Alpha bank: Προσφορά της Unicredit με στρατηγική συμφωνία για το 9% του ΤΧΣ

Σε δεσμευτική πρόταση προχωρά η UniCredit για την είσοδό της ως στρατηγικός επενδυτής στην Alpha Bank, με την αγορά του συνολικού μεριδίου που κατέχει το ΤΧΣ, στο πλαίσιο στρατηγικής συμφωνία των δυο τραπεζών. 

Ειδικότερα, η UniCredit προχώρησε στην υποβολή δεσμευτικής προσφοράς προς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για το σύνολο των μετοχών (ποσοστό 9%) που αυτό κατέχει σήμερα στην Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών, στο πλαίσιο στρατηγικής συμφωνίας που περιλαμβάνει επίσης:

 • Συμφωνία στη Ρουμανία για τη δημιουργία της 3ης μεγαλύτερης τράπεζας στην αγορά, μέσω της συγχώνευσης των θυγατρικών των δύο τραπεζών
 • Εμπορική Συνεργασία και στην Ελλάδα στα Προϊόντα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου μέσω της AlphaLife

Στο πλαίσιο αυτό, η Alpha Bank αναπτύσσει στρατηγική συνεργασία με έναν από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς Ομίλους στην Ευρώπη. Πρόκειται για την πρώτη επένδυση στρατηγικού εταίρου στον τραπεζικό κλάδο, μετά από 17 χρόνια, που δρομολογεί την ταχεία και πλήρη ιδιωτικοποίηση της Alpha Bank, μέσω της πρότασης εξαγοράς του ποσοστού που κατέχει το ΤΧΣ.

Οι 3 πυλώνες της συμφωνίας

Η συμφωνία Alpha Bank – Unicredit αναπτύσσεται πάνω σε τρεις στρατηγικής σημασίας πυλώνες που περιλαμβάνουν:

1. Τη Δεσμευτική Πρόταση της UniCredit για την Είσοδό της ως Στρατηγικός Επενδυτής στην Alpha Bank, με την Αγορά του Συνολικού Μεριδίου που Κατέχει το ΤΧΣ

Η UniCredit προχώρησε στην υποβολή δεσμευτικής προσφοράς προς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για το σύνολο των μετοχών (ποσοστό 9%) που αυτό κατέχει σήμερα στην Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών.

Πρόκειται για μία πρόταση υψηλής στρατηγικής σημασίας, που υποστηρίζει τον στρατηγικό σχεδιασμό της Πολιτείας για την αποεπένδυση του ΤΧΣ από τις ελληνικές τράπεζες και, ταυτοχρόνως, σηματοδοτεί την πρώτη επένδυση από στρατηγικό επενδυτή στον ελληνικό τραπεζικό τομέα, μετά από 17 χρόνια.

Μία στρατηγική επένδυση που επιπλέον σηματοδοτεί την επιστροφή της χώρας στην κανονικότητα, μετά και την επάνοδο στην επενδυτική βαθμίδα την Παρασκευή από τον οίκο αξιολογήσεων της Standard & Poor’s.

Παράλληλα, αποτελεί – όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς – ψήφο εμπιστοσύνης προς την Alpha Bank, καθώς η αποδοχή της οδηγεί στην πλήρη ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας, καθιστώντας την Alpha Bank τη μόνη τράπεζα στην Ελλάδα με τη συμμετοχή στρατηγικού πρωταρχικού επενδυτή στο κεφάλαιό της.

Η συναλλαγή αυτή θα έχει επιπλέον οφέλη καθώς θα ανοίξει τον δρόμο για την πλήρη ιδιωτικοποίηση και των υπολοίπων ελληνικών συστημικών τραπεζών, προσελκύοντας ενδεχομένως και άλλους στρατηγικούς (industrial) επενδυτές, μέσω της διαδικασίας αποεπένδυσης που συντονίζει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

2. Την Ένωση Δυνάμεων των δύο Τραπεζών στη Ρουμανία για τη Δημιουργία της 3ης Μεγαλύτερης Τράπεζας στην Αγορά

Το στρατηγικό πλαίσιο που υπογράφηκε περιλαμβάνει επίσης την ένωση δυνάμεων μεταξύ Alpha Bank και Unicredit στη Ρουμανία, μέσω της συγχώνευσης των δύο τοπικών θυγατρικών και της δημιουργίας της 3ης μεγαλύτερης τράπεζας στην ρουμανική αγορά.

Ως αποτέλεσμα της συναλλαγής, η Alpha Bank μεγιστοποιεί την αξία που μπορεί να δημιουργήσει προς όφελος των μετόχων της, συμμετέχοντας σε μία νέα μεγαλύτερη τραπεζική οντότητα, ενώ δίνει στους Πελάτες της – ιδιώτες και επιχειρήσεις – πρόσβαση σε ένα διευρυμένο οικοσύστημα προϊόντων, υπηρεσιών, συμβούλων και αγορών ενός εκ των κορυφαίων τραπεζικών οργανισμών στην Ευρώπη.

Παράλληλα, η Alpha Bank απελευθερώνει κεφάλαια ενώ, διατηρώντας συμμετοχή 10% στην 3η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ρουμανία, θα συνεχίζει να ωφελείται από τη δημιουργία εσόδων, αξιοποιώντας τις θετικές προοπτικές που διαμορφώνονται στη ρουμανική οικονομία, και μάλιστα στα ίδια επίπεδα ή και σε μεγαλύτερα από το παρελθόν.

3. Εμπορική συνεργασία με την UniCredit μέσω κοινοπραξίας για τη διάθεση προϊόντων διαχείρισης χαρτοφυλακίου και ασφάλισης ζωής

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης τη συνεργασία των δύο εταιρειών στον τομέα προϊόντων διαχείρισης χαρτοφυλακίου και ασφάλισης ζωής, καθώς και την αξιοποίηση ευρύτερων μελλοντικών συνεργιών για την ανάπτυξη τραπεζικών υπηρεσιών και προϊόντων.

Συγκεκριμένα, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, συμφώνησαν

 • στην ανάπτυξη κοινοπρακτικού σχήματος στον κλάδο συνταξιοδοτικών και αποταμιευτικών προϊόντων, με την εξαγορά από την UniCredit του 51% της AlphaLife, μέχρι σήμερα 100% θυγατρικής του Ομίλου Alpha Bank, και
 • στη διανομή των αμοιβαίων κεφαλαίων UniCredit OneMarkets μέσω του Δικτύου της Alpha Bank.

Η εμπορική αυτή διάσταση αναδεικνύει την ικανότητα της Alpha Bank – αναφέρουν πηγές κοντά στη συμφωνία – να προσελκύει το ενδιαφέρον ισχυρών παικτών για τη διάθεση νέων προϊόντων και υπηρεσιών στην ελληνική αγορά, όπως έχει πράξει και κατά το πρόσφατο παρελθόν μέσα από τη συγκρότηση στρατηγικών συμμαχιών με διεθνείς ομίλους όπως, μεταξύ άλλων, οι Generali, Nexi και Davidson Kempner.

Η εμπορική σύμπραξη των δύο μερών, εντάσσεται στους στρατηγικούς στόχους που παρουσίασε η Alpha Bank στο πρόσφατο Investor Day για την αξιοποίηση επιπρόσθετων ευκαιριών μεγιστοποίησης της αξίας που μπορεί να δημιουργεί για τους Μετόχους της.

Ο συνδυασμός της ισχυρής τεχνογνωσίας, του χαρτοφυλακίου και του δικτύου της UniCredit στην Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη με την υπάρχουσα υποδομή και πρόταση της Alpha Bank, θα συμβάλλει στη διεύρυνση των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες σήμερα στους Πελάτες της Alpha Bank, εδραιώνοντας την ηγετική της θέση στον τομέα της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων στην Ελλάδα.

Κ. Χατζηδάκης: Η Κυβέρνηση καλωσορίζει την απόφαση της UniCredit να επενδύσει στην Alpha Bank

Δήλωση για τον «γάμο» Alpha Bank και UniCredit εξέδωσε και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης. 

«Η Κυβέρνηση καλωσορίζει την απόφαση της UniCredit να επενδύσει στην Alpha Bank. Η σκυτάλη περνάει τώρα στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο θα προχωρήσει με βάση το καταστατικό του και τις σχετικές διαδικασίες που προβλέπονται. 

Το γεγονός όμως ότι μια μεγάλη ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύει στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα μετά από πολλά χρόνια είναι απόδειξη ότι τόσο ο ελληνικός τραπεζικός τομέας όσο και η ελληνική οικονομία έχουν εισέλθει σε μια πορεία προοπτικής και ανόδου. Η θετική αυτή εξέλιξη είναι αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς την οποία η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να συνεχίσει».

Η ανακοίνωση Alpha Bank – UniCredit 

H Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. και η UniCredit S.p.A ανακοινώνουν τη συγχώνευση των θυγατρικών τους στη Ρουμανία και την επίτευξη στρατηγικής συνεργασίας στην Ελλάδα. 

 • Συγχώνευση των θυγατρικών των δύο τραπεζών στη Ρουμανία και δημιουργία της 3ης μεγαλύτερης τράπεζας στη ρουμάνικη τραπεζική αγορά βάσει συνόλου ενεργητικού, ενισχύοντας την παρουσία της UniCredit σε μία κύρια και αναπτυσσόμενη αγορά. Η Alpha Bank διατηρεί ποσοστό 9,9% στο νέο σχήμα.
 • Διαμόρφωση πλαισίου εμπορικής συμφωνίας στην Ελλάδα για τη διάθεση των προϊόντων διαχείρισης χαρτοφυλακίου και ασφάλισης ζωής, που συνδέονται με μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων (unit linked) της UniCredit, στους 3,5 εκατομμύρια Πελάτες της Alpha Bank, και δημιουργία ενός κοινοπρακτικού σχήματος για την πώληση συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών προϊόντων, μέσω της απόκτησης του 51% της AlphaLife από την UniCredit.
 • Υποβολή προσφοράς από την UniCredit προς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για το σύνολο των μετοχών που σήμερα κατέχει στην Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών.

Η Alpha Services and Holdings S.A. («Alpha»), 100% μητρική της Alpha Bank S.A. («Alpha Bank») και η UniCredit S.p.A («UniCredit») ανακοινώνουν την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την ανάπτυξη στρατηγικής συνεργασίας στη Ρουμανία και στην Ελλάδα.

Συγχώνευση των θυγατρικών στη Ρουμανία

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν στους βασικούς οικονομικούς όρους για τη συγχώνευση της UniCredit Romania και της Alpha Bank Romania S.A. («Alpha Bank Romania»), μέσω της οποίας δημιουργείται η 3η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ρουμανία, κατέχοντας το 12% της αγοράς βάσει συνόλου ενεργητικού.

Η συγχώνευση αποτελεί ορόσημο για την τοπική αγορά, λόγω του συνδυασμού δύο συμπληρωματικών πελατολογίων σε μία χώρα με υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, με την UniCredit Romania και την Alpha Bank Romania να διαθέτουν ισχυρή παρουσία στους τομείς της επιχειρηματικής και της λιανικής τραπεζικής, αντίστοιχα.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται το 2024, υπό την αίρεση της προηγούμενης ολοκλήρωσης του ελέγχου δέουσας επιμέλειας (due diligence process), της λήψης των σχετικών εταιρικών αποφάσεων για τη συγχώνευση καθώς και όλων των προβλεπόμενων ρυθμιστικών εγκρίσεων και συναινέσεων, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Alpha Bank αναμένεται:

 • να διατηρήσει το 9,9% του μετοχικού κεφαλαίου στη νέα οντότητα και
 • να λάβει χρηματικό τίμημα ύψους Ευρώ 300 εκατ.

Το τελικό ύψος του τιμήματος υπόκειται σε προσαρμογές βάσει των ευρημάτων του ελέγχου δέουσας επιμέλειας, που σχετίζονται με την ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού, εάν υφίσταται. 

Μέσω της συγχώνευσης, οι πελάτες της Alpha Bank Romania αποκτούν πρόσβαση σε ένα διευρυμένο φάσμα υπηρεσιών και προϊόντων. Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα διασφαλίσουν την απρόσκοπτη συνέχεια και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.

Εμπορική συνεργασία για τη διανομή τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων, διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και άλλων τραπεζικών προϊόντων

Η Alpha και η UniCredit συμφώνησαν τους βασικούς όρους για:

 • την εξαγορά από την UniCredit του 51% του μετοχικού κεφαλαίου της AlphaLife Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία («AlphaLife»), 100% θυγατρικής εταιρείας ασφάλισης ζωής της Alpha που δραστηριοποιείται στον κλάδο συνταξιοδοτικών και αποταμιευτικών προϊόντων,
 • τη διανομή των αμοιβαίων κεφαλαίων UniCredit onemarkets μέσω του δικτύου της Alpha Bank, το οποίο εξυπηρετεί περισσότερους από 3,5 εκατομμύρια Πελάτες στην Ελλάδα.

Η εν λόγω συνεργασία θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία και την ποικιλία προϊόντων της UniCredit στον τομέα της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων, ενώ λειτουργεί ως καταλύτης για την περαιτέρω ανάπτυξη των δυνατοτήτων της AlphaLife και τη διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων προς τους Πελάτες της Alpha Bank.

Η νέα συνεργασία καταδεικνύει τις δυνατότητες των υπηρεσιών της UniCredit να προσδίδουν προστιθέμενη αξία στα συνεργαζόμενα μέρη, ενώ επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να αναδειχθεί σε μία πανευρωπαϊκή τράπεζα που προσφέρει τα υψηλού επιπέδου προϊόντα της σε νέες αγορές.

Τα συμβαλλόμενα μέρη θα διερευνήσουν περαιτέρω δυνατότητες συνεργασίας για την υποστήριξη των αναγκών των Πελατών τους στις χώρες παρουσίας τους, αξιοποιώντας το συνδυαστικά ισχυρό διεθνές αποτύπωμα καθώς και τις αναγνωρισμένες δυνατότητές τους στις επιμέρους αγορές, τις χορηγήσεις και τις συναλλαγές, τη χορήγηση κοινοπρακτικών δανείων, την παροχή συμβουλών και άλλων υπηρεσιών προς τις Επιχειρήσεις, καθώς και την ανάπτυξη άλλων τραπεζικών υπηρεσιών και προϊόντων.

Η τελική συμφωνία για την εμπορική εταιρική σχέση τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της διενέργειας ελέγχου δέουσας επιμέλειας, της λήψης των σχετικών εταιρικών αποφάσεων για τη συγχώνευση καθώς και όλων των προβλεπόμενων ρυθμιστικών εγκρίσεων και συναινέσεων, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Αγορά στρατηγικού μεριδίου στην Alpha από την UniCredit

Η UniCredit υπέβαλε σήμερα προσφορά στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ») για την αγορά, σε συμφωνία με τη στρατηγική και τις διαδικασίες αποεπένδυσης του ΤΧΣ, του συνόλου των μετοχών που κατέχει σήμερα το ΤΧΣ στην Alpha, ύψους 9%. Η συναλλαγή θα έχει αμελητέο αντίκτυπο στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 της UniCredit.

Εάν η διαδικασία με το ΤΧΣ δεν ολοκληρωθεί, η UniCredit έχει δεσμευτεί να αγοράσει μέσω της αγοράς ένα μετοχικό μερίδιο ίσο με το χαμηλότερο του 5% ή ένα διαφορετικό ποσοστό μετοχών που προκύπτει από την επένδυση της UniCredit ενός συνολικού προσυμφωνημένου ποσού μέσα στους επόμενους 24 μήνες.

Τα οφέλη της μακροχρόνιας στρατηγικής συνεργασίας

Η συναλλαγή επιτρέπει στην UniCredit να ενισχύσει την παρουσία της στη Ρουμανία, μία χώρα με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης, και να επεκτείνει την παρουσία της και τη διανομή των προϊόντων της στην Ελλάδα, χώρα που επίσης διαθέτει ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική.

Η Ελλάδα, σε συνέχεια των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων των τελευταίων ετών, αναδεικνύεται εκ νέου σε μία χώρα με ισχυρές προοπτικές και υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, γεγονός που την καθιστά ως έναν σημαντικό κόμβο για το Δίκτυο της UniCredit στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, δεδομένων των εμπορικών δεσμών της Ελλάδας με την ευρύτερη περιοχή, στη βάση του εμπορίου και του τουρισμού.

Η συνεργασία με την UniCredit υποστηρίζει τη στρατηγική της Alpha Bank και ενισχύει τη δυναμική του Δικτύου της, ενώ η διεύρυνση των παρεχόμενων λύσεων και υπηρεσιών επιταχύνει την επίτευξη των στόχων του Επιχειρηματικού της Σχεδίου.

Επιπλέον, ενισχύει περαιτέρω τις δυνατότητες εξυπηρέτησης των Πελατών της Alpha Bank, μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και της αξιοποίησης όλου του εύρους προϊόντων της UniCredit,της πολυετούς παρουσίας της στις αγορές της Ιταλίας και της Γερμανίας, καθώς και του εκτεταμένου Δικτύου της στην Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη.

Η συγχώνευση των θυγατρικών στη Ρουμανία αναμένεται να έχει αντίκτυπο στον δείκτη CET1 της UniCredit κατά περίπου 15 μονάδες βάσης και, μαζί με την εμπορική εταιρική σχέση που εδράζεται στις υψηλές δυνατότητες παραγωγής νέων προϊόντων και υπηρεσιών, αναμένεται να αυξήσει, βάσει τρέχουσας κερδοφορίας, κατά περισσότερο από Ευρώ 100 εκατ. την Καθαρή Κερδοφορία της UniCredit.

Για την Alpha Bank, η συνολική συναλλαγή διατηρεί αμετάβλητες τις προσδοκίες για τα Καθαρά Κέρδη, ενώ ενισχύει περαιτέρω τα κεφαλαιακά αποθέματά κατά περισσότερο από 100 μονάδες βάσης, οδηγώντας την Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE) υψηλότερα κατά τουλάχιστον 50 μονάδες βάσης, με δυνατότητα περαιτέρω ανόδου, προερχόμενη από την εμπορική συμφωνία.