Β. Ψάλτης: Προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, χαμηλότερο κόστος - Πως θα γίνει ο μετασχηματισμός της Alpha Bank

Για το μετασχηματισμό της τράπεζας που προχωράει σε προσωποποίηση της εξυπηρέτησης από τη μία και σε ενίσχυση του ηλεκτρονικού της αποτυπώματος από την άλλη μειώνοντας το κόστος και ενισχύοντας τα έσοδα μίλησε χθες ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank κ. Βασίλης Ψάλτης  

Η πελατοκεντρική ανάπτυξη, η βελτίωση του λειτουργικού μοντέλου και η ενίσχυση της οργανωτικής αποτελεσματικότητας αποτελούν τους τρεις πυλώνες του Προγράμματος μετασχηματισμού της Τράπεζας.

«Η επιτυχία του Στρατηγικού Σχεδίου, που παρουσιάσαμε τον Μάιο και έχει ως βασικότερο στόχο την επίτευξη απόδοσης επί ιδίων κεφαλαίων της τάξης του 10%, βασίζεται στην υλοποίηση του φιλόδοξου Προγράμματος Μετασχηματισμού» είπε ο κ. Ψάλτης.

Οι πέντε προτεραιότητες του προγράμματος είναι η ανθρωποκεντρική προσέγγιση, η πελατοκεντρική φιλοσοφία, η έμφαση στην τεχνολογία, το νέο λειτουργικό μοντέλο και το κοινωνικό αποτύπωμα.

Οι υπηρεσίες θα προσφέρονται αναλόγως του  προφίλ κάθε  πελάτη ενώ βασικό κανάλι πωλήσεων θα είναι το mobile banking

«Αυτό θα μας επιτρέψει να εστιάσουμε την προσοχή μας στους πελάτες και στα προϊόντα που φέρνουν μεγαλύτερη αξία στην Τράπεζα», σημείωσε ο CEO της Alpha Bank, υπογραμμίζοντας ότι καταλύτης για τη μετάβαση είναι η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας. 

Στόχος είναι η  βελτίωση της παραγωγικότητας κατά 25% και η καθαρή μείωση του κόστους λειτουργίας κατά  60 εκατ.  ευρώ σε ετήσια βάση.

Το Πρόγραμμα Μετασχηματισμού και η φιλοσοφία πάνω στην οποία βασίζεται αλλάζουν και τον τρόπο με τον οποίο η Alpha Bank επανατοποθετείται στην κοινωνία, ως ενεργός φορέας προόδου.

« Πρωταγωνιστούμε στην πράσινη μετάβαση των ελληνικών επιχειρήσεων, στηρίζοντας το βιώσιμο επιχειρείν» σημείωσε ο κ. Ψάλτης.