Πίνακες: Πόσο είναι το χαράτσι σε διάφορες πόλεις, από την Αλεξανδρούπολη έως το Ηράκλειο

Πίνακες και παραδείγματα ανάλογα με την τιμή ζώνης

Το ειδικό τέλος ακινήτων για κτίσμα άνω των 25 ετών με εμβαδόν 50 τ.μ., 80 τ.μ., 100 τ.μ. και 120 τ.μ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟ 50 Τ.Μ.

Όλα τα ποσά στους πίνακες αφορούν κτίσματα παλαιότητας άνω των 25 ετών. Για νέωτερα ακίνητα, το ποσό του πίνακα πολλαπλασιάζεται με τους εξής συντελεστές: Για ακίνητα 20-25 ετών: συντελεστής 1,05, για ακίνητα 15-19 ετών: 1,1, για ακίνητα 10-14 ετών: 1,15, για ακίνητα 5-9 ετών: 1,2, για ακίνητα 0-4 ετών: 1,25.

 ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΤΕ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑ Τ.Μ. ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 50 Τ.Μ.
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2012 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΠΌ ΕΩΣ ΑΠΌ ΕΩΣ ΑΠΌ ΕΩΣ
ΑΓΡΙΝΙΟ 550 1000 200,00 200,00 170,00 170,00 -30,00 -30,00
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 850 1450 200,00 250,00 170,00 212,50 -30,00 -37,50
ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ 650 1750 200,00 300,00 170,00 255,00 -30,00 -45,00
ΒΟΛΟΣ 700 2100 200,00 400,00 170,00 340,00 -30,00 -60,00
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 650 2250 200,00 400,00 170,00 340,00 -30,00 -60,00
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 850 2500 200,00 400,00 170,00 340,00 -30,00 -60,00
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 850 1700 200,00 300,00 170,00 255,00 -30,00 -45,00
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 750 1250 200,00 250,00 170,00 212,50 -30,00 -37,50
ΛΑΜΙΑ 700 1500 200,00 250,00 170,00 212,50 -30,00 -37,50
ΛΑΡΙΣΑ 700 1950 200,00 300,00 170,00 255,00 -30,00 -45,00
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 750 1900 200,00 300,00 170,00 255,00 -30,00 -45,00
ΞΑΝΘΗ 750 1300 200,00 250,00 170,00 212,50 -30,00 -37,50
ΠΑΤΡΑ 650 2050 200,00 400,00 170,00 340,00 -30,00 -60,00
ΡΟΔΟΣ 1100 2750 250,00 500,00 212,50 425,00 -37,50 -75,00
ΤΡΙΠΟΛΗ 800 1600 200,00 300,00 170,00 255,00 -30,00 -45,00
ΧΑΛΚΙΔΑ 750 2200 200,00 400,00 170,00 340,00 -30,00 -60,00
ΧΑΝΙΑ 900 2250 200,00 400,00 170,00 340,00 -30,00 -60,00
ΧΙΟΣ 800 1750 200,00 300,00 170,00 255,00 -30,00 -45,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟ 80 Τ.Μ.

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑ Τ.Μ. ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 80 Τ.Μ.
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2012 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΠΌ ΕΩΣ ΑΠΌ ΕΩΣ ΑΠΌ ΕΩΣ
ΑΓΡΙΝΙΟ 550 1000 320,00 320,00 272,00 272,00 -48,00 -48,00
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 850 1450 320,00 400,00 272,00 340,00 -48,00 -60,00
ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ 650 1750 320,00 480,00 272,00 408,00 -48,00 -72,00
ΒΟΛΟΣ 700 2100 320,00 640,00 272,00 544,00 -48,00 -96,00
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 650 2250 320,00 640,00 272,00 544,00 -48,00 -96,00
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 850 2500 320,00 640,00 272,00 544,00 -48,00 -96,00
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 850 1700 320,00 480,00 272,00 408,00 -48,00 -72,00
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 750 1250 320,00 400,00 272,00 340,00 -48,00 -60,00
ΛΑΜΙΑ 700 1500 320,00 400,00 272,00 340,00 -48,00 -60,00
ΛΑΡΙΣΑ 700 1950 320,00 480,00 272,00 408,00 -48,00 -72,00
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 750 1900 320,00 480,00 272,00 408,00 -48,00 -72,00
ΞΑΝΘΗ 750 1300 320,00 400,00 272,00 340,00 -48,00 -60,00
ΠΑΤΡΑ 650 2050 320,00 640,00 272,00 544,00 -48,00 -96,00
ΡΟΔΟΣ 1100 2750 400,00 800,00 340,00 680,00 -60,00 -120,00
ΤΡΙΠΟΛΗ 800 1600 320,00 480,00 272,00 408,00 -48,00 -72,00
ΧΑΛΚΙΔΑ 750 2200 320,00 640,00 272,00 544,00 -48,00 -96,00
ΧΑΝΙΑ 900 2250 320,00 640,00 272,00 544,00 -48,00 -96,00
ΧΙΟΣ 800 1750 320,00 480,00 272,00 408,00 -48,00 -72,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟ 100 Τ.Μ.

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑ Τ.Μ. ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 100 Τ.Μ.
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2012 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΠΌ ΕΩΣ ΑΠΌ ΕΩΣ ΑΠΌ ΕΩΣ
ΑΓΡΙΝΙΟ 550 1000 400,00 400,00 340,00 340,00 -60,00 -60,00
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 850 1450 400,00 500,00 340,00 425,00 -60,00 -75,00
ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ 650 1750 400,00 600,00 340,00 510,00 -60,00 -90,00
ΒΟΛΟΣ 700 2100 400,00 800,00 340,00 680,00 -60,00 -120,00
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 650 2250 400,00 800,00 340,00 680,00 -60,00 -120,00
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 850 2500 400,00 800,00 340,00 680,00 -60,00 -120,00
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 850 1700 400,00 600,00 340,00 510,00 -60,00 -90,00
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 750 1250 400,00 500,00 340,00 425,00 -60,00 -75,00
ΛΑΜΙΑ 700 1500 400,00 500,00 340,00 425,00 -60,00 -75,00
ΛΑΡΙΣΑ 700 1950 400,00 600,00 340,00 510,00 -60,00 -90,00
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 750 1900 400,00 600,00 340,00 510,00 -60,00 -90,00
ΞΑΝΘΗ 750 1300 400,00 500,00 340,00 425,00 -60,00 -75,00
ΠΑΤΡΑ 650 2050 400,00 800,00 340,00 680,00 -60,00 -120,00
ΡΟΔΟΣ 1100 2750 500,00 1000,00 425,00 850,00 -75,00 -150,00
ΤΡΙΠΟΛΗ 800 1600 400,00 600,00 340,00 510,00 -60,00 -90,00
ΧΑΛΚΙΔΑ 750 2200 400,00 800,00 340,00 680,00 -60,00 -120,00
ΧΑΝΙΑ 900 2250 400,00 800,00 340,00 680,00 -60,00 -120,00
ΧΙΟΣ 800 1750 400,00 600,00 340,00 510,00 -60,00 -90,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟ 120 Τ.Μ.

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑ Τ.Μ. ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 120 Τ.Μ.
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2012 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΠΌ ΕΩΣ ΑΠΌ ΕΩΣ ΑΠΌ ΕΩΣ
ΑΓΡΙΝΙΟ 550 1000 480,00 480,00 408,00 408,00 -72,00 -72,00
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 850 1450 480,00 600,00 408,00 510,00 -72,00 -90,00
ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ 650 1750 480,00 720,00 408,00 612,00 -72,00 -108,00
ΒΟΛΟΣ 700 2100 480,00 960,00 408,00 816,00 -72,00 -144,00
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 650 2250 480,00 960,00 408,00 816,00 -72,00 -144,00
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 850 2500 480,00 960,00 408,00 816,00 -72,00 -144,00
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 850 1700 480,00 720,00 408,00 612,00 -72,00 -108,00
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 750 1250 480,00 600,00 408,00 510,00 -72,00 -90,00
ΛΑΜΙΑ 700 1500 480,00 600,00 408,00 510,00 -72,00 -90,00
ΛΑΡΙΣΑ 700 1950 480,00 720,00 408,00 612,00 -72,00 -108,00
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 750 1900 480,00 720,00 408,00 612,00 -72,00 -108,00
ΞΑΝΘΗ 750 1300 480,00 600,00 408,00 510,00 -72,00 -90,00
ΠΑΤΡΑ 650 2050 480,00 960,00 408,00 816,00 -72,00 -144,00
ΡΟΔΟΣ 1100 2750 600,00 1200,00 510,00 1020,00 -90,00 -180,00
ΤΡΙΠΟΛΗ 800 1600 480,00 720,00 408,00 612,00 -72,00 -108,00
ΧΑΛΚΙΔΑ 750 2200 480,00 960,00 408,00 816,00 -72,00 -144,00
ΧΑΝΙΑ 900 2250 480,00 960,00 408,00 816,00 -72,00 -144,00
ΧΙΟΣ 800 1750 480,00 720,00 408,00 612,00 -72,00 -108,00


Τα 10 πράγματα που πρέπει να ξέρετε για τους μισθούς και τα επιδόματα

Η πρώτη έκθεση Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Τεχνόπολη

Υπολογίστε το κούρεμα με τον εξωδικαστικό - Ηλεκτρονικός οδηγός

Πώς θα κάνετε αίτηση για το φοιτητικό επίδομα 2017

Τι ισχύει για τις κατασχέσεις της εφορίας

Βρείτε εδώ όλα όσα χρειάζεστε για τον εξωδικαστικό μηχανισμό - Αποφάσεις, οδηγίες, νομοθεσία, πληροφορίες

Δείτε εάν σας συμφέρει να εξαγοράσετε πλασματικά έτη για να βγείτε στη σύνταξη

Εξωδικαστικός: Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση για τις 120 δόσεις και το κούρεμα για οφειλές έως 50.000 ευρώ

Πώς θα γίνει το κούρεμα και οι 120 δόσεις στις οφειλές από 20.000 έως 50.000 ευρώ

Τι πρέπει να ξέρετε για τον εξωδικαστικό μηχανισμό

Κούρεμα στα πανωτόκια και 120 δόσεις για δάνεια μέχρι 50.000 ευρώ με τον εξωδικαστικό

Πώς θα ρυθμίζονται οι οφειλές προς το Δημόσιο με τον εξωδικαστικό μηχανισμό

Δείτε τις απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό

Τα 10 πράγματα που πρέπει να ξέρετε για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό

Με καταγγελία του εργοδότη θα γλιτώνουν -προσωρινά- τις αυξημένες εισφορές οι «μπλοκάκηδες»

Τι πρέπει να κάνετε για να πάρετε επίδομα θέρμανσης φέτος

Πώς θα ξεφύγετε από τα τεκμήρια με την ανάλωση κεφαλαίου (video)

Υπολογίστε ακριβώς τη δική σας σύνταξη με το νέο σύστημα - Ηλεκτρονικός οδηγός

Πότε και πώς κουρεύονται οι οφειλές με τον εξωδικαστικό μηχανισμό

Τι χρειάζεται για να μπείτε στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Πόσο κινδυνεύουν τα ακίνητα με τον εξωδικαστικό μηχανισμό

Οδηγίες: Πώς θα υποβάλετε αίτηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Εξωδικαστικός: Από αυτό το link μπαίνετε απευθείας στην πλατφόρμα