σύνταξη, υπολογισμός σύνταξης, αναλογική σύνταξη, εθνική σύνταξη

Υπολογίστε την αναλογική και την εθνική σύνταξη ανάλογα με τα χρόνια εργασίας και το μέσο εισόδημα

Τι σύνταξη θα πάρετε - Αναλυτικοί πίνακες για συντάξιμες αποδοχές 1.300-1.500 ευρώ

Αλλάζει ριζικά το σύστημα υπολογισμού των συντάξεων οι οποίες θα αποδίδονται με τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια κριτήρια σε όλους τους ασφαλισμένους.

Στο εξής, η σύνταξη για όλους θα αποτελείται από το άθροισμα δύο συντάξεων:

Από την Αναλογική σύνταξη, η οποία υπολογίζεται ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης και τις συντάξιμες αποδοχές σας. Οι συντάξιμες αποδοχές προκύπτουν από το μέσο όρο του μισθού σας σε όλη τη διάρκεια του εργασιακού σας βίου.
Από την Εθνική σύνταξη, η οποία είναι 384 ευρώ, αποδίδεται ύστερα από τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης και δίνεται πλήρης με τουλάχιστον 40 έτη.
Πρόωρες συντάξεις: Εάν η σύνταξη είναι πρόωρη απομειώνεται. Μετά την 19η Αυγούστου 2015, η σύνταξη χορηγείται είτε στα 62 έτη με 40 χρόνια ασφάλισης, είτε στα 67 με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης.

Δείτε εδώ αναλυτικά τον νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων

Δείτε εδώ αναλυτικούς πίνακες με τη σύνταξη για αποδοχές 500-700 ευρώ

Δείτε εδώ αναλυτικούς πίνακες για αποδοχές 1.000-1.200 ευρώ

Δείτε εδώ αναλυτικούς πίνακες για σύνταξη με αποδοχές 1.300-1.500 ευρώ

Εάν η σύνταξη χορηγείται νωρίτερα, θα απομειώνεται κατά 6% για κάθε χρόνο πρόωρης απονομής, με προσαύξηση 10% και μέγιστο όριο απομείωσης τα πέντε χρόνια, ήτοι 40%.

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τα ποσοστά αναπλήρωσης και πόσο είναι το ποσό της αναλογικής σύνταξης, ανάλογα με τα χρόνια εργασίας για τρεις διαφορετικές συντάξιμες αποδοχές.

Σε αυτές θα πρέπει να προστεθεί και η εθνική σύνταξη των 384 ευρώ, εφόσον χορηγείται ολόκληρη χωρίς απομείωση.

Πίνακας: Πόση είναι η αναλογική σύνταξη ανάλογα με τα χρόνια εργασίας και τις συντάξιμες αποδοχές

(Σε αυτήν προστίθεται και η εθνική σύνταξη 384 ευρώ στην ηλικία των 67 ετών)

ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ Για συντάξιμες αποδοχές 1.300 ευρώ Για συντάξιμες αποδοχές 1.500 ευρώ
       
15 12 156 180
16 12,9 168 193,8
17 13,8 179,9 207,6
18 14,8 191,9 221,4
19 15,8 205,4 237
20 16,8 218,9 252,6
21 17,9 232,4 268,2
22 19 247,5 285,6
23 20,2 262,6 303
24 21,4 277,7 320,4
25 22,7 294,5 339,8
26 23,9 311,2 359,1
27 25,2 328 378,5
28 26,7 346,5 399,8
29 28,1 364,9 421,1
30 29,5 383,4 442,4
31 31 403,5 465,6
32 32,6 423,7 488,9
33 34,1 443,8 512,1
34 35,8 465,8 537,5
35 37,5 487,8 562,8
36 39,2 509,7 588,2
37 41,1 533,7 615,8
38 42,9 557,6 643,4
39 44,7 581,5 671
40 46,7 607,5 701
41 48,7 633,5 731
42 50,7 659,5 761
43 52,7 685,5 791
44 54,7 711,5 821
45 56,7 737,5 851

Δείτε εδώ αναλυτικούς πίνακες για αποδοχές 500-700 ευρώ

Δείτε εδώ αναλυτικούς πίνακες για αποδοχές 1.000-1.200 ευρώ