δάνεια, εξωδικαστικός μηχανισμός, κούρεμα οφειλών, ρύθμιση οφειλών

Τα 10 πράγματα που πρέπει να ξέρετε για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό

Απαντήσεις σε δέκα βασικά ερωτήματα για τον εξωδικαστικό μηχανισμό δίνει με ειδικό άρθρο ο κ. Δημήτρης Μπούκας δικηγόρος και διαπιστευμένος μεσολαβητής.

1) Σε ποιους απευθύνεται το νομοσχέδιο του εξωδικαστικού μηχανισμού;

Σε φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα και σε νομικά πρόσωπα τα οποία αποκτούν εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Άρα, όλων των ειδών οι επιχειρήσεις (ατομικές, μικρές, μεγάλες) μπορούν να ενταχθούν εφόσον κριθούν βιώσιμες. Δηλαδή, για όσες τηρούν απλογραφικό σύστημα να έχουν θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων σε μια τουλάχιστον από τις τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Για όσες τηρούν διπλογραφικό σύστημα να έχουν τουλάχιστον σε μια από τις τρεις τελευταίες χρήσεις θετικό αποτέλεσμα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή καθαρή θετική θέση (equity).

2) Θα μπορούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες να καταθέτουν αίτηση;

Όχι, καθώς ο νομοθέτης θεωρεί πώς καλύπτονται από τις διατάξεις του Νόμου Κατσέλη. Αυτό σημαίνει πως μένουν εκτός ρύθμισης περίπου 300.000 ελεύθεροι επαγγελματίες όπως γιατροί, δικηγόροι, πολιτικοί μηχανικοί, λογιστές κά.

3) Ποιοι άλλοι δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση;

Δεν θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στον εξωδικαστικό Νόμο οι ακόλουθοι:

- τράπεζες και χρηματοδοτικά ιδρύματα καθώς και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα

- πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών (π.χ. χρηματιστηριακές εταιρείες)

- ασφαλιστικές εταιρείες

- οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (π.χ. hegde funds)

- νομικά πρόσωπα που έχουν υποβάλλει αίτηση εξυγίανσης ή πτώχευσης ή βρίσκονται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης ή έχουν ήδη διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητα

- επιχειρήσεις των οποίων οι εκπρόσωποι (π.χ. πρόεδροι / διευθύνοντες σύμβουλοι /διαχειριστές και κάθε άλλο πρόσωπο εντεταλμένο για τη διαχείριση εταιρειών) έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για φοροδιαφυγή ή υπεξαίρεση ή απάτη κατά του δημοσίου / φορέων κοινωνικής ασφάλισης ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή εκβίαση ή πλαστογραφία ή δωροδοκία ή δωροληψία ή λαθρεμπορία ή χρεοκοπία ή καταδολίευση δανειστών

4) Ποιες οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο νόμο;

Από τη στιγμή που μια επιχείρηση θεωρείται βιώσιμη μπορεί να προχωρήσει στην κατάθεση σχετικής αίτησης εφόσον πληροί μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
- να έχει οφειλές από δάνειο ή άλλη αιτία σε τράπεζα με καθυστέρηση τουλάχιστον 3 μηνών, κατά την 31/12/2016

- να έχει οφειλές από δάνειο ή άλλη αιτία σε τράπεζα που ρυθμίστηκε μετά την 1 η Ιουλίου 2016

- να έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις Εφορίες

- να έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης

- να έχει εκδώσει επιταγές που σφραγίστηκαν

- να έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις εις βάρος της, λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από τρίτους (π.χ. προμηθευτές κλπ).
Επίσης, θα πρέπει το συνολικό προς ρύθμιση χρέος της να υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ και το 85% των συνολικών οφειλών της να μην ανήκει σε έναν πιστωτή.

5) Ποιες οφειλές θα μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση;

Όλες οι οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα και ιδιώτες, όπως επίσης και οι οφειλές προς το Δημόσιο. Περιλαμβάνονται δηλαδή μεταξύ άλλων και ο ΦΠΑ και ο Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών όχι όμως οι παρακρατούμενες ασφαλιστικές εισφορές και τα πρόστιμα που εισπράττει το Δημόσιο υπέρ τρίτων. Επίσης, στη ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν και προσωπικές οφειλές ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων όπως π.χ. στεγαστικό δάνειο.

6) Έχει αποφασιστεί ο αριθμός των δόσεων;

Ο ανώτατος αριθμός των δόσεων προς το Δημόσιο είναι 120 (μηνιαίες).

7) Αν μια επιχείρηση έχει χρέη που προέκυψαν εντός του 2017 μπορεί να υπαχθεί;

Όχι. Όπως ρητά αναφέρεται στο νόμο, δεν μπορούν να υπαχθούν οφειλές που γεννήθηκαν μετά την 31/12/2016.

8) Ποια η πλειοψηφία που απαιτείται για επίτευξη συμφωνίας;

Προκειμένου να υπάρξει κοινός τόπος μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών για την εξεύρεση διευθέτησης των οφειλών μιας επιχείρησης απαιτείται συμφωνία της πλειοψηφίας των πιστωτών σε ποσοστό 60% έτσι ώστε να μπορεί στη συνέχεια να επιβληθεί και στη μειοψηφία. Ωστόσο, στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο δεν παρέχεται ασυλία στα στελέχη των τραπεζών και τους δημοσίους υπαλλήλους, κάτι που μπορεί να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα στη διαδικασία.

9) Ποιος ο ρόλος του συντονιστή-διαμεσολαβητή;

Για όσες επιχειρήσεις το ύψος των οφειλών είναι άνω των 50.000 ευρώ, την αίτησή τους θα αναλαμβάνει συντονιστής από το ειδικό μητρώο διαπιστευμένων διαμεσολαβητών που θα δημιουργηθεί. Επί της ουσίας, ο νομοθέτης αποφασίζει να ενεργοποιήσει έναν θεσμό- αυτόν του διαπιστευμένου διαμεσολαβητή- ο οποίος βρίσκεται εν υπνώσει από το 2010, ούτως ώστε να προχωρήσει η εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης οφειλών. Την ώρα που σύμφωνα με τελευταία στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας χρειάζονται 52 μήνες για να τελεσιδικήσει μια υπόθεση, αντιλαμβανόμαστε τη σπουδαιότητα μιας προσπάθειας εξεύρεσης λύσης εκτός των δικαστικών αιθουσών.

10) Πώς διασφαλίζεται το απόρρητο της διαδικασίας;

Όλη η διαδικασία είναι εμπιστευτική προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία του απορρήτου της επιχείρησης αλλά και όλων των εμπλεκόμενων μερών. Όλοι οι συμμετέχοντες έχουν υποχρέωση εχεμύθειας.

 

Δημήτρης Μπούκας

boukas.dimitris@gmail.com