επίδομα παιδιών

Με βάση τις περσινές δηλώσεις ο υπολογισμός

Πότε θα χορηγηθεί το επίδομα παιδιών 2018

Στα τέλη Μαρτίου θα πιστωθεί το επίδομα παιδιού στους δικαιούχους, με βάση τα στοιχεία της εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης του 2017 και τις περσινές δηλώσεις Α21 που είχαν υποβάλει οι δικαιούχοι.

Μετά το Πάσχα, οι δικαιούχοι θα υποβάλουν τη νέα αίτηση Α21.

Δείτε πόσο επίδομα παιδιών δικαιούστε κάνοντας κλικ εδώ

Στις επόμενες δόσεις θα ενσωματωθούν τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του 2018. Το Επίδομα Παιδιού θα πληρώνεται πλέον σε 6 διμηνιαίες δόσεις, με βάση τα στοιχεία της τελευταίας εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης.

Τα επιδόματα φέτος σε σχέση με το 2017 είναι μειωμένα ή καταργούνται ολοσχερώς για το 10% των οικογενειών. Ωστόσο η πλειοψηφία των οικογενειών που έχουν έως 2 παιδιά θα δουν αυξήσεις. Το 2018 θα δοθούν 910 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του νέου Επιδόματος Παιδιού, έναντι 650 εκατομμυρίων που δόθηκαν το 2017 και τα προηγούμενα χρόνια.

Το νέο Επίδομα Παιδιού χορηγείται σε όλους τους δικαιούχους ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και το οικογενειακό εισόδημα. Στη καινούρια δομή το εκάστοτε ποσό βάσης διπλασιάζεται για το 2ο παιδί, ενώ τετραπλασιάζεται για το 3ο παιδί, εξαπλασιάζεται για το 4ο κ.ο.κ. Το νέο επίδομα απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, οικογενειακό εισόδημα.

Η επεξεργασία των αιτήσεων και συνολικά η διαδικασία θα επισπευσθεί σημαντικά με τη βοήθεια της νέας ψηφιακής πλατφόρμας που προετοιμάζεται στο πρότυπο του Κοινωνικού Μερίσματος 2017. Η αυτοματοποιημένη λειτουργία της νέας πλατφόρμας θα στηρίζεται σε ηλεκτρονικές διαδικασίες και διασταυρώσεις.

Παραδείγματα

• Έστω οικογένεια με εισόδημα €28.000 και δυο παιδιά. Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 = 2. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι: €28.000 / 2= €14.000. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Γ εισοδηματική κλίμακα από 10.001 ευρώ έως 15.000 ευρώ και θα λάβει €56 επίδομα το μήνα.

• Έστω οικογένεια με εισόδημα €14.000 και ένα παιδί. Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 = 1,75. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : €14.000 / 1,75= €8.000. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Β εισοδηματική κλίμακα από €6.001 έως €10.000 και θα λάβει €42 επίδομα το μήνα.

Το ποσό του επιδόματος, ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και την κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, προσδιορίζεται ως εξής:

Για την Α κατηγορία:

• 70 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο
• επιπλέον 70 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο
• επιπλέον 140 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Για την Β κατηγορία:

• 42 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο
• επιπλέον 42 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο
• επιπλέον 84 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Για την Γ κατηγορία:

• 28 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο
• επιπλέον 28 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο
• επιπλέον 56 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.