συντάξεις, επικουρικές συντάξεις, αναλογική σύνταξη

Τι προβλέπει το κυβερνητικό σχέδιο

Τι αλλάζει στις συντάξεις με το νέο σύστημα

Ανατροπές και μειώσεις στις νέες κύριες και επικουρικές συντάξεις, περικοπές στους δικαιούχους του ΕΚΑΣ, αυξήσεις εισφορών κατά 1,5% στην επικουρική ασφάλιση, ψαλίδι στα νέα εφάπαξ, και μαζικές ενοποιήσεις των ταμείων κύριας ασφάλισης προβλέπει το κυβερνητικό σχέδιο για το ασφαλιστικό.

Δείτε εδώ αναλυτικά τον νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων

Δείτε εδώ αναλυτικούς πίνακες με τη σύνταξη για αποδοχές 500-700 ευρώ

Δείτε εδώ αναλυτικούς πίνακες για αποδοχές 1.000-1.200 ευρώ

Δείτε εδώ αναλυτικούς πίνακες για σύνταξη με αποδοχές 1.300-1.500 ευρώ


Οι νέες συντάξεις -για όσους αποχωρούν από εδώ και στο εξής- θα υπολογιστούν με νέα ποσοστά αναπλήρωσης. Το ποσοστό αναπλήρωσης χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί η σύνταξη ως ποσοστό του μισθού που είχε ο ασφαλισμένος. Με το νέο σύστημα το ποσοστό της σύνταξης (η αναπλήρωση) θα υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου , προσαρμοσμένων ανάλογα με τον πληθωρισμό.

Έτσι, η σύνταξη θα αποτελείται από δύο μέρη, ήτοι αφενός από το ποσό που αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισης με βάση το μισθό όλου του εργασιακού βίου και ανάλογα με το ποσοστό αναπλήρωση (τη λεγόμενη ανταποδοτική σύνταξη) και αφετέρου από το ποσό της εθνικής σύνταξης των 384 ευρώ, η οποία θα καταβάλλεται ολόκληρη στο 67ο έτος.

Ποσοστά αναπλήρωσης

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (κατ΄έτος)

0

15

0,80%

15,01

18

0,92%

18,01

21

1,04%

21,01

24

1,16%

24,01

27

1,29%

27,01

30

1,42%

30,01

33

1,55%

33,01

36

1,69%

36,01

39

1,84%

39,01

42 και περισσότερα

2,00%

Tα νέα ποσοστά αναπλήρωσης για τον υπολογισμό των κύριων συντάξεων είναι: για τα πρώτα 15 χρόνια, ποσοστό 0,8% για κάθε χρόνο. Από 15 χρόνια έως 18 έτη, 0,92%, κατ΄έτος, από 18 μέχρι 21 χρόνια, 1,04%, ανά έτος,  από 21 έως 24 χρόνια, 1,16%, ανά έτος, από 24 έως 27 χρόνια, 1,29% κατ΄έτος,  από 27 έως 30 χρόνια, 1,42% κατ΄έτος από 30 ως 33 χρόνια, 1,55% κατ΄έτος, από 33 ως 36 χρόνια, 1,69% κατ΄έτος, από 36 ως 39 χρόνια, 1,84% κατ΄έτος και από τα 39 ως τα 42 έτη και άνω η αναπλήρωση είναι 2% κατ΄έτος.

Επικουρικές συντάξεις

Οι νέες επικουρικές συντάξεις θα υπολογιστούν με ποσοστό αναπλήρωσης 0,45% κατ΄έτος, για το χρόνο που έχουν οι ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/2014, και για το διάστημα της ασφάλισης  από 1/1/2015 και μετά θα έχουν ποσοστό αναπλήρωσης ανάλογο των πραγματικά καταβαλλόμενων εισφορών κάθε έτους.

Υφιστάμενες συντάξεις

Οι ήδη καταβαλλόμενες κύριες και επικουρικές συντάξεις, θα επανυπολογιστούν με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης που θα ισχύσουν για όσους αποχωρούν τώρα για σύνταξη. Οι μειώσεις όμως δεν θα εφαρμοστούν μέχρι να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα του νέου μνημονίου, δηλαδή μέχρι το 2018. Μετά το 2018, όσες συντάξεις είναι μικρότερες από τα καταβαλλόμενα σήμερα ποσά, θα μειωθούν στα ποσά που αντιστοιχούν στους νέους συνταξιούχους, ενώ στις περιπτώσεις που μέσω του επανυπολογισμού προκύψουν αυξήσεις, θα δοθεί το ποσό της διαφοράς.

Συνταξιούχος που παίρνει σήμερα 1.100 ευρώ και με τον επανυπολογισμό, πέφτει στα 950 ευρώ, θα έχει μείωση 150 ευρώ, αλλά μετά το 2018, και θα είναι σταδιακή. Αν αντί για 1.100 ο επανυπολογισμός βγάλει 1.180 ευρώ τότε η αύξηση των 80 ευρώ θα δοθεί πάλι μετά το 2018.

Ενοποίηση ταμείων

Από την 1/1/2016, όλα τα ταμεία κύριας ασφάλισης εντάσσονται στο ΙΚΑ που μετονομάζεται σε Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Στο νέο φορέα εντάσσονται το ΙΚΑ, το ταμείο της ΔΕΗ, το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, το ΕΤΑΑ ο ΟΑΕΕ, ο ΟΓΑ και το ΝΑΤ.

Εφάπαξ

Τα νέα εφάπαξ για όσους αποχώρησαν από 1/9/2013 μέχρι 31/12/2013 θα υπολογίζονται με το 70% των αποδοχών της τελευταίας 5ετίας. Για αιτήσεις από το 2014 και μετά θα μετρούν και οι εισφορές όλου του εργασιακού βίου.

Στο ΕΚΑΣ θα ισχύσουν νέα εισοδηματικά κριτήρια από την 1/1/2016. Για συνολικά ποσά ετήσιου εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές) μέχρι 7.216 ευρώ καταβάλλεται ΕΚΑΣ 230 ευρώ μηνιαίως. Από 7.216,01 ευρώ και μέχρι 7.518,00 ευρώ καταβάλλεται ΕΚΑΣ 172,50 ευρω. Από 7.518,01 μέχρι 7.720,00 ευρώ, καταβάλλεται ΕΚΑΣ 115 ευρώ. Από 7.720,01 μέχρι 7.972 ευρώ καταβάλλεται ΕΚΑΣ57,50 ευρώ