Έως τις 30 Ιουλίου οι φορολογικές δηλώσεις - Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για τις περιοχές που κάηκαν

Έως τις 30 Ιουλίου παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, σύμφωνα με απόφαση της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών. Η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος δεν παρατείνεται, δηλαδή η πληρωμή της δόσης πρέπει να γίνει μέχρι τις 31 Ιουλίου.

Ειδικά για τους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ οι προθεσμίες πληρωμής των οφειλών που προκύπτουν από τις υποβληθείσες δηλώσεις παρατείνονται για τουλάχιστον 2 μήνες.