εξωδικαστικός μηχανισμός, κούρεμα οφειλών. τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, εφορία, κούρεμα οφειλών

Πότε και πώς κουρεύονται οι οφειλές με τον εξωδικαστικό μηχανισμό

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός δίνει τη δυνατότητα για κούρεμα των οφειλών, εφόσον συμφωνήσουν οι πιστωτές που κατέχουν τουλάχιστον το 60% των οφειλών.
Η λογική που υπάρχει στη διαδικασία αυτή είναι ότι εφόσον μια επιχείρηση είναι βιώσιμη και μπορεί να επιβιώσει εφόσον λυθεί το πρόβλημα της υπερχρέωσης θα πρέπει να γίνει αναδιάρθρωση των οφειλών της μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού.
Έτσι, υπολογίζονται οι δυνατότητες που έχει να αποπληρώσει τις παλιές οφειλές της (μέχρι 31-12-2016) ανάλογα με την πρόβλεψη των κερδών της και το υπόλοιπο είναι υποψήφιο για κούρεμα.

Υπολογίστε πόσο μπορείτε να κουρέψετε τις οφειλές σας με τον εξωδικαστικό μηχανισμό

Δείτε τι χρειάζεται για να μπείτε στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Πότε και πώς κουρεύονται οι οφειλές με τον εξωδικαστικό μηχανισμό

Πώς θα γίνει το κούρεμα και οι 120 δόσεις για οφειλές 20.000-50.000 ευρώ


Πριν το κούρεμα, όμως, θα εξετάζονται και οι δυνατότητες που υπάρχουν να εισπραχθούν χρήματα από αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων, εάν υπάρχουν.
Εάν και μετά την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων υπάρχει οφειλή που δεν μπορεί να αποπληρωθεί, τότε αυτή θα κουρεύεται.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, δεν μπορεί να γίνει κούρεμα που θα μειώσει την οφειλή κάτω από την αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.

Και τούτο διότι ο νόμος ορίζει ότι οι πιστωτές θα πρέπει να εισπράξουν τουλάχιστον όσα θα έπαιρναν εάν προχωρούσαν σε ρευστοποίηση των κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.