Εισάγετε το ποσό της κύριας σύνταξης που λαμβάνετε (χωρίς την επικουρική σύνταξη) στο πράσινο κελί και δείτε το ποσό του επιδόματος που δικαιούστε.

 

 

 

     
 
  Κύρια Σύνταξη (εισάγετε το ποσό στο κελί δεξιά):
  Δείτε το ποσό επιδόματος («13η Σύνταξη») που δικαιούστε: