εξωδικαστικός μηχανισμός, ακίνητα, τράπεζες, ρύθμιση οφειλών, κούρεμα, εφορία, ασφαλιστικά ταμεία

Πόσο κινδυνεύουν τα ακίνητα με τον εξωδικαστικό μηχανισμό

Με την ένταξή σας στον εξωδικαστικό μηχανισμό αυτόματα βάζετε στο τραπέζι το σύνολο της περιουσίας σας, γνωστοποιώντας όλα τα ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία.
Η αξία της περιουσίας σας είναι το «κλειδί» για κάθε συμφωνία, γιατί σύμφωνα με το νόμο οι πιστωτές δεν μπορούν να δεχθούν λύση από την οποία θα εισπράξουν λιγότερα από εκείνα που θα έπαιρναν εάν ρευστοποιούσαν την περιουσία σας.
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι πιστωτές μπορούν να καταλήξουν σε μια αναδιάρθρωση των χρεών η οποία θα περιλαμβάνει και κούρεμα, αλλά μέχρι το όριο της αξίας ρευστοποίησης της περιουσίας σας.

Υπολογίστε πόσο μπορείτε να κουρέψετε τις οφειλές σας με τον εξωδικαστικό μηχανισμό

Δείτε τι χρειάζεται για να μπείτε στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Πότε και πώς κουρεύονται οι οφειλές με τον εξωδικαστικό μηχανισμό

Πώς θα γίνει το κούρεμα και οι 120 δόσεις για οφειλές 20.000-50.000 ευρώ


Το άλλο σημαντικό στοιχείο για τον εξωδικαστικό είναι η δυνατότητα αποπληρωμής που έχετε, από την οποία προκύπτει το σύνολο των οφειλών που μπορείτε να εξυπηρετήσετε με δόσεις.
Εάν το σύνολο των οφειλών σας ξεπερνά τη δυνατότητα αποπληρωμής, τότε μπαίνει στο τραπέζι και η αξιοποίηση των περιουσιακών σας στοιχείων. Η αξιοποίηση αυτή προβλέπεται άλλωστε ρητά από την υπουργική απόφαση που ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο η εφορία θα συμμετέχει στον εξωδικαστικό, τι είδους αναδιάρθρωση θα δέχεται κ.λπ.
Υπάρχει, όμως, ένα ζήτημα με την προτεραιόητα των πιστωτών.
Εάν κάποιος οφείλει χρήματα στο Δημόσιο και πουλήσει ένα ακίνητο, τότε από τα έσοδα κατά προτεραιότητα εξοφλείται η εφορία.
Εάν όμως γίνει πλειστηριασμός, τότε το 65% των εσόδων (65%) πάει στις τράπεζες, ενώ το 25% στο Δημόσιο και το 10% στους υπόλοιπους πιστωτές.
Είναι σαφές λοιπόν ότι, σε γενικές γραμμές, οι τράπεζες δεν θα έχουν κίνητρο να εκποιηθούν ακίνητα του οφειλέτη, ενώ το Δημόσιο δεν θα έχει κίνητρο να οδηγήσει σε πλειστηριασμό, εκτός κι αν τα περιουσιακά στοιχεία υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις όλων με τρόπο που να εξοφλούνται όλοι.
Μένει να φανεί πώς θα λειτουργήσει η διαδικασία αυτή στην πράξη.