συντάξεις, αναλογική σύνταξη, εθνική σύνταξη, υπολογισμός σύνταξης

Υπολογίστε την αναλογική και την εθνική σύνταξη ανάλογα με τα χρόνια εργασίας και το μέσο εισόδημα

Τι σύνταξη θα πάρετε με το νέο σύστημα - Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα

Αλλάζει ριζικά το σύστημα υπολογισμού των συντάξεων οι οποίες θα αποδίδονται με τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια κριτήρια σε όλους τους ασφαλισμένους.

Υπολογίστε με ακρίβεια τη δική σας σύνταξη κάνοντας κλικ εδώ

Στο εξής, η σύνταξη για όλους θα αποτελείται από το άθροισμα δύο συντάξεων:

  1. Την αναλογική σύνταξη, η οποία θα διαμορφώνεται ανάλογα με τα χρόνια εργασίας και το μέσο μισθό που είχε ο ασφαλισμένος σε όλη τη διάρκεια του εργασιακού του βίου.

  2. Από την Εθνική σύνταξη, η οποία είναι 384 ευρώ, αποδίδεται ύστερα από τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης και δίνεται πλήρης με τουλάχιστον 40 έτη.

  3. Πρόωρες συντάξεις: Εάν η σύνταξη είναι πρόωρη απομειώνεται.  Μετά την 19η Αυγούστου 2015, η σύνταξη χορηγείται είτε στα 62 έτη με 40 χρόνια ασφάλισης, είτε στα 67 με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης.

Δείτε εδώ αναλυτικούς πίνακες για αποδοχές 500-700 ευρώ

Δείτε εδώ αναλυτικούς πίνακες για αποδοχές 1.000-1.200 ευρώ

Δείτε εδώ αναλυτικούς πίνακες για σύνταξη με αποδοχές 1.300-1.500 ευρώ

Πώς θα υπολογίζεται η αναλογική σύνταξη

Το πρώτο και βασικό στοιχείο είναι ο μέσος όρος των αποδοχών που είχε ο εργαζόμενος σε όλη τη διάρκεια του εργασιακού του βίου, οι λεγόμενες «συντάξιμες αποδοχές». Οι αμοιβές κάθε χρονιάς θα αναπροσαρμόζονται με βάση τον τιμάριθμο σε σημερινές τιμές και θα προκύπτει ένας μέσος όρος, ο οποίος θα προσδιορίζει και τις συντάξιμες αποδοχές για κάθε ασφαλισμένο. Η αναπροσαρμογή είναι απαραίτητη, γιατί εάν κάποιος είχε μισθό π.χ. 1.000 ευρώ πριν 15 χρόνια, η σημερινή αξία του μισθού αυτού είναι μεγαλύτερη.

Σε γενικές γραμμές οι ειδικοί  υπολογίζουν ότι για τα ελληνικά δεδομένα, στο τέλος της 35ετίας, ο μέσος μισθός για το σύνολο του εργασιακού βίου ενός εργαζόμενου είναι περίπου στο 50-55% του μισθού που καταλήγει να έχει λίγο πριν την συνταξιοδότηση. Δηλαδή, εάν ένας εργαζόμενος φτάνει με μισθό 1.500 ευρώ στο τέλος της 35ετίας, ο μέσος μισθός στο σύνολο του εργασιακού του βίου υπολογίζεται περίπου σε 700-800 ευρώ.

Βέβαια, το δεδομένο αυτό ενδέχεται να διαφοροποιείται λόγω των μεγάλων μειώσεων που έχουν υποστεί οι εργαζόμενοι τα τελευταία χρόνια.


Το δεύτερο στοιχείο είναι το ποσοστό αναπλήρωσης, δηλαδή πόσο θα είναι η σύνταξη σε σχέση με τις συντάξιμες αποδοχές. Το ποσοστό αυτό για κάθε χρονιά ανεβαίνει όσο περνάνε τα χρόνια, ξεκινάει από 0,8% για κάθε έτος τα πρώτα 15 χρόνια και φτάνει το 2% για κάθε έτος πάνω από τα 39 χρόνια εργασίας.

Το ποσοστό αναπλήρωσης διαμορφώνεται σε 17,08% των συντάξιμων αποδοχών για 20 χρόνια εργασίας, στο 30,24% για 30 χρόνια εργασίας, στο 38,41% για 35 χρόνια εργασίας και στο 51,93% για 42 χρόνια εργασίας.


Πώς θα υπολογίζεται η εθνική σύνταξη

Στην αναλογική σύνταξη θα προστίθεται και η εθνική σύνταξη, η οποία είναι 384 ευρώ, αποδίδεται ύστερα από τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης και δίνεται πλήρης με τουλάχιστον 40 έτη.


Το σύνολο επομένως της σύνταξης θα αποτελείται από την αναλογική σύνταξη συν την εθνική σύνταξη.

Απομείωση για τις πρόωρες συντάξεις

Εάν η σύνταξη είναι πρόωρη απομειώνεται. Μετά την 19η Αυγούστου 2015, η σύνταξη χορηγείται είτε στα 62 έτη με 40 χρόνια ασφάλισης, είτε στα 67 με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης.

Η πρόωρη αναλογική σύνταξη απομειώνεται κατά 6% για κάθε χρόνο πρόωρης απονομής, με προσαύξηση 10% εάν θεμελιώθηκε μετά την 19η Αυγούστου 2015 και μέγιστο όριο απομείωσης τα πέντε χρόνια, ήτοι 40%.


Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τα ποσοστά αναπλήρωσης και πόσο είναι το ποσό της αναλογικής σύνταξης, ανάλογα με τα χρόνια εργασίας για τρεις διαφορετικές συντάξιμες αποδοχές.

Σε αυτές θα πρέπει να προστεθεί και η εθνική σύνταξη των 384 ευρώ, εφόσον χορηγείται ολόκληρη χωρίς απομείωση.


Πίνακας: Πόση είναι η αναλογική σύνταξη ανάλογα με τα χρόνια εργασίας και τις συντάξιμες αποδοχές

(Σε αυτήν προστίθεται και η εθνική σύνταξη 384 ευρώ στην ηλικία των 67 ετών)

 

ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ Για συντάξιμες αποδοχές 500 ευρώ Για συντάξιμες αποδοχές 700 ευρώ
       
15 12 60 84
16 12,9 64,6 90,4
17 13,8 69,2 96,9
18 14,8 73,8 103,3
19 15,8 79 110,6
20 16,8 84,2 117,9
21 17,9 89,4 125,2
22 19 95,2 133,3
23 20,2 101 141,4
24 21,4 106,8 149,5
25 22,7 113,3 158,6
26 23,9 119,7 167,6
27 25,2 126,2 176,6
28 26,7 133,3 186,6
29 28,1 140,4 196,5
30 29,5 147,5 206,4
31 31 155,2 217,3
32 32,6 163 228,1
33 34,1 170,7 239
34 35,8 179,2 250,8
35 37,5 187,6 262,6
36 39,2 196,1 274,5
37 41,1 205,3 287,4
38 42,9 214,5 300,2
39 44,7 223,7 313,1
40 46,7 233,7 327,1
41 48,7 243,7 341,1
42 50,7 253,7 355,1
43 52,7 263,7 369,1
44 54,7 273,7 383,1
45 56,7 283,7 397,1
       

Δείτε εδώ αναλυτικούς πίνακες για αποδοχές 1.000-1.200 ευρώ

Δείτε εδώ αναλυτικούς πίνακες για σύνταξη με αποδοχές 1.300-1.500 ευρώ