Alpha Bank: Διέθεσε 1,89 εκατομμύρια δωρεάν μετοχές σε 56 στελέχη

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (η «Εταιρεία») σε συνέχεια της από 27.7.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της με την οποία εγκρίθηκε Πρόγραμμα Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών της Εταιρείας (το «Πρόγραμμα»), και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτής από 1.9.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση του Κανονισμού του Προγράμματος, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στο πλαίσιο (α) του Προγράμματος Παροχής Κινήτρου Απόδοσης (Performance Incentive Program) της Πολιτικής Αποδοχών του Ομίλου της Εταιρείας και (β) του Προγράμματος Παροχής Κινήτρων Διακράτησης για το 2023, διατέθηκαν δωρεάν από την Εταιρεία, μέσω εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών, προς 56 Δικαιούχους, συνολικά 1.890.504 ίδιες, κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας.

Οι ως άνω μετοχές αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών το οποίο εγκρίθηκε με την από 27.7.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και την από 8.11.2023 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά το διάστημα από 13.12.2023 έως 22.12.2023.

Οι Δικαιούχοι έχουν υποχρέωση διακράτησης των εν λόγω μετοχών έως το Σεπτέμβριο του 2024.

Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση, η Εταιρεία κατέχει άμεσα συνολικά 3.965.290 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,169% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της.