Επίδομα παιδιών: Τι ποσό θα εισπράξουν οι δικαιούχοι - πίνακες

Την Τρίτη, 26 Ιουνίου, πιστώνεται από τον ΟΠΕΚΑ στους λογαριασμούς χιλιάδων οικογενειαρχών η β’ διμηνιαία δόση των επιδομάτων τέκνων του έτους 2018.

Η επικείμενη πληρωμή της β’ δόσης αφορά στους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Σε όσους δικαιούχους δεν έχουν λάβει τα ποσά των επιδομάτων που τους αναλογούν για το α’ δίμηνο θα καταβληθούν αναδρομικά ποσά για τα 2 πρώτα δίμηνα, δηλαδή θα τους χορηγηθούν ποσά που αντιστοιχούν συνολικά στο α΄ τετράμηνο του τρέχοντος έτους.

Σημειώνεται ότι πολλοί δικαιούχοι εισέπραξαν για το α΄ δίμηνο, ως προκαταβολές για το τρέχον έτος, ποσά επιδομάτων υπολογισμένα με βάση τα ετήσια οικογενειακά εισοδήματα τα οποία είχαν συμπεριλάβει στις δηλώσεις φόρου εισοδήματος που είχαν υποβάλει το 2017. Όμως τα ποσά της β’ διμηνιαίας δόσης του τρέχοντος έτους, έχουν υπολογιστεί με βάση τα ετήσια εισοδήματα τα οποία ανέγραψαν οι φορολογούμενοι στις δηλώσεις εισοδήματος τις οποίες υπέβαλαν φέτος, μέχρι και τις 21 Ιουνίου.

Ο ΟΠΕΚΑ, ο οποίος καταβάλλει τα επιδόματα έχει συμψηφίσει τα ποσά της προκαταβολής που πλήρωσε για το α’ δίμηνο με τα ποσά της δόσης του β’ διμήνου. Συνεπώς, σε πολλές περιπτώσεις δικαιούχων, επειδή τα ποσά της προκαταβολής, λόγω υπολογισμού τους με τα εισοδήματα των δηλώσεων του 2017, προέκυψαν μεγαλύτερα ή μικρότερα αυτών που πρέπει πραγματικά να καταβληθούν με βάση τα εισοδήματα των φετινών δηλώσεων, οι συμψηφισμοί έχουν οδηγήσει σε μειώσεις ή αυξήσεις αντίστοιχα των ποσών της δόσης του β’ διμήνου.

Το money-money.gr παρουσιάζει σε αναλυτικό πίνακα τα ποσά που δικαιούνται χιλιάδες οικογενειάρχες σε μηνιαία και διμηνιαία βάση καθώς και τα ποσά που θα εισπράξουν τελικά από τον ΟΠΕΚΑ την ερχόμενη Τρίτη, τόσο στις περιπτώσεις πληρωμής της δόσης μόνο του β’ διμήνου όσο και στις περιπτώσεις πληρωμής των δόσεων των δύο πρώτων διμήνων με τη μορφή αναδρομικών για όλο το α’ τετράμηνο του τρέχοντος έτους. Στον πίνακα που παραθέτουμε αναγράφονται τα κανονικά δικαιούμενα ποσά καθώς και τα τελικά πληρωτέα ποσά τα οποία προκύπτουν μετά την αφαίρεση συνολικών επιβαρύνσεων 3,6% (χαρτοσήμου 3% και εισφοράς 20% επί του χαρτοσήμου), όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Υπενθυμίζεται ότι στην πληρωμή που πραγματοποιείται την Τρίτη 26 Ιουνίου περιλαμβάνονται όσοι δικαιούχοι υπέβαλαν τις φετινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και εν συνεχεία τις αιτήσεις Α21 μέχρι και το απόγευμα της 21ης Ιουνίου 2018.

Στις 25-27 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή της γ’ δόσης των επιδομάτων του 2018, η οποία θα αφορά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, σε όσους ήδη έχουν λάβει τα επιδόματα των 2 πρώτων διμήνων.

Ταυτόχρονα, θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή και των τριών πρώτων διμηνιαίων δόσεων των επιδομάτων του 2018 σε όσους δικαιούχους θα έχουν υποβάλει τις φορολογικές τους δηλώσεις και τις αιτήσεις Α21 στο χρονικό διάστημα από το τέλος Ιουνίου έως τις 20 Ιουλίου.

ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΞΟΥΝ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟ ΔΙΜΗΝΟΥ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ΔΙΜΗΝΟΥ
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΌ ΕΩΣ
  ΑΠΟ ΕΩΣ          
1 0 10500 70 140 280 134.96 269.92
1 10501 17500 42 84 168 80.98 161.95
1 17501 26250 28 56 112 53.98 107.97
2 0 12000 140 280 560 269.92 539.84
2 12001 20000 84 168 336 161.95 323.90
2 20001 30000 56 112 224 107.97 215.94
3 0 13500 280 560 1120 539.84 1079.68
3 13501 22500 168 336 672 323.90 647.81
3 22501 33750 112 224 448 215.94 431.87
4 0 15000 420 840 1680 809.76 1619.52
4 15001 25000 252 504 1008 485.86 971.71
4 25001 37500 168 336 672 323.90 647.81
5 0 16500 560 1120 2240 1079.68 2159.36
5 16501 27500 336 672 1344 647.81 1295.62
5 27501 41250 224 448 896 431.87 863.74
6 0 18000 700 1400 2800 1349.60 2699.20
6 18001 30000 420 840 1680 809.76 1619.52
6 30001 45000 280 560 1120 539.84 1079.68
7 0 19500 840 1680 3360 1619.52 3239.04
7 19501 32500 504 1008 2016 971.71 1943.42
7 32501 48750 336 672 1344 647.81 1295.62
8 0 21000 980 1960 3920 1889.44 3778.88
8 21001 35000 588 1176 2352 1133.66 2267.33
8 35001 52500 392 784 1568 755.78 1511.55
9 0 22500 1120 2240 4480 2159.36 4318.72
9 22501 37500 672 1344 2688 1295.62 2591.23
9 37501 56250 448 896 1792 863.74 1727.49
10 0 24000 1260 2520 5040 2429.28 4858.56
10 24001 40000 756 1512 3024 1457.57 2915.14
10 40001 60000 504 1008 2016 971.71 1943.42
11 0 25500 1400 2800 5600 2699.20 5398.40
11 25501 42500 840 1680 3360 1619.52 3239.04
11 42501 63750 560 1120 2240 1079.68 2159.36
12 0 27000 1540 3080 6160 2969.12 5938.24
12 27001 45000 924 1848 3696 1781.47 3562.94
12 45001 67500 616 1232 2464 1187.65 2375.30