νόμος Κατσέλη, στεγαστικά δάνεια, πρώτη κατοικία, πλειστηριασμοί, κόκκινα δάνεια

Πότε γίνεται πλειστηριασμός παρά την ένταξη στο νόμο Κατσέλη

Αυτό που δεν γνωρίζουν πολλοί δανειολήπτες είναι ότι στο νόμο Κατσέλη μπορούν να προσφύγουν όλοι για να ζητήσουν ρύθμιση των οφειλών τους. Εάν όμως δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί πλέον (όρια εισοδήματος και αξία ακινήτου) δεν θα δικαιούνται προστασίας για την πρώτη κατοικία.

Δείτε εδώ τι σημαίνει στην πράξη η προστασία της πρώτης κατοικίας

Το νόημα της προσφυγής για όσους δεν καλύπτουν τα κριτήρια που τέθηκαν είναι να μπει ένα «πλαφόν» στις οφειλές, έτσι ώστε εφόσον εκποιηθούν τα ακίνητα του δανειολήπτη, αυτός να σταματήσει να χρωστάει. Διότι η υποχρέωση του οφειλέτη δεν εξαντλείται με την εκποίηση της ακίνητης περιουσίας εάν δεν καλυφθεί η οφειλή μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Επομένως ακόμα και μετά τον πλειστηριασμό ο δανειολήπτης συνεχίζει να χρωστάει εάν τα ποσά δεν επαρκούν.

Με το νόμο Κατσέλη, το δικαστήριο, εφόσον κρίνει ότι ο δανειολήπτης έχει πραγματική αδυναμία αποπληρωμής και δεν είχε δόλο, μπορεί να διαγράψει την υπόλοιπη οφειλή εφόσον η τράπεζα εισπράξει το όποιο ποσό από την εκποίηση της ακίνητης περιουσίας.

Από εκεί και πέρα, όμως, για όσους καλύπτουν τα κριτήρια προστασίας για την πρώτη κατοικία, το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει τη διάσωση της πρώτης κατοικίας, με τους όρους που έχουν τεθεί, αφού όμως πρώτα διατάξει την εκποίηση άλλων ακινήτων που ενδεχομένως υπάρχουν.