Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, ελεύθεροι επαγγελματίες, μηχανικοι, γιατροι, δικηγοροι, πρόωρη σύνταξη

Οι κρυφές παγίδες για άνδρες και γυναίκες - Οι ευνοϊκές διατάξεις για τις μητέρες

Πότε και πώς βγαίνουν στη σύνταξη πριν τα 67 γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι με τα νέα όρια ηλικίας

 Σύνταξη σε ηλικίες από 58,6 μέχρι 67 ετών παίρνουν οι ασφαλισμένοι στα ταμεία των επιστημόνων δηλαδή γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι.

Οι ηλικίες συνταξιοδότησης από 19/8/2015 και μετά καθορίζονται πλέον όχι μόνο από τα χρόνια ασφάλισης, αλλά και από το έτος που συμπληρώσουν το παλιό όριο συνταξιοδότησης.

Υπολογίστε εδώ τη σύνταξη με το νέο σύστημα

Οσοι έχουν πιάσει το παλιό όριο μέχρι τις 18/8/2015, αλλά τους λείπει ο συντάξιμος χρόνος, μπορούν είτε να εξαγοράσουν πλασματικά έτη, είτε να περιμένουν μέχρι να συμπληρώσουν το χρόνο που απαιτείται από πραγματική ασφάλιση. Η ηλικία σε αυτή την περίπτωση δεν επηρεάζεται, δηλαδή δεν θα έχουν αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης.

Αν όμως πιάσουν το παλιό όριο μετά τις 19/8/2015, τότε θα ακολουθήσουν το νέο όριο ηλικίας, ανεξάρτητα από το αν συμπλήρωσαν τα χρόνια ασφάλισης, πριν ή μετά τις 19/8/2015.

Για παράδειγμα ασφαλισμένος του ΤΣΜΕΔΕ που κλείνει τα 60 το 2016. Θα έβγαινε στη σύνταξη αν είχε 35 ως 37 έτη. Ακόμη και αν τα συμπλήρωσε όμως πριν τις 19/8/2015, θα συνταξιοδοτηθεί με το νέο όριο που είναι 60,6 ετών, επειδή πιάνει τα 60 που θα έπαιρνε σύνταξη, μετά τις 19/8/2015, οπότε πάει με το νέο όριο ηλικίας.

Αν είχε κλείσει τα 60 πριν τις 19/8/2015, αλλά δεν είχε τα έτη που απαιτούνται, τότε μπορεί είτε να αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο, είτε να τα συμπληρώσει από πραγματική ασφάλιση. Τα 60 όμως δεν αυξάνονται.

Παραδείγματα:

 • Ασφαλισμένος του ΤΣΑΥ, που είχε συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2010, επρόκειτο βάσει του προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου να συνταξιοδοτηθεί με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας. Ο εν λόγω ασφαλισμένος συμπληρώνει το 60ο έτος της ηλικίας το 2016, οπότε, θα συνταξιοδοτηθεί στην ηλικία των 60 ετών και 6 μηνών.
 • Ασφαλισμένος που το έτος 2012 είχε συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης και συμπληρώνει το 60ο έτος της ηλικίας του το 2020 δικαιούται σύνταξη με τη συμπλήρωση της ηλικίας 61,6 ετών (και εφόσον έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για το έτος 2012 δηλαδή 37 έτη).Αν το ανωτέρω όριο ηλικίας (61 ετών και 6 μηνών) συμπληρώνεται μετά την 1/1/2022, ο ασφαλισμένος συνταξιοδοτείται με το ίδιο όριο, δηλαδή 61,6 ετών, χωρίς δηλαδή να απαιτείται η συμπλήρωση του 62ου έτους. Αν όμως η παλιά ηλικία συνταξιοδότησης δηλαδή το 60ο έτος συμπληρωθεί το 2022 τότε εφαρμόζεται το νέο αυξημένο όριο ηλικίας των 62 ετών, και για 37, θα χρειαστούν όμως 40 έτη ασφάλισης για σύνταξη.

 

ΕΤΑΑ- Ανδρες με 35 έτη ως το 2012

Πότε συμπληρώνουν τα 60

Ηλικία συνταξιοδότησης

Μέχρι 18/8/2015

60

19/8 έως 31/12/2015

60,3

2016

60,6

2017

60,9

2018

61

2019

61,3

2020

61,6

2021

61,9

2022

62(40 έτη)

 

 

Οι γυναίκες που ασφαλίζονται στο ΕΤΑΑ και δεν έχουν 35 αλλά 21,5 ως 25 έτη ασφάλισης μέχρι το 2010. Για την κατηγορία αυτή το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης είναι το 60ο έτος. Οσες έκλεισαν τα 60 πριν τις 19/8/2015, έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα και δεν επηρεάζονται από τις αλλαγές. Αντίθετα για όσες έκλεισαν τα 60 μετά τις 19/8/2015, τα όρια ηλικίας για σύνταξη αυξάνονται ως τα 67.

 1. Ασφαλισμένη στο Ταμείο Νομικών (ή στο ΤΣΜΕΔΕ) που συμπλήρωσε ως το 2010 τα 25 έτη ασφάλισης είχε κατοχυρώσει τη σύνταξη μόλις συμπλήρωνε το 60ο έτος. Αν η ηλικία αυτή συμπληρώθηκε μέχρι 18/8/2015, τότε έχει και θεμελιωμένο δικαίωμα, οπότε μπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε ακόμη και μετά τις 19/8/2015 που αυξάνονται τα όρια ηλικίας.

 

 

Ταμείο Νομικών: Σύνταξη μητέρων.

Οι ασφαλισμένες στο Ταμείο Νομικών  παίρνουν πλήρη σύνταξη ως μητέρες με τις εξής προϋποθέσεις:

 • Στα 50, αν είχαν συμπληρώσει 21,5 έτη ασφάλισης ως το 2010 με ανήλικο τέκνο και ήταν 50 ετών ως τις 18/8/2015
 • Στα 55 εφόσον συμπληρώνουν 22 έτη με ανήλικο το 2011 και ήταν 55 ετών ως τις 18/8/2015.
 • Στα 58 εφόσον συμπληρώνουν τα 22,5 έτη ασφάλισης το 2012 με ανήλικο παιδί και ήταν 58 ετών ως τις 18/8/2015.

Αν οι ηλικίες των 50, 55, και 58 ετών συμπληρώνονται από 19/8/2015 και μετά, με την προϋπόθεση ότι ως το 2012 είχαν ανήλικο και 21,5 ως 22,5 έτη, τότε θα ακολουθήσουν τα νέα όρια ηλικίας. Για παράδειγμα:

 • Ασφαλισμένη που είχε ανήλικο το 2011, με 22 έτη, αλλά κλείνει τα 55 το 2016, θα συνταξιοδοτηθεί στα 58.
 • Ασφαλισμένη που είχε 22,5 έτη το 2012 και ανήλικο αλλά κλείνει τα 58 το 2019, θα συνταξιοδοτηθεί στα 62,6.
 • Ασφαλισμένη που είχε 22,5 έτη το 2012, ανήλικο παιδί και κλείνει τα 58 το 2020, θα συνταξιοδοτηθεί στα 64,9

 

Σύνταξη μητέρων από το Ταμείο Νομικών (ανήλικο τέκνο και 21,5 ως 22,5 έτη ως το 2012)

2015

2016

2017

2018

Ηλικία από19/8 ως 31/12/2015

Ηλικία συνταξιοδότησης

Ηλικία το 2016

Ηλικία συνταξιοδότησης

Ηλικία το 2017

Ηλικία συνταξιοδότησης

Ηλικία το 2018

Ηλικία συνταξιοδότησης

50

55

50

56,9

50

58,5

50

60,2

55

56,6

55

58

55

59,6

55

61

58

59,2

58

60, 3

58

61,5

58

62,6

 

2019

2020

2021

2022

Ηλικία το 2019

Ηλικία συνταξιοδότησης

Ηλικία το 2020

Ηλικία συνταξιοδότησης

Ηλικία το 2021

Ηλικία συνταξιοδότησης

Ηλικία το 2022

Ηλικία συνταξιοδότησης

50

61,10

50

63,7

50

65,3

50

67

55

62,6

55

64

55

65,6

55

67

58

63,8

58

64,9

58

65,11

58

67

 

 

Γυναίκες με 35ετία ως το 2012.

Από τα 58,6 μπορούν να κλειδώσουν σύνταξη οι ασφαλισμένες στα ταμεία των ανεξάρτητα απασχολουμένων (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, Ταμείο Νομικών), εφόσον έχουν συμπληρωμένη την 35ετία μέχρι το 2012 και κλείνουν το 58ο έτος από 19/8/2015 και μετά. Τα όρια συνταξιοδότησης διαμορφώνονται ως εξής:

 

 • Με 35 ή 36 έτη (τα 35 ως το 2011). Ηλικία 58 ετών το 2016, σύνταξη στα 59. Ηλικία 58 το 2017, σύνταξη στα 59,6, ηλικία 58 το 2018, σύνταξη στα 60,2, ηλικία 58 το 2019, σύνταξη στα 60,6, ηλικία 58 το 2020, σύνταξη στα 61, ηλικία 58 το 2021, σύνταξη στα 61,6, ενώ με το 58ο έτος συμπληρωμένο το 2022, σύνταξη στα 62, και με 40 χρόνια ασφάλισης.
 • Με 35 έτη το 2012 και συνολικά 37 στη συνταξιοδότηση: Ηλικία 59 ετών το 2016, σύνταξη στα 59,9, ηλικία 59 το 2017, σύνταξη στα 60,2, ηλικία 59 το 2018, σύνταξη στα 60,6, ηλικία 59 το 2019, σύνταξη στα 60,11, ηλικία 59 το 2020, σύνταξη στα 61,3, ηλικία 59 το 2021, σύνταξη στα 61,8, ηλικία 59 το 2022, σύνταξη στα 62 με 40 έτη.

Παράδειγμα:

 • Ασφαλισμένη στο ΤΣΜΕΔΕ δεν θίγεται από τις αλλαγές αν είχε 35 έτη ως το 2012 στο ταμείο των μηχανικών και μέχρι τις 18/8/2015, συμπλήρωσε το 59ο έτος της ηλικίας της αλλά και το συνολικό χρόνο που απαιτούσε η παλιά διάταξη για να θεμελιώσει δικαίωμα και ήταν 37 έτη.
 • Ασφαλισμένη στο ΤΣΜΕΔΕ με 35 έτη το 2012 και ηλικία 59 ετών το 2017, θίγεται και θα βγεί στη σύνταξη με το νέο όριο που αντιστοιχεί στο 59ο έτος για το 2017 και είναι 60,2 ετών. Προϋπόθεση για να κάνει αίτηση στα 60,2 είναι να έχει και το συνολικό χρόνο που απαιτούσε η παλιά διάταξη για να θεμελιώσει δικαίωμα, δηλαδή 37 έτη.

 

Γυναίκες χωρίς ανήλικο: Σύνταξη με 21,5-25 έτη.

 1. Οι ασφαλισμένες που συμπλήρωσαν 25 έτη ασφάλισης στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών, ή 21 ½ έτη ασφάλισης στο Τ.Σ.Α.Υ., μέχρι 31/12/2010, βγαίνουν στη σύνταξη στο 60ο έτος της ηλικίας τους. Αν όμως συμπληρώνουν τα 60 μετά τις 19/8/2015, τότε ακολουθούν τα νέα αυξημένα όρια ηλικίας που αντιστοιχούν στο «60ο» έτος κάθε χρόνο. Για παράδειγμα, ασφαλισμένες που κλείνουν τα 60 το 2016, θα πάρουν σύνταξη στα 61,9 όσες κλείνουν το 60ο έτος το 2018, θα πάρουν σύνταξη στα 63,6. Με το 60ο έτος το 2019, το όριο για σύνταξη πάει στα 64,5, ενώ με το 60ο έτος να συμπληρώνεται το 2022, σύνταξη στα 67, εκτός και αν συμπληρώσουν νωρίτερα 40 χρόνια.
 2. Οσες έκλεισαν το 60ο έτος το 2011 ή το 2012 και έχουν 25 έτη ασφάλισης στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών και 22 έτη ασφάλισης στο Τ.Σ.Α.Υ. βγαίνουν με σύνταξη στα 61 ή 62.
 3. Οσες συμπληρώνουν το 60ο έτος μετά το 2013, θα πάρουν σύνταξη όταν γίνουν 67.

 

 

Γυναίκες με 21,5 έως 25 έτη μέχρι το 2010

Πότε συμπληρώνουν τα 60

Ηλικία συνταξιοδότησης

Μέχρι 18/8/2015

60

19/8 έως  31/12/2015

60,11

2016

61,9

2017

62,8

2018

63,6

2019

64,5

2020

65,3

2021

66,2

2022

67