Υπολογίστε τις δόσεις για τη ρύθμιση στην εφορία                        
(Εισάγετε το εισόδημα, τον αριθμό παιδιών και το ύψος της οφειλής στα αντίστοιχα κελιά που έχουν πράσινο χρώμα, παρακάτω)                        
ΕΙΣΟΔΗΜΑ                        
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ                        
ΟΦΕΙΛΗ                        
Αποτέλεσμα:                        
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ                        
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ                        
Εάν προκύπτουν λιγότερες από 18 δόσεις με βάση το εισόδημα, έχετε το δικαίωμα να ρυθμίσετε σε 18 δόσεις εφόσον η κάθε δόση είναι τουλάχιστον 30 ευρώ.                        
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
Εισόδημα Ετήσιο ποσό Μηνιαία δόση                      
 
             
Συντελεστής παιδιού:                        
Οφειλή:                     ανω 100  
       
    0  
ΔΟΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ                        
ΔΟΣΗ                        
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ                        
ΤΕΛΙΚΗ ΔΟΣΗ