Alpha Bank: Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο προσωπικό – Τα ποσά

Ο Σύλλογος Προσωπικού της Alpha Bank υπέγραψε σήμερα (12/10) Επιχειρησιακή Σύμβαση Εργασίας με την οποία συστήνεται ένα από τα μεγαλύτερα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Ελλάδα.

Παράλληλα, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, προβλέπεται η Χορήγηση έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, που θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα, με ποσά έως και 2.000 ευρώ. Το μέτρο καλύπτει σχεδόν το 94% των εργαζομένων στην Τράπεζα, ενώ η οικονομική ενίσχυση είναι κλιμακωτή και τα υψηλότερα ποσά χορηγούνται σε εκείνους που έχουν την χαμηλότερες αμοιβές, ενώ υπάρχουν και κοινωνικά κριτήρια.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση «πέρα από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση δημιουργούμε σήμερα έναν φορέα επαγγελματικής ασφαλιστικής προστασίας όλων των εργαζομένων στον όμιλο της Alpha Bank (Τράπεζα-Θυγατρικές). Είμαστε υπερήφανοι αφού ένας μακροπρόθεσμος στόχος του Συλλόγου μας είναι πλέον γεγονός και μάλιστα με μοναδικές ρήτρες που δεν υπάρχουν στα άλλα ΤΕΑ».

Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι «βιώσαμε όλα αυτά τα χρόνια την κατάρρευση της σημερινής μορφής της κοινωνικής ασφάλισης. Οι συνταξιοδοτικές παροχές με τα υψηλά ασφάλιστρα εργαζομένων και εργοδοτών όχι μόνο έχασαν την ανταποδοτική τους αξία (αναδιανεμητικό σύστημα) αλλά με την κρίση είχαμε την απόλυτη κατάρρευση των παροχών ενώ με τις αναγκαστικές συγχωνεύσεις των Ταμείων χάθηκαν όλα τα αποθεματικά υγειών φορέων για να καλυφθούν ελλείμματα άλλων χρεοκοπημένων ταμείων (ακατανόητη κοινωνική αλληλεγγύη) με αποτέλεσμα την πλήρη ισοπέδωση με την υπαγωγή σε ένα ΤΑΜΕΙΟ ΤΕΡΑΣ (ΕΦΚΑ) απόλυτα προβληματικό χωρίς καν μέχρι σήμερα να έχει κανονισμό παροχών. Σήμερα κάνουμε αυτό που συνδικάτα και εργοδότες έκαναν σε όλη την Ευρώπη. Εκεί όπου οι κοινωνικοί εταίροι με πρωτοπόρους τους Ολλανδούς, τους Δανούς και τους Σουηδούς αποφάσισαν να συνεργαστούν και να συμπράξουν στη σύσταση επαγγελματικών κλάδων ασφάλισης».

Το νέο ΤΕΑ της Alpha Bank στα βασικά του χαρακτηριστικά προβλέπει:

  • 2% εισφορά του εργοδότη ανεξαρτήτως με μηδενική συμμετοχή του εργαζόμενου (14 φορές ετησίως).
  • 3-4% συμμετοχή του εργαζόμενου με αύξηση της εισφοράς της Τράπεζας στο 3%.
  • 5-25% εισφορά του εργαζόμενου αυξάνει την εισφορά της Τράπεζας: 3% έως του ποσού 3.000€, 5% μεταξύ 3.000-4.000€, 11% πάνω από 4.000€

Προβλέπεται αναπροσαρμογή εισφοράς του εργοδότη ως εξής:

  • 1ος χρόνος : 3%
  • 2ος χρόνος : 3,25%
  • 3ος χρόνος : 3,50%

Ευέλικτη πρόβλεψη αποχώρησης για καταβολή συνταξιοδοτικής παροχής.

Η υπαγωγή στο ΤΕΑ είναι προαιρετική για το σύνολο των εργαζομένων του Ομίλου. Τα μέλη του ισχύοντος σήμερα Αποταμιευτικού Προγράμματος κατ’ εξαίρεση θα λάβουν το 100%!! του ατομικού τους λογαριασμού (εισφορές εργαζόμενου-εργοδότη) με ευνοϊκότερη φορολόγηση.

Το σημερινό καθεστώς προβλέπει ότι οι εισφορές μελών εργοδοτών και η ΕΦΑΠΑΞ παροχή δεν φορολογείται και εκπίπτει κατά 100%. Προβλέπεται η συμμετοχή του Συλλόγου στη Διοίκηση του νέου φορέα και κυρίως το δικαίωμα άσκησης VETO του Συλλόγου στη διάλυση του.

Χορήγηση έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης

Συμφωνήθηκε η χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης με καταβολή τον Νοέμβριο με καθαρό ποσό χωρίς κρατήσεις μέσω vouchers ως εξής:

– Μονογονεϊκές οικογένειες-εργαζόμενοι με αναπηρία 67%

(Νοέμβριος-Ιανουάριος) 2.000€

– Τακτικές ετήσιες αποδοχές έως 21.000   800€

– Τακτικές ετήσιες αποδοχές έως 23.800€   700€

– Τακτικές ετήσιες αποδοχές έως 28.000€   500€

– Τακτικές ετήσιες αποδοχές έως 35.000€   350€

– Τακτικές ετήσιες αποδοχές έως 42.000€   300€

Η παροχή αυτή αφορά 5.255 εργαζόμενους ποσοστό κάλυψης 93,67%)

Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

Σύμφωνα με το άρθρο 11 της από 31.5.22 Κλαδικής Σύμβασης Εργασίας ΟΤΟΕ-Τραπεζών η Τράπεζα ενισχύει τις εργαζόμενες που υποβάλλονται σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με την καταβολή 1.000€ το οποίο χορηγείται για μέχρι τέσσερις (4) προσπάθειες.

Εκτός της προηγούμενης συμφωνίας το ποσό αυτό πλέον θα χορηγείται και στους εργαζόμενους (των οποίων οι σύζυγοι δεν εργάζονται στην Τράπεζα) που υποβάλλονται σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή για μέχρι τέσσερις (4) προσπάθειες, με καταβολή 1.000€ εκάστη.

Χορήγηση σωρευτικού ωραρίου μητρότητας

Συμφωνείται μετά από αίτηση του/της εργαζόμενου/ης η Τράπεζα να εγκρίνει την αντικατάσταση του μειωμένου ημερήσιου ωραρίου για τη φροντίδα παιδιών (Κλαδική ΣΣΕ ΟΤΟΕ-Τραπεζών) με τη χρήση συνεχόμενης ισόχρονης άδειας μετ’ αποδοχών (είτε εφάπαξ είτε τμηματικά) σύμφωνα με την επιθυμία του/της εργαζόμενου/ης.

Στην περίπτωση διατάραξης της εύρυθμης λειτουργίας της μονάδας η Τράπεζα υποχρεούται να λαμβάνει πρόβλεψη για την προσωρινή κάλυψη της θέσης.

Μετά την επάνοδο του/της εργαζόμενου/ης στην εργασία η Τράπεζα φροντίζει για την τοποθέτηση στην ίδια υπηρεσία ή σύμφωνα με λειτουργικές ανάγκες σε άλλη.

Ομαδικό Εξωνοσοκομειακό Πρόγραμμα

Συμφωνήθηκε όπως η Τράπεζα αναλάβει πλήρως την κάλυψη του μηνιαίου ασφαλίστρου των αναπήρων τέκνων εργαζομένων που συμμετέχουν στο Ομαδικό Εξωνοσοκομειακό Πρόγραμμα.

Ομαδικό Ασφαλιστήριο ζωής και Υγείας

Επεκτείνεται το όριο ηλικίας ασφάλισης των αναπήρων τέκνων εργαζομένων, που συμμετέχουν στο ομαδικό Ασφαλιστήριο Ζωής και Υγείας μέχρι την ηλικία των 35 ετών.

Επίδομα Νεφροπαθών

Αναπροσαρμόζεται το επίδομα που χορηγείται σε νεφροπαθείς εργαζόμενους στο ποσό των 500€ μηνιαίως με την προϋπόθεση σχετικών δικαιολογητικών.

Προκαταβολές Προσωπικού

Ο αριθμός των χορηγούμενων προκαταβολών για έκτακτες ανάγκες ισχύει έως πέντε (5) μικτούς μισθούς.

Προβλέπεται η χορήγηση δύο (2) επιπλέον μικτών μηνιαίων μισθών για αιτιολογημένες ανάγκες με προσκόμιση δικαιολογητικών.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι δύο μισθοί μπορεί να αυξηθούν σε τρεις (3).

Το επιτόκιο διασφαλίζεται στο 1,5% και με δυνατότητα εξόφλησης σε 36,48,60,72 και 84 μηνιαίες δόσεις.

Το άθροισμα του συνολικού ποσού (5+2) δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 20.000€, όπως και η αποπληρωμή τους σε 48 μήνες.

Τηλεργασία

Πέραν των γενικών ρυθμίσεων που προβλέπονται από Νομοθετικές παρεμβάσεις και Κλαδικές Συμβάσεις για την Τηλεργασία ο Σύλλογος για μία ακόμη φορά πρωτοπορεί και δίνοντας προτεραιότητα στους συναδέλφους που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.

Συμφωνήθηκε ότι η Τράπεζα θα εξετάζει αιτήσεις εργαζομένων με παθήσεις, νοσήματα ή αναπηρίες που μπορούν να τεκμηριώσουν κίνδυνο της υγείας τους, με σκοπό την αποφυγή (του κινδύνου) με την εργασία εξ αποστάσεως (τηλεργασία).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι :

– Αίτηση

– Ιατρική Γνωμάτευση για το νόσημα ή την αναπηρία

Η χρονική διάρκεια της παροχής εργασίας με το σύστημα τηλεργασίας δεν θα ξεπερνά τους τρεις (3) μήνες με δικαίωμα επανεξέτασης-επανεκτίμησης για συνέχιση.

Αναβάθμιση Ιατρικών Παροχών

Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση σεμιναρίων πρώτων βοηθειών, όπου συμμετείχαν εκατοντάδες μέλη μας, διατυπώσαμε δημόσια την πρόταση μας για τοποθέτηση απινιδωτών ξεκινώντας από τα πιο πυκνοκατοικημένα κτίρια της Τράπεζας.

Έτσι η Τράπεζα συμφώνησε, με τη θέση μας, ότι για την έγκαιρη αντιμετώπιση περιστατικών καρδιακής ανακοπής με θετικά ποσοστά επιβίωσης των παθόντων να τοποθετήσει τους πρώτους πέντε (5) απινιδωτές στα πέντε (5) πιο πυκνοκατοικημένα κτίρια αναλαμβάνοντας το σύνολο της δαπάνης.

Παράταση επιδότησης μισθοδοσίας λόγω εξαιρετικά σοβαρής ασθένειας

Σε περίπτωση συνεχούς και αδιάλειπτης απουσίας του εργαζόμενου από την εργασία του, λόγω σοβαρής ασθένειας (βεβαιωμένης από τον ασφαλιστικό φορέα) πέραν του προβλεπόμενου διαστήματος επιδότησης της μισθοδοσίας (180 ημέρες) η Τράπεζα αναλαμβάνει τη συνέχιση καταβολής της μισθοδοσίας του εργαζόμενου επιπλέον για ένα τρίμηνο.

Νέο σύστημα βαθμίδων αποδοχών

Ήδη ο Σύλλογος έχει συμφωνήσει με την Τράπεζα στην εφαρμογή ενός νέου συστήματος εξέλιξης του προσωπικού με τη μορφή των βαθμίδων (grades).

Η επιτυχής εφαρμογή του νέου συστήματος θα βασίζεται στη διαφάνεια, την αξιοκρατία και την υπεύθυνη αξιολόγηση πρέπει όμως να συνδεθεί με επιπλέον αμοιβές.

Έχουμε μελετήσει ανάλογα συστήματα που ήδη εφαρμόσθηκαν σε άλλες Τράπεζες.

Έχουμε εντοπίσει αδυναμίες και παραλείψεις και γι’ αυτό φροντίσαμε έγκαιρα να υπογράψουμε πρώτα και πριν την εφαρμογή του νέου συστήματος βαθμίδων τον νέο κανονισμό αξιολόγησης των εργαζομένων που διασφαλίζει τη διαφάνεια, την ορθότητα και την αξιοκρατία.

Στο νέο σύστημα αξιολόγησης στην επιτροπή που έχει συγκροτηθεί συμμετέχει και ο Σύλλογος.

Τώρα γίνεται το δεύτερο βήμα.

1.2.2023 θα ανακοινωθεί το νέο σύστημα βαθμίδων (grades) με παράλληλη ένταξη όλων των εργαζομένων σε ένα ενιαίο ειδικό μισθολόγιο όπου κατοχυρώνει απόλυτα το σημερινό μισθολογικό status και ανοίγει το δρόμο για δυνατότητα αναπροσαρμογής των αποδοχών λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τη βαρύτητα της θέσης και την απόδοση του εργαζόμενου.

Όπως σημειώνει στην σχετική ανακοίνωση ο Σύλλογος “ήρθε η ώρα της αξιοκρατίας που διασφαλίζεται πλέον μέσω νέων μεθόδων αξιοποίησης, ανάδειξης και βελτίωσης της προσφοράς και της απόδοσης”.

Το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί από 1.2.2023.

Από την ένταξη στο νέο σύστημα δεν θα υπάρξει καμία μείωση των αποδοχών από τα υφιστάμενα επίπεδα.

Αντίθετα για ένα ποσοστό θα υπάρξει αύξηση.

Με την έναρξη του νέου συστήματος ο μισθός θα απεικονίζεται πλέον σε δύο κατηγορίες.

α) Συμβατικές αποδοχές (κλιμάκια, πολυετία, επιστημονικό, συζύγου, τέκνων) όπως ορίζονται στις Συλλογικές συμβάσεις.

β) Ενιαίο συμπλήρωμα αποδοχών

Σ’ αυτό εντάσσονται όλα τα επιδόματα τα οποία ενσωματώνονται στο ενιαίο συμπλήρωμα αποδοχών.

Στις αρχές του 2023 θα υπάρξει αναλυτική παρουσία του νέου συστήματος.

Αυτονόητο είναι ότι τα μέχρι σήμερα επιδόματα βαθμού που υπήρχαν και υπολογίζονταν στη σύνταξη θα ισχύουν για τον υπολογισμό της

Σταδιακή απεμπλοκή από την ειδική ρύθμιση (κουτάκι)

Λόγω προηγούμενων ρυθμίσεων έχει δημιουργηθεί το επίδομα ειδικής ρύθμισης που προβλέπει το πάγωμα αυξήσεων μέχρι την εξαφάνιση του.

Πλέον από 1.1.2023 όλοι οι εργαζόμενοι που λαμβάνουν μικτές αποδοχές έως 1.800€ στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ θα λαμβάνουν χωρίς κανένα συμψηφισμό τις προβλεπόμενες αυξήσεις επί των αποδοχών τους (Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας).

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Ο Σύλλογος συμμετέχει ενεργά στην πορεία ψηφιακού μετασχηματισμού της Τράπεζας.

Η Τράπεζα θα ενημερώνει εγκαίρως και θα συζητά με τον Αντιπροσωπευτικό Σύλλογο, σε τακτική και συστηματική βάση τα σχέδια ψηφιακού μετασχηματισμού καθώς και τα μέτρα εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, αξιοποίησης και εξέλιξης του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε οι ανάγκες που προκύπτουν να καλύπτονται αποτελεσματικά και να ενισχύεται η απασχολησιμότητα των εργαζομένων στην τράπεζα στις νέες συνθήκες της ψηφιακής εποχής.

Προστασία της απασχόλησης

Υπεγράφη ενισχυμένη ρήτρα προστασίας της εργασίας μας με παράλληλη επαναδιατύπωση ισχύος ευνοϊκότερων όρων και συνθηκών εργασίας, πάσης φύσεως θεσμικές και λοιπές παροχές που έχουν θεσπισθεί με διατάξεις Νόμων, ΕΓΣΣΕ, τον οργανισμό Προσωπικού, διατάξεις ΣΣΕ, Διαιτητικές αποφάσεις, Κανονισμοί, πρακτικά συμφωνίας, αποφάσεις Δ.Σ. Τράπεζας και πράξεις Διοίκησης.

Όλα τα προηγούμενα δεν θίγονται και εξακολουθούν να εφαρμόζονται στο Προσωπικό της Τράπεζας.