Δημόσιο, σύνταξη, Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Πότε συμφέρει να πάρετε σύνταξη από το Δημόσιο

Σύνταξη με κριτήριο την ηλικία και το έτος που συμπληρώνουν τα 25 έτη υπηρεσίας δικαιούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι. Ωστόσο από τις 19/8/2015 και μετά τα όρια ηλικίας ανέβηκαν, και θα ανεβαίνουν σταδιακά ως το 2022 που πλέον για όλους τους ασφαλισμένους θα χρειάζονται 40 χρόνια εργασίας και ηλικία 62 ετών για σύνταξη, ενώ με λιγότερα από 40 χρόνια, η σύνταξη θα δίνεται πλήρης στο 67ο έτος και μειωμένη στο 62ο.
Αυτές οι αλλαγές αφορούν όσους είχαν πρωτοκολλήσει ένσημο μέχρι τις 31/12/1992. Για όσους ασφαλίστηκαν από 1/1/1993 και μετά, ο νόμος προβλέπει ήδη τη συνταξιοδότησή τους στα 62 με 40 χρόνια, ή στα 67 πλήρη και 62 μειωμένη με ελάχιστο χρόνο ασφάλισης τα 15 έτη.

Με το νόμο του Αυγούστου του 2015, τα όρια ηλικίας που ισχύουν για τους μετά το 1993 ασφαλισμένους, καθιερώνονται και για τους μέχρι το 1992 ασφαλισμένους.

Με τη διαφορά ότι η προσαρμογή δεν είναι απότομη, αλλά σταδιακή και για το λόγο αυτό τα χαμηλά όρια ηλικίας που είχαν οι παλαιοί ασφαλισμένοι ανεβαίνουν σταδιακά μέχρι το 2021 και από το 2022 και μετά πάνε στα 62 με 40 χρόνια ασφάλισης, ή στα 67 με λιγότερα έτη ασφάλισης.

Στο Δημόσιο οι αλλαγές που ισχύουν πλέον από τις 19/8/2015 που τέθηκε σε ισχύ ο νόμος 4336 με τα νέα όρια συνταξιοδότησης οι αλλαγές είναι σημαντικές, αλλά επιτρέπουν σε χιλιάδες υπαλλήλους να αποφασίσουν πότε και πως θέλουν να συνταξιοδοτηθούν.

Κυρίως εκείνο που ενδιαφέρει τους εργαζόμενους είναι το πώς θα αποφύγουν την έξοδο με 40 χρόνια.
Στη συνταξιοδοτική νομοθεσία του Δημοσίου, υπάρχουν απαντήσεις για όλες τις κατηγορίες των υπαλλήλων και μένει στους ίδιους να αποφασίσουν σε ποια ηλικία και με ποιες προϋποθέσεις θέλουν να βγούν στη σύνταξη.
Τα κριτήρια εξόδου των δημοσίων υπαλλήλων στη σύνταξη είναι δυο:
1. Η χρονιά που συμπληρώνουν τα 25 έτη υπηρεσίας.
2. Η χρονιά που συμπληρώνουν το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης και τον συνολικό χρόνο που απαιτείται να έχουν για να αποχωρήσουν.

Οσοι είχαν τα 25 έτη ως το 2012 θεμελιώνουν δικαίωμα με όρια ηλικίας που είναι από 50 ως 65 ετών ενώ όσοι έχουν 25ετία και στο τέλος της εργασιακής τους πορείας συμπληρώνουν 35 ως 37 έτη βγαίνουν στα 58 ή στα 59.

Αυτό που άλλαξε ο νόμος 4336/15 είναι η ηλικία συνταξιοδότησης, λέγοντας ότι όσοι έχουν τα 25 έτη ως το 2012 και πιάνουν το όριο που θα έπαιρναν σύνταξη (50-65 ετών) μέχρι τις 18/8/2015, ή έχουν μέχρι την ίδια ημερομηνία και τα 35-37 έτη, δεν επηρεάζονται και μπορούν να αποχωρήσουν όποτε το αποφασίσουν οι ίδιοι.

Οσοι όμως έχουν τα 25 έτη ως το 2012, αλλά πιάνουν το όριο που θα έπαιρναν σύνταξη από 19/8/2015 και μετά, καθώς και όσοι συμπληρώνουν το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους (35-37 έτη) μετά τις 19/8/2015, θα επηρεαστούν και θα αποχωρήσουν με τα αυξημένα όρια ηλικίας.

Για παράδειγμα:

• Σύνταξη με 25 έτη: Υπάλληλος που προσλήφθηκε πριν το 1992 και έχει 25 έτη το 2011, και μέχρι τις 18/8/2015, είχε κλείσει τα 55, μπορεί να πάρει σύνταξη μόνο αν είχε και ανήλικο παιδί όταν συμπλήρωσε την 25ετία, δηλαδή ανήλικο το 2011.

Αν δεν έχει ανήλικο μπορεί να αποχωρήσει με μειωμένη αλλά με όριο ηλικίας το 56ο έτος, ή με πλήρη και όριο το 61ο έτος.

Γίνεται 56 ετών το 2016, που σημαίνει ότι θα αποχωρήσει με μειωμένη με το όριο ηλικίας που ισχύει το 2016 για το 56ο έτος και είναι το 58ο έτος και 9 μήνες. Η μείωση που θα έχει θα υπολογιστεί όμως με βάση το όριο ηλικίας που θα ισχύει όταν συμπληρώνει το 61ο έτος.

Συμπληρώνει το 61ο το 2021 που τότε το όριο για πλήρη σύνταξη πάει στα 66 και 3 μήνες. Επομένως η μείωση θα είναι 6% για κάθε έτος που υπολείπεται από τα 58,9 μήνες μέχρι τα 66,3 μήνες. Η απόσταση από τη μειωμένη στην πλήρη είναι στο παράδειγμα αυτό 7 έτη και 4 μήνες, οπότε η μείωση θα είναι 6%Χ7,4 έτη=44%. Και επειδή αποχωρεί μετά τις 19/8/2015 θα έχει και το έξρα πέναλτι 10% στο ποσό της μειωμένης σύνταξης.

Επομένως αν η πλήρης σύνταξη είναι 800 ευρώ, θα πάρει μειωμένη 448 ευρώ και με το επιπλέον 10% μείωσης, θα πέσει στα 403,2 ευρώ. Όταν γίνει όμως 66,3 ετών θα του επιστραφεί το 10% της έξτρα μείωσης και θα έχει 448 ευρώ σύνταξη για πάντα.
• Ο ίδιος υπάλληλος επειδή είχε τα 25 έτη το 2011, μπορεί να μείνει και να αποχωρήσει μόλις συμπληρώσει τα 36 έτη, και έχει την ηλικία των 58 ετών.

Ηταν 55 το 2015, άρα κλείνει τα 58 το 2018. Αν έχει τότε και τα 36 χρόνια (με αναγνωρίσεις πλασματικού χρόνου μπορεί να τα πιάσει) αποχωρεί με το όριο ηλικίας που ισχύει για το 58ο έτος το 2018 και είναι το 60ο έτος. Αν όμως συμπληρώνει τα 36 χρόνια το 2021, τότε θα αποχωρήσει με το όριο για το 58ο έτος που ισχύει για το 2021, δηλαδή στα 61,6 μήνες.

Αν πιάσει τα 36 το 2022, τότε θα αποχωρήσει στα 62 ενώ θα θέλει και 40 χρόνια.

Ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη από το Δημόσιο πότε και πως.

1) Ασφαλισμένοι πριν το 1983 με 35ετία μέχρι 18/8/2015.

Αποχωρούν χωρίς όριο ηλικίας. Αν η 35ετία συμπληρωθεί από 19/8/2015 και μετά συνταξιοδοτούνται με το όριο ηλικίας που ισχύει κάθε χρόνο για το 58ο έτος. Δηλαδή με 35 έτη το 2016, σύνταξη σε ηλικία 59 ετών.


2) Ασφαλισμένοι μετά το 1983 με συνολικό χρόνο 37 έτη εκ των οποίων τα 25 μέχρι το 2010.

Αποχωρούν χωρίς όριο ηλικίας αν συμπληρώνουν 37 έτη (με χρόνο και εκτός Δημοσίου) ως τις 18/8/2015, ενώ αν τα 37 συμπληρωθούν από 19/8/2015 και μετά, έχουν και όριο ηλικίας που καθορίζεται από το 55ο έτος.

Για παράδειγμα, ασφαλισμένος με 37 χρόνια το Δεκέμβριο του 2015 και ηλικία 55 ετών, θα συνταξιοδοτηθεί όταν κλείσει τα 55 και 11 μήνες. Αν είναι 57 ετών, έχει θεμελιωμένο δικαίωμα, δηλαδή έχει καλύψει το όριο ων 55,11 ετών. Το ίδιο και αν είναι 58 ετών. Αν συμπληρώνει τα 37 έτη το 2019 θα συνταξιοδοτηθεί στα 59,5.

3) Ασφαλισμένοι μετά το 1983 με 25ετία ως το 2010.

Αποχωρούν στα 58 εφόσον έχουν συμπληρωμένη 35ετία και την ηλικία μέχρι 18/8/2015.

Αν κλείνουν τα 58 ή τα 35 έτη από 19/8/2015 τότε θα ακολουθήσουν το όριο ηλικίας για το 58ο έτος. Δηλαδή 35 έτη το 2016 και 58 το 2017, σύνταξη στα 59,6.

Αν έρθουν πρώτα τα 58 και μετά τα 35, τότε πάλι το όριο καθορίζεται ανάλογα με το έτος που ο ασφαλισμένος έχει αθροιστικά τα 35 και τα 58. Αν λοιπόν έχει τα 58 το 2015, αλλά τα 35 έτη το 2018, θα βγεί στη σύνταξη στα 60.

Μπορεί να τα αποφύγει όμως αν κλείσει την 35ετία νωρίτερα με τα χρόνια της στρατιωτικής θητείας.

4) Ασφαλισμένοι με 25ετία το 2011 και συνολικά 36 έτη στη συνταξιοδότηση.

Στην περίπτωση αυτή το όριο ηλικίας είναι το 58ο έτος, εφόσον συμπληρώνεται μέχρι 18/8/2015.

Ασφαλισμένος που κλείνει τα 58 το 2016, αλλά θα έχει τα 36 έτη το 2018, θα πάρει σύνταξη στα 60.

5) Ασφαλισμένοι με 25ετία το 2012 και συνολικά 37 έτη.

Το όριο ηλικίας ήταν 59 ετών μέχρι τις 18/8/2015. Από τις 19/8 και μετά αυξάνεται κατά 5 μήνες κάθε χρόνο.

Ασφαλισμένος που έχει 37 έτη το 2020 και γίνεται τότε 59 ετών, θα συνταξιοδοτηθεί στα 60 και 3 μήνες.

ΔΗΜΟΣΙΟ: Πλήρης σύνταξη με 35, 36 και 37 έτη

Όρια ηλικίας για όσους συμπληρώνουν από 35 και άνω έτη υπηρεσίας

Από ισχύος  του νόμου έως 31-12-2015

 

 

 

2015

2016

2017

2018

Ηλικία

Ηλικία συνταξιοδότησης

Ηλικία

Ηλικία συνταξιοδότησης

Ηλικία

Ηλικία συνταξιοδότησης

Ηλικία

Ηλικία συνταξιοδότησης

55(*)

55 & 11 μην.

55

56 & 9 μην

55

57 & 8 μην.

55

58 & 6 μην.

58(**)

58 & 6 μην.

58

59

58

59 & 6 μην.

58

60

59(***)

59 & 5 μην.

59

59 & 9 μην

59

60 & 2 μην.

59

60 & 6 μην.

 

2019

2020

2021

2022

Ηλικία

Ηλικία συνταξιοδότησης

Ηλικία

Ηλικία συνταξιοδότησης

Ηλικία

Ηλικία συνταξιοδότησης

Ηλικία

Ηλικία συνταξιοδότησης

55

59& 5 μην.

55

60& 3 μην.

55

61& 2 μην.

55

62 και 40 έτη

58

60 & 6 μην.

58

61

58

61& 6 μην.

58

62 και 40 έτη

59

60 & 11 μην.

59

61 & 3 μην.

59

61& 8 μην.

59

62 και 40 έτη

 

*Αφορά όσους συμπληρώνουν συνολικά 37 έτη με 25ετία ως το 2010 και πρόσληψη μετά το 1983.
**Αφορά όσους έχουν 25 έτη ως το 2010, ή το 2011 και συνολικά 35, ή 36 αντίστοιχα στη συνταξιοδότηση
***Αφορά όσους έχουν 25 έτη το 2012 και συνολικά 37 στη συνταξιοδότηση.


6) Γυναίκες με ανήλικο παιδί και 25 έτη ασφάλισης ως το 2010. Το όριο ηλικίας ήταν 50 μέχρι τις 18/8/2015, και όσες το συμπληρώνουν από 19/8/2015 θα συνταξιοδοτηθούν μετά τα 55.

7) Γυναίκες και άνδρες με 3 παιδιά και 20 ή 25 έτη αντίστοιχα ως το 2010. Οι μεν γυναίκες αποχωρούν χωρίς όριο ηλικίας, οι δε άνδρες στα 55 εφόσον είχαν την ηλικία μέχρι 18/8/2015. Οσοι συμπληρώνουν τα 55 από 19/8/2015 μέχρι 2017, συνταξιοδοτούνται σε ηλικίες από 56,6 ως 59,6 ετών. Από το 2017 ως το 2022 οι ηλικίες εξόδου διαμορφώνονται μεταξύ 61 και 67 ετών.

8) Γονείς με ανήλικο τέκνο και με 25ετία τα έτη 2011 και 2012. Είχαν όριο ηλικίας για σύνταξη τα 52 και τα 55. Αν πιάνουν τις ηλικίες αυτές από 19/8/2015 και μετά ακολουθούν το όριο ηλικίας που ισχύει τη χρονιά που θα κλείσουν τα 52 ή τα 55. Για παράδειγμα, όσοι κλείσουν τα 52, ή τα 55 από το 2018 ως το 2022, βγαίνουν στη σύνταξη από 60,2 ως 67 ετών.

ΔΗΜΟΣΙΟ: Πλήρης σύνταξη για γονείς με ανήλικο και 25 έτη ως το 2012

Όρια ηλικίας για όσους συμπληρώνουν λιγότερα από 35 έτη (και τουλάχιστον 25 για να συνταξιοδοτηθούν)

Από ισχύος  του νόμου έως 31-12-2015

 

 

 

2015

2016

2017

2018

Ηλικία

Ηλικία συνταξιοδότησης

Ηλικία

Ηλικία συνταξιοδότησης

Ηλικία

Ηλικία συνταξιοδότησης

Ηλικία

Ηλικία συνταξιοδότησης

50-52 (*)

55

50

56 & 9 μην

50

58 & 5 μην

50

60 & 2 μην

55 (*)

56 & 6 μην

55

58

55

59 & 6 μην

55

61

2019

2020

2021

2022

Ηλικία

Ηλικία συνταξιοδότησης

Ηλικία

Ηλικία συνταξιοδότησης

Ηλικία

Ηλικία συνταξιοδότησης

Ηλικία

Ηλικία συνταξιοδότησης

50-52

61 & 10 μην

50

63 & 7 μην

50

65 & 3 μην

50

67

55

62 & 6 μην

55

64

55

65 & 6 μην

55

67

  • Το 50ο έτος αφορά μόνο γυναίκες που είχαν ανήλικο και 25ετία ως το 2010.
  • Το 52ο έτος αφορά και τους δυο γονείς με 25ετία το 2011.
  • το 55ο έτος αφορά και τους δυο γονείς με 25ετία το 2012