Βελτιωμένες προσφορές ζητά το ΤΑΙΠΕΔ για τη ΔΕΠΑ Υποδομών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ), συνεδρίασε σήμερα και αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές των προεπιλεγέντων επενδυτών για την από κοινού πώληση με την «Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ» (ΕΛΠΕ) του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ».

Το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ σε συμφωνία με την ΕΛΠΕ αποφάσισε να εκκινήσει τη διαδικασία βελτιωμένων οικονομικών προσφορών.

Σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% και η ΕΛΠΕ το υπόλοιπο 35% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Υποδομών και λειτουργούν από κοινού ως πωλητές.

Υπενθυμίζεται ότι στην τελική φάση του διαγωνισμού πέρασαν η Italgas και η τσέχικη EP Investment Advisors, μετά τον έλεγχο από το ΤΑΙΠΕΔ των νομιμοποιητικών εγγράφων που συνόδευαν τις δύο προσφορές. Αφού διαπιστώθηκε ότι πληρούν τους όρους του διαγωνισμού και οι δύο εταιρείες απέκτησαν το έννομο δικαίωμα για το άνοιγμα των προσφορών τους.

Κατά τη συνήθη πρακτική του ΤΑΙΠΕΔ, εφόσον η διαφορά των προσφορών δεν υπερβαίνει το 15%, ζητά και από τους δύο διεκδικητές να υποβάλουν βελτιωτικές προτάσεις. Αν η διαφορά υπερβαίνει το 15%, τότε το ΤΑΙΠΕΔ ζητά βελτιωτική προσφορά μόνον από τον πρώτο, που αναμένεται να είναι και ο ανάδοχος.