αγρότες, αγροτικό εισόδημα

Από το 2017 ισχύει κλίμακα φόρου που ξεκινά από 22% χωρίς αφορολόγητο

Πόσο φόρο θα πληρώσετε για τα εισοδήματα από τα χωράφια στο χωριό

Eκατοντάδες χιλιάδες μισθωτοί και συνταξιούχοι με εισοδήματα και από γεωργικές δραστηριότητες θα κληθούν να πληρώσουν το 2017 υπέρμετρα αυξημένους φόρους εισοδήματος.

Ο λόγος είναι ότι η νέα φορολογική νομοθεσία που θεσπίστηκε τον περασμένο Μάιο προβλέπει αύξηση των συντελεστών φορολόγησης όχι μόνο για τα εισοδήματά τους από μισθωτές υπηρεσίες αλλά και για τα (αυτοτελώς φορολογούμενα) αγροτικά τους εισοδήματα. Και τούτο διότι ο φόρος για τα αγροτικά εισοδήματα υπολογίζεται με φορολογική κλίμακα που ξεκινά από 22% (αντί για το 13% που ίσχυε μέχρι τώρα) και μάλιστα χωρίς αφορολόγητο.

Συγκεκριμένα:

1) Με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016, προβλέπεται ότι το καθαρό εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα εξακολουθεί να φορολογείται αυτοτελώς, όχι όμως με συντελεστή φόρου 13% στο σύνολό του, όπως γινόταν μέχρι τώρα, αλλά με φορολογική κλίμακα, στην οποία οι συντελεστές φόρου ξεκινούν από 22% για ετήσια γεωργικά εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ και φθάνουν μέχρι και το 45% για ποσά ετησίων γεωργικών εισοδημάτων υψηλότερα των 40.000 ευρώ.

Προβλέπεται επίσης ότι για όσους αποκτούν εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες ισχύει έκπτωση φόρου 1.900-2.100 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων, η οποία ισοδυναμεί με αφορολόγητο όριο 8.636-9.545 ευρώ.

Όμως στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από μισθούς και συντάξεις μαζί με εισόδημα από αγροτικές δραστηριότητες η μείωση φόρου υπολογίζεται μία φορά για το σύνολο των εισοδημάτων.

2) Επίσης, με τη διάταξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 4389/2016, που ψηφίστηκε λίγες μέρες αργότερα, προβλέπεται ότι οι φορολογούμενοι που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, καθώς και, γενικότερα, όλοι όσοι αποκτούν εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα σε ποσοστό μικρότερο από το 50% του συνολικού εισοδήματός τους δεν δικαιούνται για το αγροτικό τους εισόδημα την έκπτωση φόρου εισοδήματος που κυμαίνεται από 1.900 ευρώ έως 2.100 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων.

Δηλαδή οι φορολογούμενοι που εξαιρούνται από τον χαρακτηρισμό του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη, αλλά και γενικότερα όλοι όσοι αποκτούν αγροτικό εισόδημα σε ποσοστό χαμηλότερο του 50% του συνολικού τους εισοδήματος δεν δικαιούνται για το αγροτικό τους εισόδημα το αφορολόγητο όριο εισοδήματος το οποίο προκύπτει από την έκπτωση φόρου των 1.900 – 2.100 ευρώ και το οποίο κλιμακώνεται από 8.636 έως 9.545 ευρώ.

Αποτέλεσμα των παραπάνω διατάξεων θα είναι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι οι οποίοι αποκτούν και αγροτικά εισοδήματα να υποχρεωθούν να καταβάλουν φόρο αυξημένο από 13% σε 22% για τα αγροτικά τους εισοδήματα που φθάνουν μέχρι και το ποσό των 20.000 ευρώ.  Για αγροτικά εισοδήματα πάνω από το όριο των 20.000 ευρώ θα φορολογούνται κλιμακωτά:

-με συντελεστή 29%, στο τμήμα πάνω από τα 20.000 και μέχρι τα 30.000 ευρώ

-με συντελεστή 37% στο τμήμα πάνω από τα 30.000 και μέχρι τα 40.000 ευρώ

-με συντελεστή 45% στο τμήμα πάνω από τα 40.000 ευρώ.

Ουσιαστικά όλοι οι φορολογούμενοι με αγροτικά εισοδήματα, οι οποίοι βάσει των διατάξεων των ν. 4389/2017 και 4389/2016 δεν δικαιούνται το αφορολόγητο των 8.636 – 9.545 ευρώ για το αυτοτελώς φορολογούμενο αγροτικό τους εισόδημα θα κληθούν να πληρώσουν για τα εισοδήματα αυτά φόρους υπέρμετρα αυξημένους.

Το πόσο ακριβώς θα αυξηθούν οι συνολικές επιβαρύνσεις των φορολογουμένων αυτών αποτυπώνεται καλύτερα από τον αναλύτικό πίνακα που παραθέτουμε με παραδείγματα φυσικών προσώπων τα οποία έχουν ετήσια εισοδήματα προερχόμενα κατά 70% από μισθούς ή συντάξεις και κατά 30% από αγροτικές δραστηριότητες.

Γενικότερα, οι φορολογούμενοι με αγροτικά εισοδήματα που θα υπαχθούν σ' αυτό το νέο επαχθέστατο καθεστώς φορολόγησης (όχι μόνο αυτοί που είναι μισθωτοί και συνταξιούχοι) υπερβαίνουν τους 575.000.

Κι αυτό διότι με τις νέες αυστηρές προϋποθέσεις χαρακτηρισμού του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη, τις οποίες θέσπισε ταυτόχρονα η κυβέρνηση με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 65 του ν. 4389/2016, οι φορολογούμενοι που θα διατηρήσουν τον χαρακτηρισμό αυτό εκτιμάται ότι θα περιοριστούν στους 175.000, την ώρα που όλοι όσοι αποκτούν αγροτικά εισοδήματα υπερβαίνουν τους 750.000.

 

 

 

ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

(Παραδείγματα για μισθωτούς-συνταξιούχους χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, στους οποίους το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες

ανέρχεται στο 70% και το αγροτικό εισόδημα αντιστοιχεί στο 30% του συνολικού ετησίου εισοδήματος)

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΠΟ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ (ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ 2015

ΓΙΑ ΤΟ

2016

ΓΙΑ ΤΟ 2015

ΓΙΑ ΤΟ

2016

ΓΙΑ ΤΟ 2015

ΓΙΑ ΤΟ

2016

ΣΕ ΠΟΣΟ

ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

8000

5600

2400

312

528

0

0

312

528

216

69,23%

9000

6300

2700

351

594

0

0

351

594

243

69,23%

10000

7000

3000

390

660

0

0

390

660

270

69,23%

11000

7700

3300

429

726

0

0

429

726

297

69,23%

12000

8400

3600

468

792

0

0

468

792

324

69,23%

13000

9100

3900

507

960

91

22

598

982

384

64,21%

14000

9800

4200

602

1180

98

44

700

1224

524

74,86%

15000

10500

4500

795

1400

105

66

900

1466

566

62,89%

16000

11200

4800

988

1620

112

88

1100

1708

608

55,27%

17000

11900

5100

1181

1840

119

110

1300

1950

650

50,00%

18000

12600

5400

1374

2060

126

132

1500

2192

692

46,13%

19000

13300

5700

1567

2280

133

154

1700

2434

734

43,18%

20000

14000

6000

1760

2500

140

176

1900

2676

776

40,84%

21000

14700

6300

1953

2720

294

226

2247

2946

699

31,11%

22000

15400

6600

2146

2940

308

276

2454

3216

762

31,05%

23000

16100

6900

2339

3160

322

326

2661

3486

825

31,00%

24000

16800

7200

2532

3380

336

376

2868

3756

888

30,96%

25000

17500

7500

2725

3600

350

426

3075

4026

951

30,93%

26000

18200

7800

2918

3820

364

476

3282

4296

1014

30,90%

27000

18900

8100

3111

4040

378

526

3489

4566

1077

30,87%

28000

19600

8400

3304

4260

392

576

3696

4836

1140

30,84%

29000

20300

8700

3497

4504

406

626

3903

5130

1227

31,44%

30000

21000

9000

3690

4780

420

676

4110

5456

1346

32,75%

31000

21700

9300

3813

5056

620

741

4433

5797

1364

30,77%

32000

22400

9600

3936

5332

640

806

4576

6138

1562

34,13%

33000

23100

9900

4059

5608

660

871

4719

6479

1760

37,30%

34000

23800

10200

4182

5884

680

936

4862

6820

1958

40,27%

35000

24500

10500

4305

6160

700

1001

5005

7161

2156

43,08%

36000

25200

10800

4448

6436

720

1066

5168

7502

2334

45,16%

37000

25900

11100

4641

6712

740

1131

5381

7843

2462

45,75%

38000

26600

11400

4834

6988

760

1196

5594

8184

2590

46,30%

39000

27300

11700

5027

7264

780

1261

5807

8525

2718

46,81%

40000

28000

12000

5220

7540

800

1326

6020

8866

2846

47,28%

41000

28700

12300

5413

7816

820

1401

6233

9217

2984

47,87%

42000

29400

12600

5606

8092

840

1476

6446

9568

3122

48,43%

43000

30100

12900

5799

8376

860

1551

6659

9927

3268

49,08%

48000

33600

14400

6764

10036

960

1926

7724

11962

4238

54,87%

50000

35000

15000

7150

10700

1000

2076

8150

12776

4626

56,76%

60000

42000

18000

13280

14980

2400

2826

15680

17806

2126

13,56%

70000

49000

21000

16610

18930

2800

3651

19410

22581

3171

16,34%

80000

56000

24000

19940

23020

3200

4551

23140

27571

4431

19,15%

90000

63000

27000

23270

27110

3600

5451

26870

32561

5691

21,18%

100000

70000

30000

26600

31200

4000

6351

30600

37551

6951

22,72%