Δάνειο 1,16 δισ. στη Lamda για το Ελληνικό

Ολοκληρώθηκε, με την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, το σύνολο των συναλλαγών της Lamda Development που αφορούν το χρηματοδοτικό σχήμα της πρώτης επενδυτικής περιόδου για το Ελληνικό, συνολικού ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το χρηματοδοτικό σχήμα έκλεισε χθες με την υπογραφή των επικαιροποιημένων δανειακών συμβάσεων αξίας 1,16 δισ. με τις τράπεζες Eurobank και Πειραιώς. «Η επικαιροποίηση είναι φυσικό επακόλουθο της εξέλιξης και ωρίμανσης του σχεδιασμού της εταιρείας για τα προβλεπόμενα έργα και επενδύσεις της πρώτης πενταετίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Lamda. Οπως εξηγούν πηγές της εταιρείας στην «Κ», η επικαιροποίηση των όρων της κατ’ αρχήν συμφωνίας αφορά κυρίως την αλλαγή της βαρύτητας της χρηματοδότησης προς επιμέρους έργα μετά και τη σύναψη κοινοπρακτικών συμφωνιών, όπως αυτή με την ΤΕΜΕΣ για τα ξενοδοχεία, για την ανάπτυξη επιμέρους projects που περιόρισαν τις χρηματοδοτικές ανάγκες για τα συγκεκριμένα έργα.

Ετσι, το συνολικό ύψος του κοινοπρακτικού τραπεζικού δανεισμού ανέρχεται σε 1,16 δισ. (έναντι 1,18 δισ. στην κατ’ αρχήν συμφωνία). Στο σύνολο του κοινοπρακτικού τραπεζικού δανεισμού περιλαμβάνεται ποσό ύψους 205 εκατ. που αφορά την κάλυψη δαπανών ΦΠΑ. Ο εν λόγω τραπεζικός δανεισμός αφορά αφενός τη χρηματοδότηση των έργων υποδομών και άλλων αναπτύξεων κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας του έργου (φάση α΄), συνολικού ύψους 542 εκατ., και αφετέρου τη χρηματοδότηση για την εμπορική ανάπτυξη στη λεωφόρο Βουλιαγμένης (Vouliagmenis Mall) και την εμπορική ανάπτυξη εντός της μαρίνας Αγ. Κοσμά (Marina Galleria), συνολικού ύψους 622 εκατ. ευρώ. Επιπροσθέτως επικαιροποιήθηκε και το ύψος των εγγυητικών επιστολών που θα εκδοθούν σε 347 εκατ. για την εγγυητική που θα παραδοθεί στο ΤΑΙΠΕΔ ως κάλυψη για το πιστούμενο τίμημα αγοραπωλησίας των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε. και σε 175 εκατ. για την εγγυητική που θα εκδοθεί προς εξασφάλιση εκπλήρωσης υποχρεώσεων στο πλαίσιο των ως άνω χρηματοδοτήσεων.

Σύμφωνα με το επιχειρηματικό πλάνο της εταιρείας, η χρηματοδότηση των έργων προϋπολογισμού 2,5 δισ. ευρώ της πρώτης φάσης θα καλυφθεί κατά 1 δισ. από τον εν λόγω τραπεζικό δανεισμό, με το υπόλοιπο ποσό των απαιτούμενων κεφαλαίων, ύψους περίπου 1,5 δισ., να προέρχεται από ίδια κεφάλαια. Υπενθυμίζεται πως η Lamda έχει προχωρήσει ήδη σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τάξεως των 650 εκατ., ενώ το περυσινό καλοκαίρι προχώρησε και στην έκδοση ομολόγου ύψους 320 εκατ.

Να σημειωθεί πως, εκτός των εμπορικών αναπτύξεων και αυτών της φιλοξενίας, η Lamda προχωρεί ήδη, μεταξύ άλλων, και τους σχεδιασμούς για τις οικιστικές αναπτύξεις, για τις οποίες μάλιστα εκδηλώνεται ήδη έντονο ενδιαφέρον δυνητικών αγοραστών, σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες.

Οσον αφορά το δάνειο του 1,16 δισ. που οριστικοποιήθηκε χθες, η Lamda γνωστοποίησε πως το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο και το προβλεπόμενο περιθώριο «έχει προσδιορισθεί με τους συνήθεις όρους της αγοράς» και ότι «προβλέπεται η ανάληψη υποχρεώσεων και η παροχή εξασφαλιστικών δικαιωμάτων, τα οποία είναι συνήθη σε τέτοιου είδους χρηματοδοτήσεις έργων (project finance), όπως, ενδεικτικά, η σύσταση υποθήκης σε ακίνητα της Ελληνικό Α.Ε., περιορισμοί στις διανομές μερισμάτων προς τους μετόχους του δανειζόμενου εκάστου δανείου, η ενεχυρίαση των μετοχών των δανειζόμενων θυγατρικών, η ενεχυρίαση μέρους των απαιτήσεων και πηγών εσόδων από την εκμετάλλευση του έργου, καθώς και των απαιτήσεων από τη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών, ενώ περαιτέρω, αναφορικά με τη χρηματοδότηση των έργων της πρώτης πενταετίας, προβλέπεται συγκεκριμένος μηχανισμός ελέγχου και χρήσης των προσόδων από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων και, μεταξύ άλλων, χρήση μέρους αυτών για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του έργου».