ΚΥΡ, σκίτσα

Το καυστικό σκίτσο του ΚΥΡ για την αγορά εργασίας

Το πενάκι του ΚΥΡ σχολιάζει με τον καλύτερο τρόπο την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην αγορά εργασίας.

Πηγή: i-kyr.gr