Στεγαστικά δάνεια, δάνεια, ρυθμίσεις δανείων, νόμος Κατσέλη

Τα 17 μυστικά που πρέπει να ξέρουν οι δανειολήπτες

Τι προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις για τα δάνεια και ποιοι εντάσσονται σε αυτές

Όχι στις διαγραφές δανείων, ναι στην επιμήκυνση της διάρκειας τους, ενώ η μείωση της δόσης σε συνάρτηση με το δηλωθέν εισόδημα θα πρέπει να γίνεται υπό προϋποθέσεις.
Αυτή είναι η θέση των τραπεζών, σε ότι αφορά τις ρυθμίσεις δανείων των νοικοκυριών που έχουν βρεθεί σε οικονομική δυσπραγία.
Από την άλλη το υπουργείο Ανάπτυξης, βλέπει το θέμα πολιτικά και θέλει να περάσει ένα «φιλολαϊκό» νομοσχέδιο.
Όμως το πρόβλημα είναι υπαρκτό και καθημερινά διογκώνεται, αφού μέρα με τη μέρα αυξάνονται τα δάνεια που δεν εξυπηρετούνται. Οι δανειολήπτες δεν πληρώνουν τις δόσεις τους. Οι καθυστερήσεις στις πληρωμές αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο.
Και επειδή όλα τελούν υπό την έγκριση της τρόικας, οι δανειστές μας, ζήτησαν από το υπουργείο Ανάπτυξης να δουν το σχέδιο νόμου και η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και να μετρήσουν τις επιπτώσεις από τις διευκολύνσεις στους ισολογισμούς των τραπεζών.
Το σχέδιο νόμου έχει σταλεί από το υπουργείο στην ΤτΕ και αναμένεται σύντομα να έχουμε πλήρη εικόνα.
Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο προβλέπει τη διευκόλυνση μισθωτών, συνταξιούχων με ετήσιο εισόδημα έως 25.000 ευρώ αλλά και ανέργους, πάσχοντες από βαριά ασθένεια και πολύτεκνους.

Οι προϋποθέσεις


Το ετήσιο εισόδημά τους θα πρέπει να έχει μειωθεί 35% από το 2010, ενώ η ρύθμιση αφορά μόνο τα ενυπόθηκα δάνεια. Για τις κατηγορίες αυτές θα χορηγείται από τις τράπεζες περίοδος χάριτος 4 ετών, με επανεξέταση στα 2 χρόνια. Το διάστημα αυτό θα καταβάλλονται μόνο τόκοι υπολογισμένοι με σταθερό επιτόκιο 1,5%. Το ποσό της  τοκοπληρωμής δεν θα υπερβαίνει το 30% του φορολογητέου εισοδήματος. Για τους ανέργους η δόση μπορεί να είναι και μηδενική.
Επίσης η αντικειμενική αξία των ακινήτων, τα οποία υπάγονται στη ρύθμιση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 180.000 ευρώ.
Ομως οι μέρες περνούν, χωρίς το νομοσχέδιο να παίρνει σάρκα και οστά, ενώ ο αριθμός των δανειοληπτών που βρίσκονται σε αδυναμία πληρωμής των υποχρεώσεων τους αυξάνεται.

Τι πρέπει να ξέρουν οι δανειολήπτες


Διαβάστε παρακάτω τις απαντήσεις σε 17 ερωτήματα που αφορούν όλους τους δανειολήπτες:
1. Τι κάνει η κυβέρνηση για τους δανειολήπτες που δεν μπορούν να εξοφλήσουν τα δάνειά τους;
Λίγα πράγματα, επειδή, η όποια “ελάφρυνση” αυξάνει τα κόστη για τις τράπεζες και κατ’ επέκταση για το Κράτος, το οποίος τις χρηματοδοτεί. . Σήμερα παρά τις όποιες πρωτοβουλίες των ίδιων των πιστωτικών ιδρυμάτων για διευκόλυνση των δανειοληπτών δεν διασφαλίζεται ότι οι περισσότερο ευπαθείς κοινωνικές ομάδες έχουν πρόσβαση σε προγράμματα μείωσης των καταβολών τους χωρίς επιπτώσεις. Επίσης η εφαρμογή του ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα ανέδειξε κάποιες σημαντικές αδυναμίες, όπως η μακροχρόνια εκκρεμοδικία ή οποία κρατάει σε ομηρεία χιλιάδες πολίτες..
2. Ποιοι είναι οι άξονες του σχεδίου της κυβέρνησης για την οικονομική ανακούφιση των δανειοληπτών;
Οι άξονες του σχεδίου της κυβέρνησης είναι τέσσερις και αφορούν: α) πρόγραμμα διευκόλυνσης δανειοληπτών ενυπόθηκων απαιτήσεων, β) βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ν. 3869/2010 (νόμος Κατσέλη), γ) βελτίωση τους συστήματος υπαγωγής στον Τειρεσία και δ) παράταση της αναστολής των πλειστηριασμών.
3. Τι είναι το πρόγραμμα διευκόλυνσης δανείων για ενυπόθηκες απαιτήσεις;
Σε όσους υπάγονται στο πρόγραμμα διευκόλυνσης, θα χορηγείται περίοδος χάριτος 4 ετών με επανεξέταση στα 2 έτη, κατά τη διάρκεια της οποίας καταβάλλονται μόνο τόκοι υπολογισμένοι με σταθερό επιτόκιο 1,5%. Εάν το ποσό της ως άνω τοκοπληρωμής υπερβαίνει το 30% του φορολογητέου εισοδήματος, η μηνιαία καταβολή περιορίζεται στο ύψος αυτό. Σε περίπτωση μηδενικών εισοδημάτων προβλέπεται η δυνατότητα μηδενικών καταβολών. Η συμβατική διάρκεια του δανείου παρατείνεται ισόχρονα με την περίοδο χάριτος και η εξόφλησή του μετά το πέρας αυτής συνεχίζεται με τους όρους της αρχικής σύμβασης.
4. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και ποια πρέπει να είναι τα εισοδηματικά τους κριτήρια;
Η διευκόλυνση αφορά σε μισθωτούς, συνταξιούχους και όσους έχουν τεκμαιρόμενη σχέση εξαρτημένης εργασίας, με ενυπόθηκη απαίτηση, οι οποίοι έχουν ετήσιο εισόδημα 25.000 ευρώ προερχόμενο από μείωση του εισοδήματός τους κατά 35% από 1.1.2010. Αφορά επίσης ανέργους, πάσχοντες από βαριά ασθένεια ή/και μόνιμη αναπηρία και πολύτεκνους.
5. Πώς ορίζεται η δεινή οικονομική θέση;
Η μείωση του εισοδήματος κατά 35% από την 1η Ιανουαρίου 2010 η οποία οδήγησε σε ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 25.000 ευρώ, όπως ακριβώς έχει ήδη προσδιοριστεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ανάλογα οικονομικά προβλήματα (Πορτογαλία).
6. Ποια δάνεια υπάγονται στο πρόγραμμα διευκόλυνσης;
Ενυπόθηκα δάνεια που αφορούν μόνο στην κύρια κατοικία του δανειολήπτη.
7. Αφορά μόνο την πρώτη κατοικία και υπάρχει ανώτατο όριο αντικειμενικής αξίας για να υπαχθούν στο πρόγραμμα;
Αφορούν την κύρια κατοικία με αντικειμενική αξία έως 180.000 Ευρώ (200.000 για πολύτεκνους).
8. Τι συμβαίνει αν το ποσό της τοκοπληρωμής ξεπερνά το 30% του φορολογητέου εισοδήματος;
Περιορίζεται στο ύψος αυτό (30% του μηνιαίου εισοδήματος).
9. Οι άνεργοι από τη στιγμή που δεν έχουν εισόδημα, θα πληρώνουν κι αυτοί για τέσσερα χρόνια τόκους;
Θα εφαρμόζεται και σε αυτούς το 30% του μηνιαίου εισοδήματος. Εάν έχουν μηδενικά εισοδήματα θα προκύπτει μηδενική δόση. Στην περίπτωση που τερματιστεί η περίοδος ανεργίας, τότε επανέρχεται χωρίς επιπτώσεις η μηνιαία καταβολή στα προηγούμενα επίπεδα.
10. Εκτός από την τετραετή περίοδο χάριτος, δίνεται κι επιπλέον επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής του δανείου;
Η συμβατική διάρκεια του δανείου παρατείνεται ισόχρονα με την περίοδο χάριτος.
11. Όταν λήξει η περίοδος χάριτος, το επιτόκιο και η δόση σε ποια επίπεδα θα επανέλθουν;
Συνεχίζεται με τους όρους της αρχικής σύμβασης.
12. Θα υπάρξει επιβάρυνση στους δανειολήπτες μόλις λήξει η τετραετής περίοδος τοκοπληρωμής;
Θα συνεχίζουν οι ίδιοι όροι της αρχικής σύμβασης, πράγμα που σημαίνει ότι οι τόκοι τους οποίους “γλίτωσε” ο δανειολήπτης κατά την περίοδο χάριτος, θα προστεθούν στα επόμενα χρόνια εξυπηρέτησης.
13. Ποια είναι η αναγκαιότητα της βελτίωσης του νόμου 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά;
Υφίσταται η ανάγκη να καταστεί ο ν. 3869/2010 πιο αποτελεσματικός, καθώς η μακροχρόνια δικαστική εκκρεμότητα οδηγεί σε ομηρεία όσους δανειολήπτες έχουν προσφύγει στην πρόνοια του νόμου.
14. Υπάγονται στις διατάξεις κι άλλες κατηγορίες δανειοληπτών;
Στο ν. 3869/2010 υπάγονται όλες οι κατηγορίες δανειοληπτών, εφόσον βρίσκονται σε αποδεδειγμένη αδυναμία πληρωμής.
15. Ποιες αλλαγές δρομολογούνται στη διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού;
Θα αρκεί η συμφωνία των πιστωτών που εκπροσωπούν το 50% + 1 των απαιτήσεων της οφειλής και όχι την πλήρη ομοφωνία (100%) που απαιτούσε μέχρι σήμερα.
16. Ο οφειλέτης υποχρεώνεται στην καταβολή δόσης μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής του;
Θα προβλέπεται καταβολή δόσης από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, χωρίς καθυστερήσεις εξαιτίας της εκκρεμοδικίας, εφόσον η προσδιοριζόμενη δικάσιμος υπερβαίνει τις προθεσμίες που θέτει ο νόμος. Το καταβληθέν ποσό θα συμψηφίζεται με τη ρύθμιση που τελικώς θα αποφασίσει το Δικαστήριο αποδεσμεύοντας τον οφειλέτη ακόμα και με την έκδοση της απόφασης.
17. Αυτή πώς ορίζεται;
Η ελάχιστη καταβολή ορίζεται στο 10% της τρέχουσας δόσης με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 40 ευρώ μηνιαίως.
18. Τι αλλαγές έρχονται σχετικά με τις οφειλές των επιχειρηματιών και τον Τειρεσία;
Προβλέπεται η βελτίωση του υφιστάμενου πλαισίου, έτσι ώστε να αναγνωρίζονται οι συνέπειες της δυσχερούς οικονομικής περιόδου και να δίνεται η δυνατότητα μίας πιο ευέλικτης αντιμετώπισης των συναλλασσομένων με τα πιστωτικά ιδρύματα ανάλογα με το συνολικό τους προφίλ και όχι με βάση μεμονωμένα ατυχή περιστατικά.