ΕΝΦΙΑ, 100 δόσεις, ρυθμίσεις οφειλών, εφορία, Προθεσμίες

Πότε χάνετε τις 100 δόσεις αν δεν πληρώσετε τον ΕΝΦΙΑ

Η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ πρέπει να πληρωθεί μέχρι 30-10-2015. Αν δεν πληρωθεί μέχρι τότε, από 31-10-2015 καθίσταται ληξιπρόθεσμη.

Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι όποιος αφήσει να γίνει ληξιπρόθεσμη η 1η δόση του ΕΝΦΙΑ χάνει άμεσα τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει πρώτα ο οφειλέτης να λάβει ατομική ειδοποίηση στην οποία θα του δίνεται προθεσμία 30 ημερών για να τακτοποιήσει τη νέα ληξιπρόθεσμη οφειλή του (την 1η δόση του ΕΝΦΙΑ).

Αν περάσουν οι 30 μέρες που θα του δίνονται μέσω της ειδοποίησης και δεν τακτοποιήσει τη νέα ληξιπρόθεσμη οφειλή (αν δηλαδή δεν πληρώσει μέσα στις 30 αυτές μέρες την 1η δόση του ΕΝΦΙΑ ή αν δεν την ρυθμίσει μαζί με τις μη ληξιπρόθεσμες δόσεις του ΕΝΦΙΑ έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις με βάση την πάγια ρύθμιση) τότε κινδυνεύει να χάσει και τη ρύθμιση των 100 δόσεων.

Γιαυτό λοιπόν όσοι έχουν ρύθμιση, θα πρέπει να πληρώσουν ή να εντάξουν στην πάγια ρύθμιση την οφειλή του ΕΝΦΙΑ.