Σχετικά

Το money-money.gr είναι μια νέα προσπάθεια στο χώρο της οικονομικής ενημέρωσης. Σκοπός του είναι να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες και να παρουσιάζει την οικονομική επικαιρότητα με τρόπο κατανοητό και προσιτό στο ευρύ κοινό.

Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που ζούμε, πιστεύουμε ότι η αντικειμενική πληροφόρηση είναι ένα σημαντικό όπλο στην προσπάθεια όλων μας να διαχειριστούμε με τον καλύτερο τρόπο τα χρήματά μας.

Το money-money.gr δημοσιεύει ειδήσεις, αναλύσεις και κάθε είδους κείμενα με σκοπό τη γενική πληροφόρηση του κοινού, τα οποία σε καμμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή ή παρότρυνση για επενδύσεις, τοποθετήσεις χρημάτων, αγορά προϊόντων ή για οποιαδήποτε άλλη απόφαση οικονομικού περιεχομένου σε συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Οι συντάκτες του money-money.gr εφαρμόζουν τους αυστηρότερους κανόνες δημοσιογραφικής δεοντολογίας και εξαντλούν τις δυνατότητες διασταύρωσης των πληροφοριών τους. Οι αναγνώστες θα πρέπει να ελέγχουν και να εξακριβώνουν τις πληροφορίες που δημοσιεύονται προτού προχωρήσουν σε αποφάσεις οικονομικού περιεχομένου.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info(at*)money-money.gr

* στη θέση του (at) βάζετε το σήμα @