Καθαρά κέρδη 122,5 εκατ. για την BFF Group

Τα καθαρά προσαρμοσμένα κέρδη του ομίλου BFF Banking Group ανήλθαν σε € 122,5 εκατ. καταγράφοντας αύξηση 16% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σηματοδοτώντας την καλύτερη απόδοση στην ιστορία της εταιρείας σε επίπεδο αποτελεσμάτων εννεάμηνου.

Τα βασικά σημεία των αποτελεσμάτων έχουν ως εξής: 

  • Η ανάπτυξη στο χαρτοφυλάκιο δανεισμού το οποίο ανήλθε σε € 5.3 δισ. αυξημένο κατά 12% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με το διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης σε κάποιες χώρες να επιβεβαιώνει την ανοδική τάση.
  • Δείκτης δανείων/καταθέσεων στο 71%, με χρηματοδότηση προερχόμενη από σταθερή εισροή καταθέσεων λιανικής και λειτουργικών καταθέσεων.
  • Ισχυρή ποιότητα χαρτοφυλακίου με το δείκτη ΜΕΔ/Σύνολο δανείων, εξαιρουμένων των ιταλικών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, στο 0,1%.
  • Ιδιαίτερα ισχυρή κεφαλαιακή θέση: ο δείκτης CET1 ανέρχεται σε 15.5% και ο συνολικός Κεφαλαιακός Δείκτης ανέρχεται σε 20,8%. Το πλεονάζον κεφάλαιο ανήλθε σε € 101 εκατ. έναντι του στόχου 12% που είχε τεθεί για τον δείκτη CET1, μετά την καταβολή του ενδιάμεσου μερίσματος του ‘Α Εξαμήνου 2023 τον Σεπτέμβριο, ύψους € 0,438.
  • 40,5 εκατ. ευρώ (0,218 ανά μετοχή) συσσωρευμένων μερισμάτων για το Γ’ τρίμηνο του 2023, με επόμενη εξαμηνιαία πληρωμή μετά τη Γενική Συνέλευση της 24ης Απριλίου. Καμία επίπτωση από τον έκτακτο φόρο στα μερίσματα και τον δείκτη πληρωμών σε όλο τον ορίζοντα του Επιχειρηματικού Σχεδίου.
  • Σημαντική άνοδος της τάξης του 30% στον όγκο των υπηρεσιών διαχείρισης και εκχώρησης επιχειρηματικών απαιτήσεων – factoring – χωρίς δικαίωμα αναγωγής για την Ελληνική αγορά στο Εννεάμηνο του 2023 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
  • Στην Ελλάδα παρατηρείται αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου κατά 37% για το εννεάμηνο του 2023 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
  • H έναρξη λειτουργίας πλατφόρμας online καταθέσεων για την Ελλάδα αναμένεται το 2024.