Ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι: Οι υποχρεώσεις, η δαπάνη και τα πρόστιμα

Στα 80 ευρώ τον μήνα ανέρχεται η δαπάνη για τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους, προκειμένου να μπορούν να μεταβαίνουν στη δουλειά τους. Τα δύο rapid test την εβδομάδα, που από χθες είναι υποχρεωτικά, αυξάνουν το κόστος για όσους δεν έχουν αποφασίσει να εμβολιαστούν κατά του κορονοϊού, αλλά συνεχίζουν να εργάζονται. Ακόμα πιο «τσουχτερά» όμως είναι τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται σε όσους αποδειχτούν… ξεχασιάρηδες και δεν κάνουν τα δύο υποχρεωτικά τεστ την εβδομάδα. Ανέρχονται στα 600 ευρώ για όσους έχουν σύμβαση πλήρους απασχόλησης και περιορίζονται στα 300 ευρώ για εκείνους που εργάζονται με όρους μερικής απασχόλησης.

Σε κάθε περίπτωση, έως χθες τα μεσάνυχτα θα έπρεπε να έχουν δηλωθεί όλα τα τεστ που έγιναν από τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους και αφορούν τις δύο τελευταίες εβδομάδες του Οκτωβρίου.

Τη συγκεκριμένη υποχρέωση έχουν:

* Οι μισθωτοί που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, δεν είναι εμβολιασμένοι και απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή με πρακτική άσκηση. Το ίδιο ισχύει εάν έχει γίνει εμβόλιο (τελευταία ή μοναδική δόση), αλλά δεν έχουν συμπληρωθεί οι 14 ημέρες που απαιτούνται.

* Όσοι είναι ανεμβολίαστοι και σπουδάζουν σε δημόσιες ή ιδιωτικές εκπαιδευτικές δομές. Το ίδιο ισχύει για φοιτητές ΑΕΙ, οι οποίοι πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση ή μαθητεία σε κάποιο φορέα του ιδιωτικού τομέα.

* Όσοι είναι ανεμβολίαστοι και απασχολούνται σε δήμους, περιφέρειες και λοιπούς δημόσιους φορείς, μέσω των προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα που εκπονεί ο ΟΑΕΔ.

Αντίθετα, εξαιρούνται από την ανωτέρω υποχρέωση των δύο rapid test ανά εβδομάδα όσοι ήταν ανεμβολίαστοι, αλλά πρόλαβαν και ολοκλήρωσαν τον εμβολιασμό τους και παρήλθαν 14 ημέρες. Το ίδιο ισχύει και αν έκαναν την πρώτη δόση. Επίσης, εξαιρούνται και όσοι ανεμβολίαστοι νόσησαν και διαθέτουν πιστοποιητικό νόσησης, χωρίς να έχουν παρέλθει έξι μήνες (180 μέρες) από την ημερομηνία που δήλωσαν ότι είναι θετικοί στον κορονοϊό. Εξαιρούνται των υποχρεωτικών τεστ και όσοι ανεμβολίαστοι εργάζονται με το καθεστώς της τηλεργασίας, αλλά και εκείνοι που βρίσκονται σε νόμιμη άδεια.

Ειδικά ως προς τα πρόστιμα, η κοινοποίησή τους θα γίνεται στη διεύθυνση κατοικίας του ανεμβολίαστου εργαζόμενου αλλά και στην εργασία του, για να ενημερώνεται και ο εργοδότης. Θα παρέχεται το δικαίωμα ένστασης σε βάρος του προστίμου εντός πέντε ημερών από την επιβολή του. Εφόσον απορριφθεί η ένσταση τότε το πρόστιμο θα είναι οριστικό και θα κοινοποιείται στη ΔΟΥ όπου υπάγεται ο παραβάτης, με βάση τη διεύθυνση κατοικίας του.

Πρόστιμα όμως επιβάλλονται και για τους εργοδότες. Ξεκινούν από 300 ευρώ εάν δεν υπάρξει η κατάλληλη ενημέρωση προς τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους, ανέρχεται στα 1.500 ευρώ αν διαπιστωθεί ότι απασχολείται εργαζόμενος με θετικό rapid test, φτάνει στα 2.000 ευρώ εάν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα η σχετική υπεύθυνη δήλωση και ανέρχεται στα 10.000 ευρώ για όσους υποβάλλουν ψευδή δήλωση.

Διευκρινίσεις για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Εν τω μεταξύ από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση που αφορά την υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να υποβάλουν οι εργοδότες:

Αναφορικά με την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης επιχειρήσεων –εργοδοτών με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων - Εργοδοτών περί τήρησης της υποχρέωσης υποβολής των ανεμβολίαστων και μη νοσησάντων εργαζομένων σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19» (ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 64232/15-10-2021 όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.69459/05-11-2021) διευκρινίζονται τα εξής:

- Από 06/11/2021 οι εργαζόμενοι υποχρεούνται σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης 2 φορές την εβδομάδα, με χρονική απόσταση μεταξύ των 2 διαγνωστικών ελέγχων νόσησης τουλάχιστον 2 ημερών.

Κατ΄ εξαίρεση, οι εργαζόμενοι που εργάζονται 1 ημέρα την εβδομάδα ή 2 ημέρες την εβδομάδα με χρονική απόσταση μεταξύ αυτών κατά μέγιστο 1 ημέρα, υποχρεούνται, στη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης, 1 φορά την εβδομάδα έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στον χώρο εργασίας.

- Από την 6η Νοεμβρίου 2021 εξαιρούνται από τον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο όσοι έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και δεν έχουν παρέλθει 180 ημέρες από τη θετική διάγνωση και επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης, ανεξαρτήτως του χρόνου ισχύος που αναγράφεται σε αυτό, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

Καθίσταται συνεπώς σαφές ότι η δυνατότητα της επιλογής: «Κατοχή πιστοποιητικού νόσησης εν ισχύ, σύμφωνα με την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού» στη στήλη «Λόγοι δικαιολογημένης μη διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων νόσησης», αφορά πλέον αποκλειστικά και μόνο τις υπεύθυνες δηλώσεις επιχειρήσεων – εργοδοτών για τις εβδομάδες αναφοράς 18/10/2021 έως 24/10/2021, 25/10/2021 έως 31/10/2021 και 01/11/2021 έως 07/11/2021.

- Δίνεται η δυνατότητα να εξαιρούνται οριστικά από την προσυμπλήρωση στο έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης (μενού: μητρώα – στοιχεία προσωπικού), οι εργαζόμενοι για τους οποίους, κατά τον χρόνο υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης, έχει ήδη επέλθει η λύση της σύμβασης εργασίας τους (με λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου ή με καταγγελία ή με οικειοθελή αποχώρηση ή με το θάνατο του εργαζόμενου).

- Κατά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης για την εβδομάδα αναφοράς 8/11/2021 έως 14/11/2021 από τον εργοδότη, ειδικά για τους εργαζόμενους που έχουν υποβληθεί στον έναν εκ των δύο υποχρεωτικών διαγνωστικών ελέγχων νόσησης πριν την έναρξη της εβδομάδας αναφοράς 8/11/2021 έως 14/11/2021 και εν προκειμένω το Σάββατο 06/11/2021 ή την Κυριακή 07/11/2021, δίνεται η δυνατότητα επιλογής της τιμής «Έχει υποβληθεί σε διαγνωστικό έλεγχο που καλύπτει την εβδομάδα αναφοράς» στη στήλη «Λόγοι δικαιολογημένης μη διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων νόσησης».

Τέλος, επισημαίνεται, ότι από την εβδομάδα αναφοράς από 15/11/2021 έως 21/11/2021 και εντεύθεν, οι δύο υποχρεωτικοί διαγνωστικοί έλεγχοι πρέπει να διενεργούνται αυστηρά εντός των χρονικών ορίων της εκάστοτε εβδομάδας αναφοράς.