Υπολογίστε το φόρο για εισόδημα από κάθε πηγή

Εισάγετε το εισόδημα που αποκτήσατε από κάθε πηγή και προχωρήστε στο επόμενο βήμα. Εάν δεν έχετε εισόδημα από κάποια πηγή, μην συμπληρώσετε τίποτα στο κελί και προχωρήστε στο επόμενο βήμα. Στο εισόδημα επιβάλλεται και εισφορά αλληλεγγύης (δείτε ΕΔΩ). Το αποτέλεσμα δίνει το φόρο που αναλογεί με βάση τα εισοδήματά σας. Εάν είστε μισθωτοί ή συνταξιούχοι, αφαιρείτε τον φόρο που έχει παρακρατηθεί για να δείτε εάν θα έχετε επιστροφή ή θα πρέπει να πληρώσετε.

 

Υπολογισμός Φόρου 2020 | Money-money.gr

{{ tool.title}}

Σημείωση: Εάν δεν έχετε εισόδημα από τη συγκεκριμένη πηγή, κάντε κλικ στο “επόμενο”

Έχετε εισόδημα μόνο από αυτήν την πηγή και αυτό προέρχεται από μέχρι τρεις εργοδότες ή από περισσότερους αλλά ένας από αυτούς καλύπτει το 75% του εισοδήματος;

Σημείωση: Εάν δεν έχετε εισόδημα από τη συγκεκριμένη πηγή, κάντε κλικ στο “επόμενο”

Σημείωση: Εάν δεν έχετε εισόδημα από τη συγκεκριμένη πηγή, κάντε κλικ στο “επόμενο”

Είστε κατ’ επάγγελμα αγρότης;

Σημείωση: Εάν δεν έχετε εισόδημα από τη συγκεκριμένη πηγή, κάντε κλικ στο “επόμενο”

Σημείωση: Εάν δεν έχετε εισόδημα από τη συγκεκριμένη πηγή, κάντε κλικ στο “επόμενο”

Δηλώσατε Εισόδημα:
Από μισθούς και συντάξεις: {{money(income1)}}
Από ελεύθερο επάγγελμα ή ατομική επιχείρηση: {{money(income2)}}
Από αγροτική δραστηριότητα: {{money(income3)}}
Από ενοίκια: {{money(income4)}}
Το σύνολο του εισοδήματός σας είναι {{money(totalIncome)}}
Ο φόρος κλίμακας είναι: {{money(tax)}}
Η εισφορά αλληλεγγύης είναι: {{money(tax4)}}
Η έκπτωση φόρου που δικαιούστε είναι: {{money(discount)}}
Ο φόρος που σας αναλογεί είναι: {{money(finalTax)}}