Πίνακες: Πόσο είναι το χαράτσι σε διάφορες πόλεις, από την Αλεξανδρούπολη έως το Ηράκλειο

Πίνακες και παραδείγματα ανάλογα με την τιμή ζώνης

Το ειδικό τέλος ακινήτων για κτίσμα άνω των 25 ετών με εμβαδόν 50 τ.μ., 80 τ.μ., 100 τ.μ. και 120 τ.μ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟ 50 Τ.Μ.

Όλα τα ποσά στους πίνακες αφορούν κτίσματα παλαιότητας άνω των 25 ετών. Για νέωτερα ακίνητα, το ποσό του πίνακα πολλαπλασιάζεται με τους εξής συντελεστές: Για ακίνητα 20-25 ετών: συντελεστής 1,05, για ακίνητα 15-19 ετών: 1,1, για ακίνητα 10-14 ετών: 1,15, για ακίνητα 5-9 ετών: 1,2, για ακίνητα 0-4 ετών: 1,25.

 ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΤΕ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑ Τ.Μ. ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 50 Τ.Μ.
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2012 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΠΌ ΕΩΣ ΑΠΌ ΕΩΣ ΑΠΌ ΕΩΣ
ΑΓΡΙΝΙΟ 550 1000 200,00 200,00 170,00 170,00 -30,00 -30,00
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 850 1450 200,00 250,00 170,00 212,50 -30,00 -37,50
ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ 650 1750 200,00 300,00 170,00 255,00 -30,00 -45,00
ΒΟΛΟΣ 700 2100 200,00 400,00 170,00 340,00 -30,00 -60,00
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 650 2250 200,00 400,00 170,00 340,00 -30,00 -60,00
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 850 2500 200,00 400,00 170,00 340,00 -30,00 -60,00
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 850 1700 200,00 300,00 170,00 255,00 -30,00 -45,00
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 750 1250 200,00 250,00 170,00 212,50 -30,00 -37,50
ΛΑΜΙΑ 700 1500 200,00 250,00 170,00 212,50 -30,00 -37,50
ΛΑΡΙΣΑ 700 1950 200,00 300,00 170,00 255,00 -30,00 -45,00
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 750 1900 200,00 300,00 170,00 255,00 -30,00 -45,00
ΞΑΝΘΗ 750 1300 200,00 250,00 170,00 212,50 -30,00 -37,50
ΠΑΤΡΑ 650 2050 200,00 400,00 170,00 340,00 -30,00 -60,00
ΡΟΔΟΣ 1100 2750 250,00 500,00 212,50 425,00 -37,50 -75,00
ΤΡΙΠΟΛΗ 800 1600 200,00 300,00 170,00 255,00 -30,00 -45,00
ΧΑΛΚΙΔΑ 750 2200 200,00 400,00 170,00 340,00 -30,00 -60,00
ΧΑΝΙΑ 900 2250 200,00 400,00 170,00 340,00 -30,00 -60,00
ΧΙΟΣ 800 1750 200,00 300,00 170,00 255,00 -30,00 -45,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟ 80 Τ.Μ.

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑ Τ.Μ. ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 80 Τ.Μ.
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2012 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΠΌ ΕΩΣ ΑΠΌ ΕΩΣ ΑΠΌ ΕΩΣ
ΑΓΡΙΝΙΟ 550 1000 320,00 320,00 272,00 272,00 -48,00 -48,00
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 850 1450 320,00 400,00 272,00 340,00 -48,00 -60,00
ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ 650 1750 320,00 480,00 272,00 408,00 -48,00 -72,00
ΒΟΛΟΣ 700 2100 320,00 640,00 272,00 544,00 -48,00 -96,00
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 650 2250 320,00 640,00 272,00 544,00 -48,00 -96,00
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 850 2500 320,00 640,00 272,00 544,00 -48,00 -96,00
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 850 1700 320,00 480,00 272,00 408,00 -48,00 -72,00
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 750 1250 320,00 400,00 272,00 340,00 -48,00 -60,00
ΛΑΜΙΑ 700 1500 320,00 400,00 272,00 340,00 -48,00 -60,00
ΛΑΡΙΣΑ 700 1950 320,00 480,00 272,00 408,00 -48,00 -72,00
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 750 1900 320,00 480,00 272,00 408,00 -48,00 -72,00
ΞΑΝΘΗ 750 1300 320,00 400,00 272,00 340,00 -48,00 -60,00
ΠΑΤΡΑ 650 2050 320,00 640,00 272,00 544,00 -48,00 -96,00
ΡΟΔΟΣ 1100 2750 400,00 800,00 340,00 680,00 -60,00 -120,00
ΤΡΙΠΟΛΗ 800 1600 320,00 480,00 272,00 408,00 -48,00 -72,00
ΧΑΛΚΙΔΑ 750 2200 320,00 640,00 272,00 544,00 -48,00 -96,00
ΧΑΝΙΑ 900 2250 320,00 640,00 272,00 544,00 -48,00 -96,00
ΧΙΟΣ 800 1750 320,00 480,00 272,00 408,00 -48,00 -72,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟ 100 Τ.Μ.

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑ Τ.Μ. ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 100 Τ.Μ.
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2012 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΠΌ ΕΩΣ ΑΠΌ ΕΩΣ ΑΠΌ ΕΩΣ
ΑΓΡΙΝΙΟ 550 1000 400,00 400,00 340,00 340,00 -60,00 -60,00
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 850 1450 400,00 500,00 340,00 425,00 -60,00 -75,00
ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ 650 1750 400,00 600,00 340,00 510,00 -60,00 -90,00
ΒΟΛΟΣ 700 2100 400,00 800,00 340,00 680,00 -60,00 -120,00
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 650 2250 400,00 800,00 340,00 680,00 -60,00 -120,00
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 850 2500 400,00 800,00 340,00 680,00 -60,00 -120,00
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 850 1700 400,00 600,00 340,00 510,00 -60,00 -90,00
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 750 1250 400,00 500,00 340,00 425,00 -60,00 -75,00
ΛΑΜΙΑ 700 1500 400,00 500,00 340,00 425,00 -60,00 -75,00
ΛΑΡΙΣΑ 700 1950 400,00 600,00 340,00 510,00 -60,00 -90,00
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 750 1900 400,00 600,00 340,00 510,00 -60,00 -90,00
ΞΑΝΘΗ 750 1300 400,00 500,00 340,00 425,00 -60,00 -75,00
ΠΑΤΡΑ 650 2050 400,00 800,00 340,00 680,00 -60,00 -120,00
ΡΟΔΟΣ 1100 2750 500,00 1000,00 425,00 850,00 -75,00 -150,00
ΤΡΙΠΟΛΗ 800 1600 400,00 600,00 340,00 510,00 -60,00 -90,00
ΧΑΛΚΙΔΑ 750 2200 400,00 800,00 340,00 680,00 -60,00 -120,00
ΧΑΝΙΑ 900 2250 400,00 800,00 340,00 680,00 -60,00 -120,00
ΧΙΟΣ 800 1750 400,00 600,00 340,00 510,00 -60,00 -90,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟ 120 Τ.Μ.

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑ Τ.Μ. ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 120 Τ.Μ.
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2012 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΠΌ ΕΩΣ ΑΠΌ ΕΩΣ ΑΠΌ ΕΩΣ
ΑΓΡΙΝΙΟ 550 1000 480,00 480,00 408,00 408,00 -72,00 -72,00
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 850 1450 480,00 600,00 408,00 510,00 -72,00 -90,00
ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ 650 1750 480,00 720,00 408,00 612,00 -72,00 -108,00
ΒΟΛΟΣ 700 2100 480,00 960,00 408,00 816,00 -72,00 -144,00
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 650 2250 480,00 960,00 408,00 816,00 -72,00 -144,00
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 850 2500 480,00 960,00 408,00 816,00 -72,00 -144,00
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 850 1700 480,00 720,00 408,00 612,00 -72,00 -108,00
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 750 1250 480,00 600,00 408,00 510,00 -72,00 -90,00
ΛΑΜΙΑ 700 1500 480,00 600,00 408,00 510,00 -72,00 -90,00
ΛΑΡΙΣΑ 700 1950 480,00 720,00 408,00 612,00 -72,00 -108,00
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 750 1900 480,00 720,00 408,00 612,00 -72,00 -108,00
ΞΑΝΘΗ 750 1300 480,00 600,00 408,00 510,00 -72,00 -90,00
ΠΑΤΡΑ 650 2050 480,00 960,00 408,00 816,00 -72,00 -144,00
ΡΟΔΟΣ 1100 2750 600,00 1200,00 510,00 1020,00 -90,00 -180,00
ΤΡΙΠΟΛΗ 800 1600 480,00 720,00 408,00 612,00 -72,00 -108,00
ΧΑΛΚΙΔΑ 750 2200 480,00 960,00 408,00 816,00 -72,00 -144,00
ΧΑΝΙΑ 900 2250 480,00 960,00 408,00 816,00 -72,00 -144,00
ΧΙΟΣ 800 1750 480,00 720,00 408,00 612,00 -72,00 -108,00


Ποια δικαιολογητικά χρειάζεστε για την έκπτωση φόρου

Δείτε πώς πρέπει να δηλώσετε τεκμήρια από κάρτες, δάνεια και αγορές ακινήτων (video)

Δείτε εάν σας συμφέρει να εξαγοράσετε πλασματικά έτη για να βγείτε στη σύνταξη

Δείτε ακριβώς το φόρο που σας αναλογεί, προτού υποβάλετε τη δήλωση

Δείτε τις απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό

Πώς μπορείτε φέτος να αποφύγετε τα τεκμήρια

Τα 10 SOS της φορολογικής δήλωσης 2017

Οδηγός: Πώς θα μειώσετε το φόρο με τις εκπτώσεις

Μόνο με κάρτα και με το χαρτί της τράπεζας θα υπολογίζονται οι δαπάνες για το αφορολόγητο

Τι συναλλαγές πρέπει να κάνετε με κάρτα φέτος για να γλιτώσετε φόρο 1.900 έως 2.100 ευρώ

Τα 10 πράγματα που πρέπει να ξέρετε για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό

Πώς θα λειτουργήσει ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών

Υπολογίστε τις νέες συντάξεις - Ηλεκτρονικός οδηγός

Με καταγγελία του εργοδότη θα γλιτώνουν -προσωρινά- τις αυξημένες εισφορές οι «μπλοκάκηδες»

Πλήρης οδηγός για τις νέες εισφορές - Πόσο θα πληρώσετε το 2017

Δείτε εάν δικαιούστε επίδομα θέρμανσης και υπολογίστε το ακριβές ποσό

Τι πρέπει να κάνετε για να πάρετε επίδομα θέρμανσης φέτος

Δείτε πόσο είναι το έκτακτο επίδομα στις συντάξεις (πίνακας)

Πόσο φόρο θα πληρώσετε για τα εισοδήματα από τα χωράφια στο χωριό

Πώς και πότε θα κουρεύονται τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια

Τα 10 πράγματα που πρέπει να ξέρετε για τους μισθούς και τα επιδόματα

Πώς θα ξεφύγετε από τα τεκμήρια με την ανάλωση κεφαλαίου (video)

Υπολογίστε ακριβώς τη δική σας σύνταξη με το νέο σύστημα - Ηλεκτρονικός οδηγός

Πώς γίνονται οι νέες ρυθμίσεις στη ΔΕΗ

Τι εισφορές θα πληρώσετε για την παράλληλη απασχόληση

Τα βραβεία φοιτητικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας

Μέχρι 14 Ιουλίου προθεσμία για ασφάλιση των ανασφάλιστων Ι.Χ.