περιουσιολόγιο, τεκμήρια διαβίωσης

Τι θα καταγράφει το περιουσιολόγιο και πώς θα καταργήσει τα τεκμήρια (video)

Το περιουσιολόγιο θα καταγράφει όχι μόνο τα περιουσιακά στοιχεία, αλλά και τις δαπάνες, έτσι ώστε να υπολογίζεται η πραγματική οικονομική κατάσταση κάθε φορολογούμενου.

Τον τρόπο λειτουργίας του εξηγεί ο φοροτεχνικός Ιάκωβος Γκούμας, στο βίντεο από το ert.gr.

 Δείτε περισσότερο βίντεο εδώ