Δείτε το τεκμήριο για μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου ανάλογα με το μήκος και την ημερομηνία πρώτης νηολόγησης

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
Μήκος Σκάφους
(μέτρα) 
Τεκμήριο Σκάφους
(Έτος Πρώτης Νηολόγησης)
2010+ 2005-2009 Πριν το 2005
Ως 5,5 4.000 € 3.400 € 2.800 €
5,5 – 6,5 6.000 € 5.100 € 4.200 €
6,5 – 7,5 8.000 € 6.800 € 5.600 €
7,5 – 8,5 10.000 € 8.500 € 7.000 €
8,5 – 9,5 12.000 € 10.200 € 8.400 €
9,5 – 10,5 14.000 € 11.900 € 9.800 €
10,5 – 11,5 16.000 € 13.600 € 11.200 €
11,5 – 12,5 18.000 € 15.300 € 12.600 €
12,5 – 13,5 20.000 € 17.000 € 14.000 €
13,5 – 14,5 22.000 € 18.700 € 15.400 €
14,5 – 15,5 24.000 € 20.400 € 16.800 €
15,5 – 16,5 26.000 € 22.100 € 18.200 €
16,5 – 17,5 28.000 € 23.800 € 19.600 €
17,5 – 18,5 30.000 € 25.500 € 21.000 €
18,5 – 19,5 32.000 € 27.200 € 22.400 €
19,5 – 20,5 34.000 € 28.900 € 23.800 €