Ποιοι μπορούν να βγουν στη σύνταξη το 2019 - Τα νέα όρια ηλικίας

Με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη μπορούν να αποχωρήσουν 27 κατηγορίες ασφαλισμένων εντός του 2019.

Καθώς η μεταβατική περίοδος που ξεκίνησε το 2015 ολοκληρώνεται σταδιακά, τα όρια ηλικίας συγκλίνουν προς τα 62 και τα 67 και αυξάνονται ετησίως.

Στο πλαίσιο αυτό, από 1η Ιανουαρίου 2019 ισχύουν νέα όρια ηλικίας, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο από το 2015 και μέχρι το 2022.

Ασφαλισμένοι άνδρες και γυναίκες, κατά κύριο λόγο πρώην μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι είχαν κατοχυρώσει δικαίωμα με ανήλικο παιδί ή με βαρέα και ανθυγιεινά ή με 35ετία μπορούν φέτος να ανοίξουν την πόρτα προς την σύνταξη αρκεί να συμπληρώνουν και το εκάστοτε απαραίτητο όριο ηλικίας. Σύνταξη δικαιούνται όσοι έχουν από παλιά θεμελιωμένο δικαίωμα που δεν το έχουν ασκήσει όπως και όσοι θεμελιώνουν φέτος για πρώτη φορά.

Το money-money.gr ετοίμασε έναν πλήρη οδηγό για όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων που μπορούν να ανοίξουν φέτος την πόρτα της εξόδου :

 1. Μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες με τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης, γεννημένοι το 1952 : συμπληρώνουν φέτος το 67ο έτος της ηλικίας τους και μπορούν να φύγουν με πλήρη σύνταξη.
 2. Μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες με τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης, γεννημένοι το 1957 που συμπληρώνουν φέτος το 62ο έτος της ηλικίας τους. Μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη εφόσον έχουν 100 ημέρες ασφάλισης την τελευταία 5ετία.
 3. Γυναίκες υπάλληλοι στον ιδιωτικό τομέα γεννημένες το 1959, οι οποίες έγιναν 57 ετών το 2016, οι οποίες συμπλήρωσαν 10.000 ένσημα το 2010, μπορούν φέτος να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 59 ετών και 6 μηνών με πλήρη σύνταξη.

 4. Γυναίκες ασφαλισμένες στο πρώην ΙΚΑ γεννημένες το 1960, οι οποίες έγιναν 56 ετών το 2016, συμπλήρωσαν 10.000 ένσημα το 2011 και 10.400 ημέρες ασφάλισης μέχρι σήμερα, μπορούν φέτος να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 58 ετών και 9 μηνών με μειωμένη σύνταξη.
 5. Γυναίκες γεννημένες το 1961, οι οποίες έγιναν 55 ετών το 2016, συμπλήρωσαν 10.000 ένσημα το 2010, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν φέτος με μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 58 ετών.

 6. Ανδρες ασφαλισμένοι στο πρώην ΙΚΑ γεννημένοι το 1955, που έγιναν 62 ετών το 2017 και συμπλήρωσαν 10.000 ένσημα το 2010  μπορούν να συνταξιοδοτηθούν φέτος σε ηλικία 63 ετών και 11 µηνών με πλήρη σύνταξη.
 7. Άνδρες μισθωτοί που έχουν γεννηθεί στα τέλη του 1954, έγιναν 63 ετών το 2017 και συμπλήρωσαν 10.000 ημέρες ασφάλισης το 2011, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 64 ετών και 6 μηνών φέτος με πλήρη σύνταξη.

 8. Γυναίκες – μητέρες στο πρώην ΙΚΑ που έχουν γεννηθεί το 1961, έγιναν 55 ετών το 2016, συμπλήρωσαν 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2010 και είχαν τότε ανήλικο παιδί (γεννημένο από το 1992 και μετά) μπορούν να συνταξιοδοτηθούν φέτος με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 58 ετών.
 9. Γυναίκες – μητέρες μισθωτοί ιδιωτικού τομέα που έχουν γεννηθεί το 1959, έγιναν 57 ετών το 2016, συμπλήρωσαν 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2011 και είχαν τότε ανήλικο παιδί (γεννημένο από το 1993 και μετά) μπορούν να συνταξιοδοτηθούν φέτος με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 59 ετών και 6 μηνών.
 10. Γυναίκες – μητέρες που έχουν γεννηθεί το 1957 (πρώτο 4μηνο), έγιναν 60 ετών το 2017, συμπλήρωσαν 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2012 και είχαν τότε ανήλικο παιδί (γεννημένο από το 1994 και μετά) μπορούν να συνταξιοδοτηθούν φέτος με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 62 ετών και 8 μηνών.
 11. Γυναίκες – μητέρες του πρώην ΙΚΑ που έχουν γεννηθεί το 1961, έγιναν 55 ετών το 2016, συμπλήρωσαν 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2012 και είχαν τότε ανήλικο παιδί (γεννημένο από το 1994 και μετά) μπορούν να συνταξιοδοτηθούν φέτος με μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 58 ετών .

 12. Άνδρες και γυναίκες στον ιδιωτικό τομέα που είναι γεννημένοι το δεύτερο 6μηνο του 1959, έγιναν 58 ετών το 2017, συμπλήρωσαν 35ετία το 2010, μπορούν να αποχωρήσουν φέτος με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 59 ετών και 6 μηνών.
 13. Άνδρες και γυναίκες στον ιδιωτικό τομέα που είναι γεννημένοι το δεύτερο 6μηνο του 1959, έγιναν 58 ετών το 2017, συμπλήρωσαν 35ετία μέχρι το 2011, μπορούν να αποχωρήσουν φέτος με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 59 ετών και 6 μηνών και με τουλάχιστον 36 έτη ασφάλισης (10.800 ένσημα).
 14. Άνδρες και γυναίκες στον ιδιωτικό τομέα που είναι γεννημένοι από 1/11/1958 μέχρι 31/12/1958, έγιναν 59 ετών το 2017, συμπλήρωσαν 35ετία (10.500 ένσημα) το 2012, μπορούν να αποχωρήσουν φέτος με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 60 ετών και 2 μηνών. 
 15. Άνδρες και γυναίκες γεννημένοι το πρώτο 6μηνο του 1959, που έγιναν 59 ετών το 2018 και συμπλήρωσαν 10.500 ημέρες ασφάλισης (35ετία) το 2012, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 60 ετών και 6 µηνών φέτος.
 16. Ανδρες και γυναίκες στον ιδιωτικό τομέα, γεννημένοι το 1957, που συμπληρώνουν φέτος τα 62 έτη της ηλικίας τους και έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης (12.000 ημέρες) συνταξιοδοτούνται με πλήρη σύνταξη.
 17. Ανδρες και γυναίκες που έχουν 10.500 ένσημα εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα το 2010 και είναι γεννημένοι το 1964, συμπληρώνουν φέτος το 55ο έτος της ηλικίας τους και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη.
 18. Ανδρες και γυναίκες που έχουν 10.500 ένσημα εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα το 2010 και είναι γεννημένοι το 1966, συμπληρώνουν φέτος το 53ο έτος της ηλικίας τους και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη.
 19. Ανδρες και γυναίκες που έχουν 10.500 ένσημα εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα το 2011 και είναι γεννημένοι στις αρχές του 1964, συμπληρώνουν φέτος την ηλικία των 55 ετών και 9 μηνών και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη.
 20. Ανδρες και γυναίκες που έχουν 10.500 ένσημα εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα το 2011 και είναι γεννημένοι στις αρχές του 1966, συμπληρώνουν φέτος το 53ο έτος και 9 μήνες της ηλικίας τους και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη.
 21. Ανδρες και γυναίκες που έχουν 10.500 ένσημα εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα το 2012 και είναι γεννημένοι στις αρχές του 1963, συμπληρώνουν φέτος το 56ο έτος και 6 μήνες της ηλικίας τους και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη.
 22. Ανδρες και γυναίκες που έχουν 10.500 ένσημα εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα το 2012 και είναι γεννημένοι στις αρχές του 1964, συμπληρώνουν φέτος το 54ο έτος και 6 μήνες της ηλικίας τους και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη.
 23. Γυναίκες που είχαν το 2010 συνολικά 4.500 ένσημα από τα οποία τουλάχιστον 3.600 στα βαρέα και ανθυγιεινά, γεννημένες το 1964, συµπληρώνουν φέτος την ηλικία των 55 ετών και µπορούν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη. Τα 1.000 βαρέα πρέπει να έχουν συµπληρωθεί τα 13 τελευταία χρόνια πριν το κατά περίπτωση όριο ηλικίας.
 24. Γυναίκες που είχαν το 2011 συνολικά 4.500 ένσημα από τα οποία τουλάχιστον 3.600 στα βαρέα και ανθυγιεινά, είναι γεννημένες το 1963, συµπληρώνουν φέτος την ηλικία των 56 ετών και µπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε πλήρη σύνταξη. Τα 1.000 βαρέα πρέπει να έχουν συµπληρωθεί τα 13 τελευταία χρόνια πριν το κατά περίπτωση όριο ηλικίας.
 25. Γυναίκες που είχαν το 2012 συνολικά 4.500 ένσημα από τα οποία τουλάχιστον 3.600 στα βαρέα και ανθυγιεινά, είναι γεννημένες το 1962, συµπληρώνουν φέτος την ηλικία των 57 ετών και µπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε πλήρη σύνταξη. Τα 1.000 βαρέα πρέπει να έχουν συµπληρωθεί τα 13 τελευταία χρόνια πριν το κατά περίπτωση όριο ηλικίας.
 26. Γυναίκες που είχαν από το 2013 και μετά συνολικά 4.500 ένσημα από τα οποία τουλάχιστον 3.600 στα βαρέα και ανθυγιεινά, είναι γεννημένες το 1957 ή νωρίτερα, συµπληρώνουν φέτος την ηλικία των 62 ετών και µπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε πλήρη σύνταξη. Τα 1.000 βαρέα πρέπει να έχουν συµπληρωθεί τα 13 τελευταία χρόνια πριν το κατά περίπτωση όριο ηλικίας.
 27. Άνδρες που έχουν συνολικά 4.500 ένσημα εκ των οποίων τουλάχιστον 3.600 στα βαρέα και ανθυγιεινά και είναι γεννημένοι το 1957 συµπληρώνουν την ηλικία των 62 ετών φέτος και µπορούν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη. Τα 1.000 βαρέα πρέπει να έχουν συµπληρωθεί τα 13 τελευταία χρόνια πριν τη συµπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας.