγές θα πληρώνουν λιγότερα σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα, αλλά όσοι δηλώνουν πάνω από 20-30.000 ευρώ το χρόνο θα επιβαρυνθούν πληρώνοντας αρκετά περισσότερα γιατί θα φορολογούνται με υψηλότερους συντελεστές.

Οι φοροελαφρύνσεις φθάνουν μέχρι τα επίπεδα ετησίου εισοδήματος των 20.000-30.000 ευρώ, ανάλογα με το εάν οι μισθοί είναι περισσότεροι ή λιγότεροι από το 50% του συνολικού εισοδήματος. Αντιθέτως, για όσους αποκτούν μικτά εισοδήματα μεσαίου ή μεγάλου ύψους προκύπτουν επιβαρύνσεις λόγω της ανόδου του συνόλου σχεδόν των εισοδημάτων από επιχειρηματικές δραστηριότητες σε φορολογικά κλιμάκια όπου ισχύουν συντελεστές φόρου 29%-45%, σημαντικά υψηλότεροι από το 26% - 33% που προβλέπει η ισχύουσα σήμερα αυτοτελής κλίμακα φορολόγησης των συγκεκριμένων εισοδημάτων.

Δείτε εδώ πόσο φόρο θα πληρώσετε με τη νέα φορολογική κλίμακα

Σύμφωνα με το άρθρο 137 του νομοσχεδίου, στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις μαζί με εισόδημα από επιχειρηματικές δραστηριότητες, το σύνολο του εισοδήματος φορολογείται με την ενιαία κλίμακα και η μείωση του φόρου θα είναι αυτή που αναλογεί μόνο στο μέρος του εισοδήματος που προέρχεται αποκλειστικά από μισθωτή εργασία ή συντάξεις.

Πρακτικά, ο νέος αυτός τρόπος υπολογισμού του φόρου για μικτά εισοδήματα σημαίνει ότι θα γίνεται πρώτα ο υπολογισμός του ετήσιου φόρου επί του συνολικού εισοδήματος με βάση την ενιαία κλίμακα αλλά χωρίς κανέναν υπολογισμό έκπτωσης φόρου και στη συνέχεια θα υπολογίζεται η έκπτωση φόρου που αναλογεί μόνο στο κομμάτι του συνολικού εισοδήματος που προέρχεται από μισθούς ή συντάξεις.

Δείτε εδώ: Φόροι - Τι αλλάζει για εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, ελεύθερο επάγγελμα και ενοίκια

Η έκπτωση που θα προκύπτει θα αφαιρείται από τον φόρο επί του συνολικού εισοδήματος και το ποσό που θα απομένει θα είναι ο τελικός οφειλόμενος ετήσιος φόρος εισοδήματος.

α) Φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα συνολικού ύψους 20.000 ευρώ, από το οποίο τα 7.000 ευρώ είναι εισόδημα από μισθούς και τα 13.000 ευρώ είναι εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα.

- Ισχύον σήμερα σύστημα: Για τα 7.000 ευρώ από μισθούς δεν πληρώνει καθόλου φόρο, διότι το εισόδημα αυτό υπάγεται στην αυτοτελή κλίμακα φορολόγησης των μισθών και των συντάξεων, όπου μέχρι τα 9.545 ευρώ ο αναλογών φόρος που υπολογίζεται με 22% είναι ίσος με την προβλεπόμενη έκπτωση φόρου (7.000 ευρώ Χ συντελεστή φόρου 22% = 1.540 ευρώ – 1.540 ευρώ ισόποση έκπτωση φόρου = 0 ευρώ φόρος). Για τα 13.000 ευρώ από το ελευθέριο επάγγελμα πληρώνει φόρο από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 26%, δηλαδή πληρώνει 3.380 ευρώ.

- Νέο σύστημα: Όλο το εισόδημα των 20.000 ευρώ θα υπάγεται στην ενιαία κλίμακα φορολόγησης, θα φορολογείται ολόκληρο με 22% και έτσι θα προκύπτει φόρος εισοδήματος 4.400 ευρώ (20.000 Χ 22% = 4.400 ευρώ). Στη συνέχεια από τον φόρο των 4.400 ευρώ θα αφαιρείται η έκπτωση φόρου που αναλογεί στο εισόδημα των 7.000 ευρώ από μισθούς, δηλαδή το 22% των 7.000 ευρώ ήτοι ποσό φόρου 1.540 ευρώ.

Ο τελικός φόρος θα ανέρχεται στο ποσό των 2.860 ευρώ (4.400 ευρώ – 1.540 ευρώ = 2.860 ευρώ) και θα είναι μειωμένος κατά 520 ευρώ.

β) Φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα συνολικού ύψους 30.000 ευρώ, από το οποίο τα 15.000 ευρώ είναι εισόδημα από μισθούς και τα 15.000 ευρώ είναι εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα

- Ισχύον σύστημα: Ο φορολογούμενος πληρώνει συνολικό φόρο εισοδήματος 5.100 ευρώ, δηλαδή φόρο 1.200 ευρώ για τα 15.000 ευρώ από μισθούς (15.000 ευρώ Χ 22% = 3.300 ευρώ - 2.100 ευρώ έκπτωση φόρου = 1.200 ευρώ) και 3.900 ευρώ για τα υπόλοιπα 15.000 ευρώ από ελευθέριο επάγγελμα (15.000 ευρώ Χ 26% = 3.900 ευρώ).

- Νέο σύστημα: Όλο το εισόδημα των 30.000 ευρώ θα υπάγεται στην ενιαία κλίμακα φορολόγησης και θα προκύπτει φόρος εισοδήματος 7.300 ευρώ (20.000 ευρώ Χ 22% + 10.000 ευρώ Χ 29% = 7.300 ευρώ) από τον οποίο θα αφαιρείται ποσό 2.000 ευρώ που είναι η έκπτωση φόρου για το εισόδημα από μισθούς των 15.000 ευρώ. Ο τελικός φόρος με το νέο σύστημα, θα είναι, δηλαδή, 5.300 ευρώ (7.300 ευρώ – 2.000 ευρώ = 5.300 ευρώ).

Ο φόρος αυτός θα είναι υψηλότερος κατά 200 ευρώ από αυτόν που προκύπτει με το ισχύον σήμερα σύστημα.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΜΙΚΤΑ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΆ 50% ΑΠΌ ΜΙΣΘΟΥΣ  
ΚΑΙ ΚΑΤΆ 50% ΑΠΌ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Ή ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ή ΜΠΛΟΚΑΚΙ
ΣΥΝΟΛΟ  ΜΙΣΘΟΙ ΚΕΡΔΗ  Φόρος για το 2016 ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΠΟ ΑΤΟΜΙΚΗ (ΜΕ ΝΕΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ)
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
    ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
1000 500 500 110 0 110 -20
2000 1000 1000 220 0 220 -40
3000 1500 1500 330 0 330 -60
4000 2000 2000 440 0 440 -80
5000 2500 2500 550 0 550 -100
6000 3000 3000 660 0 660 -120
7000 3500 3500 770 0 770 -140
8000 4000 4000 880 0 880 -160
9000 4500 4500 990 0 990 -180
10000 5000 5000 1100 0 1100 -200
11000 5500 5500 1210 0 1210 -220
12000 6000 6000 1320 0 1320 -240
13000 6500 6500 1430 22 1452 -329
14000 7000 7000 1540 44 1584 -334
15000 7500 7500 1650 66 1716 -339
16000 8000 8000 1760 88 1848 -344
17000 8500 8500 1870 110 1980 -349
18000 9000 9000 1980 132 2112 -354
19000 9500 9500 2180 154 2334 -269
20000 10000 10000 2400 176 2576 -264
21000 10500 10500 2690 226 2916 -318
22000 11000 11000 2980 276 3256 -232
23000 11500 11500 3270 326 3596 -146
24000 12000 12000 3560 376 3936 -60
25000 12500 12500 3850 426 4276 26
26000 13000 13000 4140 476 4616 112
27000 13500 13500 4430 526 4956 198
28000 14000 14000 4720 576 5296 284
29000 14500 14500 5010 626 5636 370
30000 15000 15000 5300 676 5976 456
35000 17500 17500 7150 1001 8151 1151
40000 20000 20000 9000 1326 10326 2026
45000 22500 22500 11275 1701 12976 3226
50000 25000 25000 13550 2076 15626 4326
55000 27500 27500 15825 2451 18276 4076
60000 30000 30000 18100 2826 20926 4826
65000 32500 32500 20375 3201 23576 5576
70000 35000 35000 22650 3651 26301 6401
75000 37500 37500 24925 4101 29026 7226
80000 40000 40000 27200 4551 31751 8051
85000 42500 42500 29475 5001 34476 8876
90000 45000 45000 31750 5451 37201 9701
95000 47500 47500 34025 5901 39926 10526
100000 50000 50000 36300 6351 42651 11351
105000 52500 52500 38575 6801 45376 9901
110000 55000 55000 40850 7251 48101 10451
115000 57500 57500 43125 7701 50826 11001
120000 60000 60000 45400 8151 53551 11551
125000 62500 62500 47675 8601 56276 12101
130000 65000 65000 49950 9051 59001 12651
135000 67500 67500 52225 9501 61726 13201
140000 70000 70000 54500 9951 64451 13751
145000 72500 72500 56775 10401 67176 14301
150000 75000 75000 59050 10851 69901 14851
155000 77500 77500 61325 11301 72626 15401
160000 80000 80000 63600 11751 75351 15951
165000 82500 82500 65875 12201 78076 16501
170000 85000 85000 68150 12651 80801 17051
175000 87500 87500 70425 13101 83526 17601
180000 90000 90000 72700 13551 86251 18151
185000 92500 92500 74975 14001 88976 18701
190000 95000 95000 77250 14451 91701 19251
195000 97500 97500 79525 14901 94426 19801
200000 100000 100000 81800 15351 97151 20351
             
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΜΙΚΤΑ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΆ 70% ΑΠΌ ΜΙΣΘΟΥΣ  
ΚΑΙ ΚΑΤΆ 30% ΑΠΌ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Ή ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ή ΜΠΛΟΚΑΚΙ
 
ΣΥΝΟΛΟ  ΜΙΣΘΟΙ ΚΕΡΔΗ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ  ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΠΟ ΑΤΟΜΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΜΕ ΝΕΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
  ή ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
1000 700 300 66 0 66 -12
2000 1400 600 132 0 132 -24
3000 2100 900 198 0 198 -36
4000 2800 1200 264 0 264 -48
5000 3500 1500 330 0 330 -60
6000 4200 1800 396 0 396 -72
7000 4900 2100 462 0 462 -84
8000 5600 2400 528 0 528 -96
9000 6300 2700 594 0 594 -108
10000 7000 3000 660 0 660 -120
11000 7700 3300 726 0 726 -132
12000 8400 3600 792 0 792 -144
13000 9100 3900 860 22 882 -223
14000 9800 4200 1080 44 1124 -122
15000 10500 4500 1300 66 1366 -119
16000 11200 4800 1520 88 1608 -116
17000 11900 5100 1740 110 1850 -113
18000 12600 5400 1960 132 2092 -110
19000 13300 5700 2180 154 2334 -107
20000 14000 6000 2400 176 2576 -104
21000 14700 6300 2690 226 2916 -150
22000 15400 6600 2980 276 3256 -56
23000 16100 6900 3270 326 3596 38
24000 16800 7200 3560 376 3936 132
25000 17500 7500 3850 426 4276 226
26000 18200 7800 4140 476 4616 320
27000 18900 8100 4430 526 4956 414
28000 19600 8400 4720 576 5296 508
29000 20300 8700 5013 626 5639 605
30000 21000 9000 5310 676 5986 706
35000 24500 10500 7195 1001 8196 1476
40000 28000 12000 9080 1326 10406 1426
45000 31500 13500 11365 1701 13066 2126
50000 35000 15000 13650 2076 15726 2826
55000 38500 16500 15935 2451 18386 2426
60000 42000 18000 18220 2826 21046 3026
65000 45500 19500 20505 3201 23706 3626
70000 49000 21000 22790 3651 26441 4301
75000 52500 22500 25075 4101 29176 4976
80000 56000 24000 27360 4551 31911 5651
85000 59500 25500 29645 5001 34646 6326
90000 63000 27000 31930 5451 37381 7001
95000 66500 28500 34215 5901 40116 7676
100000 70000 30000 36500 6351 42851 8351
105000 73500 31500 38785 6801 45586 6926
110000 77000 33000 41070 7251 48321 7501
115000 80500 34500 43355 7701 51056 8076
120000 84000 36000 45640 8151 53791 8651
125000 87500 37500 47925 8601 56526 9226
130000 91000 39000 50210 9051 59261 9801
135000 94500 40500 52495 9501 61996 10376
140000 98000 42000 54780 9951 64731 10951
145000 101500 43500 57065 10401 67466 11526
150000 105000 45000 59350 10851 70201 12101
155000 108500 46500 61635 11301 72936 12676
160000 112000 48000 63920 11751 75671 13251
165000 115500 49500 66205 12201 78406 13826
170000 119000 51000 68490 12651 81141 14331
175000 122500 52500 70775 13101 83876 14801
180000 126000 54000 73060 13551 86611 15271
185000 129500 55500 75345 14001 89346 15741
190000 133000 57000 77630 14451 92081 16211
195000 136500 58500 79915 14901 94816 16681
200000 140000 60000 82200 15351 97551 17151