Αναδρομικά από μειώσεις και Δώρα στις επικουρικές συντάξεις – Νέα δικαστική απόφαση - σταθμός

Απόφαση - σταθμό εξέδωσε το 30ό Πρωτοδικείο Αθήνας για αναδρομικά από μειώσεις και Δώρα στις επικουρικές συντάξεις και σε συνταξιούχους που δεν έχουν καταθέσει προσφυγή στα δικαστήρια.
Συγκεκριμένα το 30ό Πρωτοδικείο Αθήνας δικαίωσε 23 συνταξιούχους με επιστροφές έως 3.487 ευρώ, διατυπώνοντας μεταξύ άλλων και το σκεπτικό ότι οι αξιώσεις τους δεν έχουν αποσβεστεί επειδή πέρυσι μαζί με τα αναδρομικά για τις κύριες συντάξεις θα έπρεπε να πληρωθούν και τα αναδρομικά για τις επικουρικές συντάξεις μαζί με τα Δώρα.

Τα ποσά
Σύμφωνα με την εφημερίδα "Ελεύθερος Τύπος" τα ποσά που κερδίζουν οι 23 συνταξιούχοι περιλαμβάνουν τις επιστροφές 11 μηνών από μειώσεις των Νόμων 4051 και 4093 καθώς και από την ολοσχερή κατάργηση των Δώρων εορτών και επιδόματος αδείας που ελάμβαναν ως το 2012 στις επικουρικές τους συντάξεις.

Τα αναδρομικά κυμαίνονται μεταξύ των 1.473 ευρώ και 3.487 ευρώ. Από τους 23 δικαιωθέντες, οι 21 παίρνουν αναδρομικά από 2.154 ευρώ και πάνω και μόνον 2 παίρνουν κάτω από 2.000 ευρώ με 1.472 ευρώ και 1.777 ευρώ αντίστοιχα. Η απόφαση Η βόμβα της απόφασης όμως έγκειται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά διατυπώνεται δικαστική κρίση ότι δεν έχουν αποσβεστεί αξιώσεις για αναδρομικά επικουρικών επειδή πληρώθηκαν οι επιστροφές στις κύριες συντάξεις, όπως λέει το άρθρο 114 παρ. 3 του Νόμου 4714/2020. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να απαγορευτεί με νόμο η διεκδίκηση αναδρομικών από αντισυνταγματικές μειώσεις που δεν αποδόθηκαν στους συνταξιούχους ή αποδόθηκαν εν μέρει, όπως έγινε με τα αναδρομικά που δόθηκαν μόνον για τις κύριες συντάξεις με το Νόμο 4714/2020, ενώ σύμφωνα με τις αποφάσεις 2287-2288/2015 του ΣτΕ θα έπρεπε να δοθούν και για τις επικουρικές.

Στο άρθρο 114 παρ. 3 του Νόμου 4714 αναφέρεται ότι «μετά την πληρωμή των αναδρομικών για τις κύριες συντάξεις, οι αξιώσεις των συνταξιούχων για άλλες επιστροφές αποσβένονται», δηλαδή απαγορεύτηκε να διεκδικήσουν αναδρομικά για τις επικουρικές, εκτός και αν είχαν ασκήσει αγωγές πριν πληρωθούν τα αναδρομικά στις κύριες συντάξεις.
Αυτό που λέει το άρθρο 114 το ισχυρίστηκε το ΕΤΕΑΕΠ, πλην όμως ο ισχυρισμός απορρίφθηκε από το Πρωτοδικείο όχι με το σκεπτικό τού αν και πότε κατατέθηκε η αγωγή, αλλά επειδή η ακύρωση των αξιώσεων έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την ουσία των αποφάσεων του ΣτΕ (τις 2287-2288) που λένε ότι οι συνταξιούχοι θα πρέπει να αποζημιωθούν για τις αντισυνταγματικές περικοπές τόσο στις κύριες όσο και στις επικουρικές τους συντάξεις. Εν προκειμένω όμως με το Νόμο 4714/2020 αποκαταστάθηκαν οι περικοπές μόνον για τις κύριες συντάξεις με αναδρομικά 11 μηνών και έμειναν εκτός τα αναδρομικά 11μήνου για τις επικουρικές και τα Δώρα επικουρικών συντάξεων.
Για το λόγο αυτόν το 30ό Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών στην υπ’ αριθμόν 7364/2021 απόφασή του που ανακοινώθηκε χθες μέσω της ΕΝΥΠΕΚΚ κρίνει ότι δεν αποδεικνύεται ότι έχει επέλθει απόσβεση της ενοχής του ΕΤΕΑΕΠ να καταβάλει τα ανάλογα ποσά στους συνταξιούχους από τη στιγμή που δεν έχουν επιστραφεί οι αντισυνταγματικές περικοπές στις επικουρικές.
Ο ισχυρισμός του ΕΤΕΑΕΠ είναι ότι «οι αξιώσεις των εναγόντων που αφορούν στο χρονικό διάστημα από την 11η.6.2015 έως και την 12η.5.2016 έχουν ήδη αποσβεσθεί, κατά τη ρητή επιταγή της παρ. 3 του άρθρου 114 του Ν. 4714/2020, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4734/2020».

Το σκεπτικό

Σύμφωνα με την εφημερίδα Eλεύθερος Τύπος", το σκεπτικό του δικαστηρίου είναι ότι, «με τη διάταξη του άρθρου 114 του Ν. 4714/2020, αποφασίστηκε η καταβολή των ποσών που αντιστοιχούν σε περικοπές και μειώσεις κύριων μόνο, και όχι επικουρικών, συντάξεων, ενώ, άλλωστε, ούτε ο εναγόμενος Φορέας επικαλείται, ούτε βεβαίως αποδεικνύει ότι εν προκειμένω έχουν καταβληθεί στους ενάγοντες τα οφειλόμενα ποσά και ότι ως εκ τούτου έχει επέλθει απόσβεση της ενοχής. Τα προαναφερθέντα δε ποσά οφείλει το εναγόμενο νομιμοτόκως, ήτοι με επιτόκιο 6%».Η δικαστική απόφαση κρίνει ξεκάθαρα ότι «δεν υπάρχει απόσβεση για τις πληρωμές αναδρομικών στις επικουρικές συντάξεις» και τα ποσά που δικαιούνται οι συνταξιούχοι θα πρέπει να επιστραφούν όπως προβλέπουν οι αποφάσεις 2287-2288 του ΣτΕ σε κύριες και επικουρικές για ένα διάστημα 11 μηνών που προσδιορίστηκε με την 1439/2020 απόφαση του ΣτΕ κατόπιν πιλοτικής δίκης.

Ο λογαριασμός

Τα αναδρομικά για τις κύριες πληρώθηκαν με ένα συνολικό καθαρό ποσό 1 δισ. ευρώ και μένει ανοιχτός ο λογαριασμός των αναδρομικών στις επικουρικές και τα Δώρα επικουρικών με άλλα 750 εκατ. ευρώ για περίπου 800.000 συνταξιούχους.

Πάνω από 350.000 συνταξιούχοι έχουν εκκρεμείς δίκες και πλέον είναι βέβαιο ότι θα πάρουν τα αναδρομικά στις επικουρικές και τα Δώρα για 11 μήνες, είτε τους τα δώσει η κυβέρνηση για να τους απαλλάξει από τις δικαστικές διαδικασίες είτε περιμένουν μέχρις ότου βγουν οι δικαστικές αποφάσεις που τους αφορούν. Οι υπόλοιποι 450.000 που δεν έχουν κάνει αγωγές έχουν εξίσου ισχυρή πιθανότητα να δικαιωθούν με αναδρομικά για τις μειώσεις των επικουρικών τους συντάξεων, δεδομένου ότι το δικαστήριο κρίνει ότι δεν υπάρχει απόσβεση αξιώσεων από τη στιγμή που δεν έχουν πληρωθεί πλήρως όλα τα αναδρομικά από τις αντισυνταγματικές περικοπές.