σύνταξη, υπολογισμός σύνταξης, αναλογική σύνταξη, εθνική σύνταξη

Υπολογίστε την αναλογική και την εθνική σύνταξη ανάλογα με τα χρόνια εργασίας και το μέσο εισόδημα

Τι σύνταξη θα πάρετε - Αναλυτικοί πίνακες για συντάξιμες αποδοχές 500-700 ευρώ

Αλλάζει ριζικά το σύστημα υπολογισμού των συντάξεων οι οποίες θα αποδίδονται με τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια κριτήρια σε όλους τους ασφαλισμένους. Δείτε τον τρόπο υπολογισμού και παραδείγματα.

Στο εξής, η σύνταξη για όλους θα αποτελείται από το άθροισμα δύο συντάξεων:

Από την Αναλογική σύνταξη, η οποία υπολογίζεται ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης και τις συντάξιμες αποδοχές σας. Οι συντάξιμες αποδοχές προκύπτουν από το μέσο όρο του μισθού σας σε όλη τη διάρκεια του εργασιακού σας βίου.
Από την Εθνική σύνταξη, η οποία είναι 384 ευρώ, αποδίδεται ύστερα από τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης και δίνεται πλήρης με τουλάχιστον 40 έτη.
Πρόωρες συντάξεις: Εάν η σύνταξη είναι πρόωρη απομειώνεται. Μετά την 19η Αυγούστου 2015, η σύνταξη χορηγείται είτε στα 62 έτη με 40 χρόνια ασφάλισης, είτε στα 67 με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης.

Δείτε εδώ αναλυτικούς πίνακες για αποδοχές 500-700 ευρώ.

 

Δείτε εδώ αναλυτικά τον νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων

Δείτε εδώ αναλυτικούς πίνακες με τη σύνταξη για αποδοχές 500-700 ευρώ

Δείτε εδώ αναλυτικούς πίνακες για αποδοχές 1.000-1.200 ευρώ

Δείτε εδώ αναλυτικούς πίνακες για σύνταξη με αποδοχές 1.300-1.500 ευρώ

Εάν η σύνταξη αποδίδεται πριν την ηλικία των 67 ετών, θα απομειώνεται ανάλογα, με ποινή η οποία θα είναι 6% για κάθε χρόνο πρόωρης συνταξιοδότησης. Για την αναλογική σύνταξη, η μέγιστη απομείωση μπορεί να φτάσει μέχρι το 40%.

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τα ποσοστά αναπλήρωσης και πόσο είναι το ποσό της αναλογικής σύνταξης, ανάλογα με τα χρόνια εργασίας για τρεις διαφορετικές συντάξιμες αποδοχές.

Σε αυτές θα πρέπει να προστεθεί και η εθνική σύνταξη των 384 ευρώ, εφόσον χορηγείται ολόκληρη χωρίς απομείωση.

Πίνακας: Πόση είναι η αναλογική σύνταξη ανάλογα με τα χρόνια εργασίας και τις συντάξιμες αποδοχές

(Σε αυτήν προστίθεται και η εθνική σύνταξη 384 ευρώ στην ηλικία των 67 ετών)

 

ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ Για συντάξιμες αποδοχές 500 ευρώ Για συντάξιμες αποδοχές 700 ευρώ
       
15 12 60 84
16 12,9 64,6 90,4
17 13,8 69,2 96,9
18 14,8 73,8 103,3
19 15,8 79 110,6
20 16,8 84,2 117,9
21 17,9 89,4 125,2
22 19 95,2 133,3
23 20,2 101 141,4
24 21,4 106,8 149,5
25 22,7 113,3 158,6
26 23,9 119,7 167,6
27 25,2 126,2 176,6
28 26,7 133,3 186,6
29 28,1 140,4 196,5
30 29,5 147,5 206,4
31 31 155,2 217,3
32 32,6 163 228,1
33 34,1 170,7 239
34 35,8 179,2 250,8
35 37,5 187,6 262,6
36 39,2 196,1 274,5
37 41,1 205,3 287,4
38 42,9 214,5 300,2
39 44,7 223,7 313,1
40 46,7 233,7 327,1
41 48,7 243,7 341,1
42 50,7 253,7 355,1
43 52,7 263,7 369,1
44 54,7 273,7 383,1
45 56,7 283,7 397,1

Δείτε εδώ αναλυτικούς πίνακες για αποδοχές 1.000-1.200 ευρώ

Δείτε εδώ αναλυτικούς πίνακες για σύνταξη με αποδοχές 1.300-1.500 ευρώ