Πίνακες: Πόσο είναι το χαράτσι σε διάφορες πόλεις, από την Αλεξανδρούπολη έως το Ηράκλειο

Πίνακες και παραδείγματα ανάλογα με την τιμή ζώνης

Το ειδικό τέλος ακινήτων για κτίσμα άνω των 25 ετών με εμβαδόν 50 τ.μ., 80 τ.μ., 100 τ.μ. και 120 τ.μ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟ 50 Τ.Μ.

Όλα τα ποσά στους πίνακες αφορούν κτίσματα παλαιότητας άνω των 25 ετών. Για νέωτερα ακίνητα, το ποσό του πίνακα πολλαπλασιάζεται με τους εξής συντελεστές: Για ακίνητα 20-25 ετών: συντελεστής 1,05, για ακίνητα 15-19 ετών: 1,1, για ακίνητα 10-14 ετών: 1,15, για ακίνητα 5-9 ετών: 1,2, για ακίνητα 0-4 ετών: 1,25.

 ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΤΕ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑ Τ.Μ. ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 50 Τ.Μ.
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2012 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΠΌ ΕΩΣ ΑΠΌ ΕΩΣ ΑΠΌ ΕΩΣ
ΑΓΡΙΝΙΟ 550 1000 200,00 200,00 170,00 170,00 -30,00 -30,00
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 850 1450 200,00 250,00 170,00 212,50 -30,00 -37,50
ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ 650 1750 200,00 300,00 170,00 255,00 -30,00 -45,00
ΒΟΛΟΣ 700 2100 200,00 400,00 170,00 340,00 -30,00 -60,00
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 650 2250 200,00 400,00 170,00 340,00 -30,00 -60,00
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 850 2500 200,00 400,00 170,00 340,00 -30,00 -60,00
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 850 1700 200,00 300,00 170,00 255,00 -30,00 -45,00
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 750 1250 200,00 250,00 170,00 212,50 -30,00 -37,50
ΛΑΜΙΑ 700 1500 200,00 250,00 170,00 212,50 -30,00 -37,50
ΛΑΡΙΣΑ 700 1950 200,00 300,00 170,00 255,00 -30,00 -45,00
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 750 1900 200,00 300,00 170,00 255,00 -30,00 -45,00
ΞΑΝΘΗ 750 1300 200,00 250,00 170,00 212,50 -30,00 -37,50
ΠΑΤΡΑ 650 2050 200,00 400,00 170,00 340,00 -30,00 -60,00
ΡΟΔΟΣ 1100 2750 250,00 500,00 212,50 425,00 -37,50 -75,00
ΤΡΙΠΟΛΗ 800 1600 200,00 300,00 170,00 255,00 -30,00 -45,00
ΧΑΛΚΙΔΑ 750 2200 200,00 400,00 170,00 340,00 -30,00 -60,00
ΧΑΝΙΑ 900 2250 200,00 400,00 170,00 340,00 -30,00 -60,00
ΧΙΟΣ 800 1750 200,00 300,00 170,00 255,00 -30,00 -45,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟ 80 Τ.Μ.

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑ Τ.Μ. ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 80 Τ.Μ.
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2012 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΠΌ ΕΩΣ ΑΠΌ ΕΩΣ ΑΠΌ ΕΩΣ
ΑΓΡΙΝΙΟ 550 1000 320,00 320,00 272,00 272,00 -48,00 -48,00
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 850 1450 320,00 400,00 272,00 340,00 -48,00 -60,00
ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ 650 1750 320,00 480,00 272,00 408,00 -48,00 -72,00
ΒΟΛΟΣ 700 2100 320,00 640,00 272,00 544,00 -48,00 -96,00
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 650 2250 320,00 640,00 272,00 544,00 -48,00 -96,00
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 850 2500 320,00 640,00 272,00 544,00 -48,00 -96,00
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 850 1700 320,00 480,00 272,00 408,00 -48,00 -72,00
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 750 1250 320,00 400,00 272,00 340,00 -48,00 -60,00
ΛΑΜΙΑ 700 1500 320,00 400,00 272,00 340,00 -48,00 -60,00
ΛΑΡΙΣΑ 700 1950 320,00 480,00 272,00 408,00 -48,00 -72,00
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 750 1900 320,00 480,00 272,00 408,00 -48,00 -72,00
ΞΑΝΘΗ 750 1300 320,00 400,00 272,00 340,00 -48,00 -60,00
ΠΑΤΡΑ 650 2050 320,00 640,00 272,00 544,00 -48,00 -96,00
ΡΟΔΟΣ 1100 2750 400,00 800,00 340,00 680,00 -60,00 -120,00
ΤΡΙΠΟΛΗ 800 1600 320,00 480,00 272,00 408,00 -48,00 -72,00
ΧΑΛΚΙΔΑ 750 2200 320,00 640,00 272,00 544,00 -48,00 -96,00
ΧΑΝΙΑ 900 2250 320,00 640,00 272,00 544,00 -48,00 -96,00
ΧΙΟΣ 800 1750 320,00 480,00 272,00 408,00 -48,00 -72,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟ 100 Τ.Μ.

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑ Τ.Μ. ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 100 Τ.Μ.
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2012 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΠΌ ΕΩΣ ΑΠΌ ΕΩΣ ΑΠΌ ΕΩΣ
ΑΓΡΙΝΙΟ 550 1000 400,00 400,00 340,00 340,00 -60,00 -60,00
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 850 1450 400,00 500,00 340,00 425,00 -60,00 -75,00
ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ 650 1750 400,00 600,00 340,00 510,00 -60,00 -90,00
ΒΟΛΟΣ 700 2100 400,00 800,00 340,00 680,00 -60,00 -120,00
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 650 2250 400,00 800,00 340,00 680,00 -60,00 -120,00
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 850 2500 400,00 800,00 340,00 680,00 -60,00 -120,00
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 850 1700 400,00 600,00 340,00 510,00 -60,00 -90,00
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 750 1250 400,00 500,00 340,00 425,00 -60,00 -75,00
ΛΑΜΙΑ 700 1500 400,00 500,00 340,00 425,00 -60,00 -75,00
ΛΑΡΙΣΑ 700 1950 400,00 600,00 340,00 510,00 -60,00 -90,00
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 750 1900 400,00 600,00 340,00 510,00 -60,00 -90,00
ΞΑΝΘΗ 750 1300 400,00 500,00 340,00 425,00 -60,00 -75,00
ΠΑΤΡΑ 650 2050 400,00 800,00 340,00 680,00 -60,00 -120,00
ΡΟΔΟΣ 1100 2750 500,00 1000,00 425,00 850,00 -75,00 -150,00
ΤΡΙΠΟΛΗ 800 1600 400,00 600,00 340,00 510,00 -60,00 -90,00
ΧΑΛΚΙΔΑ 750 2200 400,00 800,00 340,00 680,00 -60,00 -120,00
ΧΑΝΙΑ 900 2250 400,00 800,00 340,00 680,00 -60,00 -120,00
ΧΙΟΣ 800 1750 400,00 600,00 340,00 510,00 -60,00 -90,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟ 120 Τ.Μ.

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑ Τ.Μ. ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 120 Τ.Μ.
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2012 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΠΌ ΕΩΣ ΑΠΌ ΕΩΣ ΑΠΌ ΕΩΣ
ΑΓΡΙΝΙΟ 550 1000 480,00 480,00 408,00 408,00 -72,00 -72,00
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 850 1450 480,00 600,00 408,00 510,00 -72,00 -90,00
ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ 650 1750 480,00 720,00 408,00 612,00 -72,00 -108,00
ΒΟΛΟΣ 700 2100 480,00 960,00 408,00 816,00 -72,00 -144,00
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 650 2250 480,00 960,00 408,00 816,00 -72,00 -144,00
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 850 2500 480,00 960,00 408,00 816,00 -72,00 -144,00
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 850 1700 480,00 720,00 408,00 612,00 -72,00 -108,00
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 750 1250 480,00 600,00 408,00 510,00 -72,00 -90,00
ΛΑΜΙΑ 700 1500 480,00 600,00 408,00 510,00 -72,00 -90,00
ΛΑΡΙΣΑ 700 1950 480,00 720,00 408,00 612,00 -72,00 -108,00
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 750 1900 480,00 720,00 408,00 612,00 -72,00 -108,00
ΞΑΝΘΗ 750 1300 480,00 600,00 408,00 510,00 -72,00 -90,00
ΠΑΤΡΑ 650 2050 480,00 960,00 408,00 816,00 -72,00 -144,00
ΡΟΔΟΣ 1100 2750 600,00 1200,00 510,00 1020,00 -90,00 -180,00
ΤΡΙΠΟΛΗ 800 1600 480,00 720,00 408,00 612,00 -72,00 -108,00
ΧΑΛΚΙΔΑ 750 2200 480,00 960,00 408,00 816,00 -72,00 -144,00
ΧΑΝΙΑ 900 2250 480,00 960,00 408,00 816,00 -72,00 -144,00
ΧΙΟΣ 800 1750 480,00 720,00 408,00 612,00 -72,00 -108,00


Πώς γίνεται η ρύθμιση οφειλών μέχρι 50.000 ευρώ μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού

Τα σημεία-SOS στις φορολογικές δηλώσεις του 2018

Τι πρέπει να ξέρετε για τα «κουρέματα» δανείων που προτείνουν οι τράπεζες

Τι ισχύει για τις κατασχέσεις της εφορίας

Ελεύθερο το άνοιγμα λογαριασμών - Μέχρι 2.300 ευρώ το μήνα οι αναλήψεις

Πότε θα χορηγηθεί το επίδομα παιδιών 2018

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τη ρύθμιση οφειλών σε εφορία και ταμεία

Τι ισχύει για την προστασία πρώτης κατοικίας από πλειστηριασμούς

Δείτε πόσο επίδομα παιδιών δικαιούστε ανάλογα με το εισόδημά σας

Πόσο αυξάνεται η παρακράτηση φόρου στους μισθούς το 2018

Πώς θα ρυθμίσετε τις οφειλές στην Εφορία σε 12 έως 24 δόσεις από τον υπολογιστή σας

Πώς θα ρυθμίζονται σε έως 120 δόσεις οι οφειλές στον ΕΦΚΑ - Παραδείγματα

Ποιοι παίρνουν και ποιοι χάνουν τις 120 δόσεις για τα Ταμεία και την εφορία

Πώς θα γίνεται η ρύθμιση οφειλών σε μέχρι 120 δόσεις για ελεύθερους επαγγελματίες

Δείτε πόσο επίδομα θέρμανσης δικαιούστε το 2018

Δείτε που θα βρείτε φθηνά καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης (χάρτης)

Τα 10 πράγματα που πρέπει να ξέρετε για τους μισθούς και τα επιδόματα

Υπολογίστε το κούρεμα με τον εξωδικαστικό - Ηλεκτρονικός οδηγός

Βρείτε εδώ όλα όσα χρειάζεστε για τον εξωδικαστικό μηχανισμό - Αποφάσεις, οδηγίες, νομοθεσία, πληροφορίες

Τι πρέπει να κάνετε για να πάρετε επίδομα θέρμανσης φέτος

Εξωδικαστικός: Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση για τις 120 δόσεις και το κούρεμα για οφειλές έως 50.000 ευρώ

Πώς θα ξεφύγετε από τα τεκμήρια με την ανάλωση κεφαλαίου (video)

Υπολογίστε ακριβώς τη δική σας σύνταξη με το νέο σύστημα - Ηλεκτρονικός οδηγός

Το δεύτερο συνέδριο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού στην Αθήνα