κόκκινα δάνεια, καταναλωτικά δάνεια

Τι πρέπει να ξέρετε για τα «κουρέματα» δανείων που προτείνουν οι τράπεζες

Κούρεμα των κόκκινων δανείων που δεν έχουν εξασφαλίσεις πριν τα πουλήσουν σε ειδικευμένες εταιρείες (funds) προτείνουν οι τράπεζες στους δανειολήπτες με επιστολές που στέλνουν μαζικά.

Οι προτάσεις των τραπεζών αφορούν κυρίως καταναλωτικά δάνεια και οφειλές από κάρτες, που δεν εξυπηρετούνται και πρόκειται να πουληθούν σε “πακέτα” σε ειδικευμένες εταιρείες. Οι τράπεζες προτείνουν κουρέματα από 70% έως και 90% καθώς επιδιώκουν αφενός να τα ξεκαθαρίσουν τα δάνεια αυτά αλλά και να εισπράξουν μια καλύτερη τιμή από εκείνη στην οποία θα τα πουλήσουν στα funds. Ειδικά για τα δάνεια που δεν έχουν εξασφαλίσεις, οι τιμές στις οποίες αγοράζουν τα funds είναι πολύ χαμηλές, πολλές φορές στο 1-5% της ονομαστικής αξίας τους.

Στην περίπτωση που οι δανειολήπτες δεν αποδεχθούν την πρόταση της τράπεζας, τότε το δάνειο θα μεταφερθεί στην ιδιοκτησία των funds στο ακέραιο της ονομαστικής αξίας του, χωρίς δηλαδή να γίνει κούρεμα.

Στη συνέχεια, εταιρείες διαχείρισης θα αναλάβουν τα δάνεια για λογαριασμό των funds και κατά την πάγια πρακτική θα επιδιώξουν να εισπράξουν από το δάνειο το μέγιστο ποσό, με ρυθμίσεις και ανάλογες προτάσεις κουρέματος. Ωστόσο, στην προσπάθειά τους να μεγιστοποιήσουν το κέρδος τους προφανώς θα προσαρμόσουν τις ρυθμίσεις και το ύψος του κουρέματος στις οικονομικές δυνατότητες των δανειοληπτών, οπότε θα είναι πιο αυστηροί σε όσους έχουν μεγαλύτερες οικονομικές δυνατότητες.

Εκείνο που πρέπει να ξέρουν οι δανειολήπτες είναι ότι το γεγονός ότι τα δάνεια αυτά δεν έχουν εξασφαλίσεις (ενέχυρα, προσημειώσεις κ.λπ.) δεν σημαίνει ότι οι εταιρείες διαχείρισης δεν μπορούν να διεκδικήσουν περιουσιακά στοιχεία των δανειοληπτών εάν υπάρχουν ή ακόμα και την είσπραξη μέσα από τραπεζικούς λογαριασμούς των δανειοληπτών.

Η διεθνής πρακτική, μάλιστα, δείχνει ότι πολλά από τα funds αυτά κινούνται πολύ πιο επιθετικά από τις τράπεζες στον τομέα αυτό.