παρακράτηση φόρου

Πόσο αυξάνεται η παρακράτηση φόρου στους μισθούς το 2018

Μικρές μειώσεις θα υποστούν από τον Ιανουάριο του 2018 οι μηνιαίες καθαρές αποδοχές εκατομμυρίων μισθωτών και συνταξιούχων. Αιτία η κατάργηση της έκπτωσης 1,5% στη μηνιαία παρακράτηση φόρου εισοδήματος από τους μισθούς και τις συντάξεις, η οποία ισχύει από το 2018 με βάση τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 69 του ν. 4472/2017. Εξαιτίας της κατάργησης αυτού του μικρού ποσοστού έκπτωσης η μηνιαία παρακράτηση φόρου εισοδήματος, η οποία διενεργείται επί των μισθών και των συντάξεων άνω των 650-700 ευρώ το μήνα θα είναι αυξημένη κατά 1,52%.

Οι απώλειες για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους με χαμηλά μηνιαία εισοδήματα θα είναι σχεδόν μηδαμινές, ενώ για όσους λαμβάνουν μηνιαία ποσά από 1.000 έως 2.000 ευρώ οι μειώσεις των καθαρών αποδοχών, τις οποίες θα προκαλέσει η αύξηση της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος, θα κυμανθούν από 0,5 έως 5,25 ευρώ το μήνα.

ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 1,5% (τα ποσά σε ευρώ)
ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
  ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ ΜΕ 1 ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΤΕΚΝΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑ   ΜΗΝΙΑΙΑ  
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΣΟ  ΦΟΡΟΥ ΜΗΝΙΑΙΑΣ  ΦΟΡΟΥ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 
ΜΙΣΘΟΥ ΜΕΧΡΙ ΑΠΟ 1/1/2018 ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ  ΜΕΧΡΙ ΑΠΟ 1/1/2018 ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ή ΣΥΝΤΑΞΗΣ 31/12/2017   31/12/2017  
600 0 0 0 0 0 0
650 0 0 0 0 0 0
700 0 0 0 0 0 0
750 6,57 6,67 0,1 2,46 2,5 0,04
800 17,4 17,67 0,27 13,3 13,5 0,2
850 28,24 28,67 0,43 24,13 24,5 0,37
900 39,07 39,67 0,59 34,97 35,5 0,53
950 49,91 50,67 0,76 45,8 46,5 0,7
1000 60,74 61,67 0,92 56,64 57,5 0,86
1050 71,58 72,67 1,09 67,47 68,5 1,03
1100 82,41 83,67 1,26 78,31 79,5 1,19
1150 93,25 94,67 1,42 89,14 90,5 1,36
1200 104,08 105,67 1,59 99,98 101,5 1,52
1250 114,92 116,67 1,75 110,81 112,5 1,69
1300 125,75 127,67 1,92 121,65 123,5 1,85
1350 136,59 138,67 2,08 132,48 134,5 2,02
1400 147,42 149,67 2,25 143,32 145,5 2,18
1450 158,26 160,67 2,41 154,15 156,5 2,35
1500 169,09 171,67 2,57 164,99 167,5 2,51
1550 179,93 182,67 2,74 175,82 178,5 2,68
1600 190,76 193,67 2,91 186,66 189,5 2,84
1650 201,6 204,67 3,07 197,49 200,5 3,01
1700 215,06 218,33 3,28 210,95 214,17 3,21
1750 229,83 233,33 3,5 225,73 229,17 3,44
1800 244,61 248,33 3,72 240,5 244,17 3,66
1850 259,38 263,33 3,95 255,28 259,17 3,89
1900 274,16 278,33 4,17 270,05 274,17 4,11
1950 288,93 293,33 4,4 284,83 289,17 4,34
2000 303,71 308,33 4,63 299,6 304,17 4,56
  ΜΕ 2 ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ ΜΕ 3  Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑ   ΜΗΝΙΑΙΑ  
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΣΟ  ΦΟΡΟΥ ΜΗΝΙΑΙΑΣ  ΦΟΡΟΥ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 
ΜΙΣΘΟΥ ΜΕΧΡΙ ΑΠΟ 1/1/2018 ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ  ΜΕΧΡΙ ΑΠΟ 1/1/2018 ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ή ΣΥΝΤΑΞΗΣ 31/12/2017   31/12/2017  
600 0 0 0 0 0 0
650 0 0 0 0 0 0
700 0 0 0 0 0 0
750 0 0 0 0 0 0
800 9,19 9,33 0,14 0,99 1,01 0,02
850 20,03 20,33 0,31 11,82 12 0,18
900 30,86 31,33 0,47 22,66 23 0,34
950 41,7 42,33 0,64 33,49 34 0,51
1000 52,53 53,33 0,8 44,33 45 0,68
1050 63,37 64,33 0,96 55,16 56 0,84
1100 74,2 75,33 1,13 66 67 1,01
1150 85,04 86,33 1,29 76,83 78 1,17
1200 95,87 97,33 1,46 87,67 89 1,33
1250 106,71 108,33 1,63 98,5 100 1,5
1300 117,54 119,33 1,79 109,34 111 1,67
1350 128,38 130,33 1,96 120,17 122 1,83
1400 139,21 141,33 2,12 131,01 133 2
1450 150,05 152,33 2,29 141,84 144 2,16
1500 160,88 163,33 2,45 152,68 155 2,33
1550 171,72 174,33 2,62 163,51 166 2,49
1600 182,55 185,33 2,78 174,35 177 2,66
1650 193,39 196,33 2,95 185,18 188 2,82
1700 206,85 210 3,15 198,64 201,67 3,03
1750 221,63 225 3,38 213,42 216,67 3,25
1800 236,4 240 3,6 228,19 231,67 3,47
1850 251,18 255 3,83 255,28 259,17 3,89
1900 265,95 270 4,05 257,74 261,67 3,93
1950 280,73 285 4,28 272,52 276,67 4,15
2000 295,5 300 4,5 287,29 291,67 4,38
ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
  ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ ΜΕ 1 ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΤΕΚΝΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑ   ΜΗΝΙΑΙΑ  
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ  ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΣΟ  ΦΟΡΟΥ ΜΗΝΙΑΙΑΣ  ΦΟΡΟΥ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 
ΜΙΣΘΟΥ ΜΕΧΡΙ ΑΠΟ 1/1/2018 ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ  ΜΕΧΡΙ ΑΠΟ 1/1/2018 ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ή ΣΥΝΤΑΞΗΣ 31/12/2017   31/12/2017  
600 0 0 0 0 0 0
650 0 0 0 0 0 0
700 0 0 0 14,49 14,71 0,22
750 28,85 29,29 0,44 25,33 25,71 0,39
800 39,68 40,29 0,6 36,16 36,71 0,55
850 50,52 51,29 0,77 47 47,71 0,72
900 61,35 62,29 0,93 57,83 58,71 0,88
950 72,19 73,29 1,1 68,67 69,71 1,05
1000 83,02 84,29 1,26 79,5 80,71 1,21
1050 93,86 95,29 1,43 90,34 91,71 1,38
1100 104,69 106,29 1,59 101,17 102,71 1,54
1150 115,53 117,29 1,76 112,01 113,71 1,71
1200 126,36 128,29 1,92 122,84 124,71 1,87
1250 137,2 139,29 2,09 133,68 135,71 2,04
1300 148,03 150,29 2,25 144,51 146,71 2,2
1350 158,87 161,29 2,42 155,35 157,71 2,37
1400 169,7 172,29 2,58 166,18 168,71 2,53
1450 182,23 185 2,78 178,71 181,43 2,72
1500 197 200 3 193,48 196,43 2,95
1550 211,78 215 3,22 208,26 211,43 3,17
1600 226,55 230 3,45 223,03 226,43 3,4
1650 241,33 245 3,68 237,81 241,43 3,62
1700 256,1 260 3,9 252,58 256,43 3,85
1750 270,88 275 4,13 267,36 271,43 4,07
1800 285,65 290 4,35 282,13 286,43 4,3
1850 300,43 305 4,57 296,91 301,43 4,52
1900 315,2 320 4,8 311,68 316,43 4,75
1950 329,98 335 5,03 326,46 331,43 4,97
2000 344,75 350 5,25 341,23 346,43 5,2
  ΜΕ 2 ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ ΜΕ 3 Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑ   ΜΗΝΙΑΙΑ  
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ  ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΣΟ  ΦΟΡΟΥ ΜΗΝΙΑΙΑΣ  ΦΟΡΟΥ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 
ΜΙΣΘΟΥ ΜΕΧΡΙ ΑΠΟ 1/1/2018 ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ  ΜΕΧΡΙ ΑΠΟ 1/1/2018 ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ή ΣΥΝΤΑΞΗΣ 31/12/2017   31/12/2017  
600 0 0 0 0 0 0
650 0 0 0 0 0 0
700 10,98 11,14 0,17 3,94 4 0,06
750 21,81 22,14 0,33 14,78 15 0,23
800 32,65 33,14 0,5 25,61 26 0,39
850 43,48 44,14 0,66 36,45 37 0,56
900 54,32 55,14 0,83 47,28 48 0,72
950 65,15 66,14 0,99 58,12 59 0,88
1000 75,99 77,14 1,16 68,95 70 1,05
1050 86,82 88,14 1,32 79,79 81 1,22
1100 97,66 99,14 1,49 90,62 92 1,38
1150 108,49 110,14 1,65 101,46 103 1,55
1200 119,33 121,14 1,82 112,29 114 1,71
1250 130,16 132,14 1,98 123,13 125 1,88
1300 141 143,14 2,15 133,96 136 2,04
1350 151,83 154,14 2,31 144,8 147 2,21
1400 162,67 165,14 2,48 155,63 158 2,37
1450 175,19 177,86 2,67 168,15 170,71 2,56
1500 189,96 192,86 2,89 182,93 185,71 2,79
1550 204,74 207,86 3,12 197,7 200,71 3,01
1600 219,51 222,86 3,34 212,48 215,71 3,24
1650 234,29 237,86 3,57 227,25 230,71 3,46
1700 249,06 252,86 3,79 242,03 245,71 3,69
1750 263,84 267,86 4,02 256,8 260,71 3,91
1800 278,61 282,86 4,24 271,58 275,71 4,14
1850 293,39 297,86 4,47 286,35 290,71 4,36
1900 308,16 312,86 4,69 301,13 305,71 4,59
1950 322,94 327,86 4,92 315,9 320,71 4,81
2000 337,71 342,86 5,14 330,68 335,71 5,04